Om TICON

Hvad handler TICON om?

I de senere år har de videregående ingeniøruddannelser udviklet sig fra at give ren teknisk viden til at give træning i ledelseskompetencer og innovationsevner. Sådanne ændringer er et svar på ingeniørteknologiske tendenser, der kræver øgede kompetencer i problemløsning såsom produktion og bæredygtighed.

Desuden truer nye teknologier såsom kunstig intelligens, machine learning og robotteknologi ingeniørjob, da mange traditionelle arbejdsintensive opgaver nu kan automatiseres. Kreativitet er dog for nylig blevet identificeret som en nøgleevne for fremtidens ingeniører, da den ikke kan erstattes af teknologi. Derfor skal ingeniørundervisere på videregående uddannelser nu fokusere på at undervise i kreativitet til ingeniørstuderende.

Samtidig ser vi en øget anvendelse af teknologi i undervisningen. Denne udvikling blev forstærket af den nylige COVID-19 pandemi, da højere uddannelsesinstitutioner blev tvunget til at flytte undervisningen online på grund af landsdækkende nedlukninger, hvilket resulterede i en stor overgang til hybrid – og online læringsmiljøer. Disse nye undervisningsmetoder antages at forblive. Derfor er bevidstheden, viden, klarheden og evnen hos undervisere på de videregående uddannelser til at bruge digitale læringsmaterialer og afstandslæringsteknikker øget markant.

Litteraturen om kreativitet i ingeniørfag viser, at kreativitet afhænger af personlige forbindelser til andre og undervisningsmiljøer, der gør det muligt at have ansigt-til-ansigt oplevelser. Dette udgør en udfordring for at undervise i ingeniørfag og relaterede kreativitetsemner online. Desuden mangler systematiske tilgange som kan vejlede ingeniørundervisere i at inkorporere kreativitetsmetoder i online undervisningsmiljøer. Derudover øger studenternes angst og ubehag i online rum, hvilket hæmmer deres vilje til at deltage i kreative opgaver, der kræver fremlæggelse af idéer uden for normal tænkning.

Alt i alt skaber dette en alvorlig udfordring for at give ingeniørstuderende på videregående uddannelser de kreativitetsfærdigheder, de har brug for i deres fremtidige job.

Hovedmålet med TICON er at identificere og overvinde udfordringerne i ingeniørfaget på videregående uddannelser ved brug af kreativitetsmetoder i onlineundervisningen og at opkvalificere underviserne i at facilitere e digital læringsmiljø med relevante pædagogiske tilgange. Muligheden for at bruge kreativitetsmetoder i onlineundervisning giver muligheder for eleverne, og disse kan defineres som TICON’s sekundære mål. Læringsmiljøet gør det også muligt for udsatte og sårbare elever at deltage i kurserne. Derudover kan elever fra forskellige regioner og lande deltage og arbejde på projekter.

Vores mission

“TICON giver ingeniørstudinerne på videregående uddannelser og deres undervisere viden og færdigheder til at tackle udfordringerne ved at bruge kreativitetsmetoder og værktøjer til undervisning i online (eller hybrid) indstillinger, sikre kvaliteten af undervisningen og kvaliteten af elevernes læreprocesser.”

Vores værdier

TICON-projektets vision bygger på følgende sæt værdier:

Velegnede kompetencer

TICON har som mål at gøre det muligt for universitetsundervisere i ingeniørfag at opnå fremragende kompetencer i at bruge kreative metoder i online undervisning og relaterede kreative emner og teknikker.

Skræddersyet

TICON leverer bevis- og forskningsbaseret materiale, der er udviklet specifikt til universitetsunderviseres brug af kreative metoder i online undervisning for ingeniørfag og kreativitet.

Tilpasset

TICON giver universitetsundervisere i ingeniørfag mulighed for at vælge fra et bredt udvalg af nyttige, innovative og praktiske materialer og værktøjer.

Skabe et fælleskab

Skab en fornemmelse af ejerskab blandt universitetsundervisere i ingeniørfag og engagere dem til at være en del af TICON-fællesskabet.

Hvem står bag TICON?

Partnerne bag projektet har betydelig viden om udfordringerne og problemstillingerne forbundet med kreativitet, innovative tilgange samt online undervisning og læring. De har også erfaring med brugen af kreativitetsmetoder – og teknikker på ingeniøruddannelser og digitalisering af klasseværelsesmiljøer.

Syddansk Universitet, Danmark

Syddansk Universitet er Danmarks 3. største universitet. Det har fem fakulteter med 31.000 studerende, hvoraf 20% er internationale, og 3.400 ansatte fordelt på fem regionale campus. Afdelingen for Marketing & Management (IMM) er en afdeling under det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Dets Center for Integrativ Innovation Management binder de to fakulteter sammen: Samfundsvidenskab og Ingeniørvidenskab. Centret har en tværfaglig tilgang, fordi forståelse og fremme af innovation fra den oprindelige idé til kommercialisering kræver en kombination af ingeniørvidenskab, ledelse og marketing.

EGE Üniversitesi, Tyrkiet

Ege Universitet er et 65-årigt statsuniversitet, som fungerer som et samlingspunkt for uddannelse, forskning, kultur og sociale aktiviteter i byen Izmir og Aegean-regionen. Som et universitet med et internationalt perspektiv baserer uddannelsessystemet sig på princippet om kreativ undervisning og deltagerorienteret læring. Ege Universitet er en forskningsbaseret, undervisningsorienteret institution, der uddanner elever op til doktorgradsniveau. I alt er 70.000 studerende tilmeldt Ege Universitet, og antallet af akademiske medarbejdere er omkring 3.000.

Hochschule der Medien, Tyskland

Hochschule der Medien (HdM) i Stuttgart er en offentlig højere uddannelsesinstitution (finansieret af delstaten Baden-Württemberg), der træner mediespecialister til virksomheder, organisationer og institutioner. Det dækker et bredt spektrum af medieekspertise; for eksempel fra trykte medier til elektroniske medier eller fra bibliotekvidenskab til reklame. Omkring 30 akkrediterede Bachelor- og Master-programmer spejler denne diversitet. For øjeblikket er der mere end 5000 studerende tilmeldt universitetet. Som et universitet for anvendt videnskab har HdM et særligt fokus på akademisk træning med stærke forbindelser til regionale og nationale virksomheder.

University of Galway, Irland

Rangeret blandt de 250 bedste universiteter i verden (QS og Times Higher World University Ranking 2017), er University of Galway et forskningsledet universitet med mere end 2.000 ansatte og en studentpopulation på 17.000. University of Galway lægger stærkt vægt på at skabe en støttende og spændende miljø for sine forskere og blev i 2013 tildelt mærket “HR Excellence in Research” af Europa-Kommissionen for sin forpligtelse til at implementere principperne i den Europæiske Chart & Code for Forskere. University of Galway er forpligtet til at yde forsknings- og akademisk støtte for at fremme optimal forskningspræstation og dermed støtte faglig udvikling og karriereudvikling.

EOLAS S.L., Spanien

EOLAS S.L. tilbyder tjenester og støtte til virksomheder, organisationer og enheder inden for 3 hovedområder, til et bredt spektrum af krav og behov fra støtte til projekter, forretningsudvikling og rådgivning til innovation. EOLAS S.L. er grundlagt af et team af fagfolk med over 20 års erfaring i idégenerering, identifikation af finansieringsordninger, forberedelse af forslag, partnersøgning og ledelse af internationale, europæiske, nationale og regionale projekter. Det kombinerer viden og erfaring inden for økonomi, innovation og virksomhedsorganisation med ingeniørvidenskab, hvilket gør det muligt for virksomheden at integrere både teknisk koordinering samt økonomiske aspekter af projektledelse.