Værktøjsliste

Værktøjets navn Værktøjets beskrivelse Værktøjets kategori Værktøjet bruges primært til Pris-niveau Værktøjets brug-barheds-vurdering Brugs-tidspunkt Genn-emsnitlig vurde-ring Link
Miro Whiteboard Whiteboard Forskning, Samarbejde, Whiteboard, Mindmap, Idédannelse, Brainstorming Grund-version Gratis Let I klasse-lokalet 4,2 https://miro.com
Mural Whiteboard Whiteboard Forskning, Samarbejde, Whiteboard, Mindmap, Idédannelse, Brainstorming Grund-version Gratis Let I klasse-lokalet 4,0 https://www.mural.co
Concept Board Whiteboard Whiteboard Forskning, Samarbejde, Whiteboard, Mindmap, Idédannelse, Brainstorming Grund-version Gratis Let - 3,3 https://conceptboard.com
Kahoot Spilbaseret lærings-platform Whiteboard Brugt som Lærings-styrings-system (LMS) Grund-version Gratis - - 4,3 https://kahoot.it
Padlet Billedbaseret historie- og diskussions-board Whiteboard Idédannelse, Brainstorming, Micro-involvement øvelser Gratis Mellem - 4,6 https://padlet.com
Sway Præsentations-værktøj Præsentation (video/diapositiv/animation/billeder) Præsentation, Persona Mapping Grund-version Gratis Let Forbe-redelse 3,5 https://sway.office.com
Powtoon Animations- og præsentations-værktøj Præsentation (video/diapositiv/animation/billeder) Fortælling, Præsentation Betalt Avanceret Forbe-redelse 3,8 https://www.powtoon.com
Animaker Animations- og præsentations-værktøj Præsentation (video/diapositiv/animation/billeder) Fortælling, Persona Mapping Gratis Let Forbe-redelse 4,3 https://www.animaker.com
Canva Plakat- og præsentations-værktøj Præsentation (video/diapositiv/animation/billeder) Plakat-præsentation, Idédannelse, Persona Mapping Betalt Let Forbe-redelse 4,5 https://www.canva.com
Pixton Tegnefilm-værktøj Præsentation (video/diapositiv/animation/billeder) Fortælling, Præsentation Betalt Avanceret Forbe-redelse 4,0 https://www.pixton.com
Mentimeter Real-time afstemning Vurdering / Feedback / LMS Afstemning, Feedback, Micro-involvement Grund-version Gratis Let Opfølgning 4,3 https://www.mentimeter.com
PollEverywhere Real-time afstemning Vurdering / Feedback / LMS Afstemning, Feedback, Micro-involvement Grund-version Gratis - Opfølgning 4,2 https://www.polleverywhere.com
Roobrix Hjælper lærere med at undgå bedøm-melsesfejl ved at score rubrics, Ressourcer til lærere: printbare og arbejdssedler, Lektions-planer… Vurdering / Feedback / LMS Vurdering Betalt Avanceret Forbe-redelse 2,3 https://roobrix.com
Rubistar Hjælper lærere med at oprette kvalitets-rubricer Vurdering / Feedback / LMS Vurdering Gratis Avanceret Forbe-redelse 2,0 https://rubistar.4teachers.org/index.php
Proprofs Quiz og vurdering Vurdering / Feedback / LMS - Grund-version Gratis Let I klasse-lokalet 2,3 https://www.proprofs.com
Quizalize Quizzing læringsværktøj, der tillader gruppering af elever efter præstation Vurdering / Feedback / LMS Online quiz, Formative vurdering Betalt Avanceret - 3,0 https://www.quizalize.com
Nearpod Interaktive lektioner, videoer, gamificering, og aktiviteter Vurdering / Feedback / LMS - Grund-version Gratis Let I klasse-lokalet 2,3 https://nearpod.com
Mindmeister Mindmapping værktøj Opgavestyring & Organizer Mindmapping, Samarbejde Grund-version Gratis Let I klasse-lokalet 3,5 https://www.mindmeister.com
Mindmup Mindmapping værktøj Opgavestyring & Organizer Mindmapping, Samarbejde Grund-version Gratis Let I klasse-lokalet 3,3 https://www.mindmup.com
Teammate 360 - Opgavestyring & Organizer Samarbejde Grund-version Gratis Let - 2,3 -
Evernote Noter og organizer Opgavestyring & Organizer Samarbejde Grund-version Gratis Mellem Forbe-redelse 4,0 https://evernote.com
Trello Opgave organizer Opgavestyring & Organizer Samarbejde, Planlægning, Opgaveo-vervågning Grund-version Gratis Mellem Forbe-redelse 3,9 https://trello.com
Microsoft Lists Opgave organizer Opgavestyring & Organizer Samarbejde, Planlægning, Opgaveo-vervågning Betalt Let Forbe-redelse 4,0 https://www.microsoft.com/microsoft-365/microsoft-lists
Todoist Opgave organizer Opgavestyring & Organizer Samarbejde, Planlægning Grund-version Gratis Let Forbe-redelse 3,3 https://todoist.com