Nyheder

Velkommen til “Nyheder”. Her finder du TICON-teams seneste nyhedsbreve og udgivelser. Gennemse nyhedsbrevene og udgivelserne og hold dig opdateret. God fornøjelse!

Publikationer

Nyhedsbrev Januar 2023

TICON-læringsrummet er udviklet til undervisere inden for ingeniøruddannelser på videregående uddannelser, der ønsker at forbedre deres digitale undervisningsevner og overvinde barrierer i ingeniøruddannelserne for at undervise i kreativitet online.

Du kan downloade avisen for at læse hele artiklen.

Du kan få indsigt i:

     ▸   TICON Læringsmoduler
     ▸   TICON Kreativitetsværktøjer
     ▸   TICON Videndeling

Publikationer

Artikel fra ICTiL-konference

Mod baggrund af den pandemi-forårsagede undervisning online er hovedmålet med det europæiske projekt TICON - Undervisning i kreativitet online - at identificere barrierer i ingeniørhøjere uddannelser for undervisning i kreativitet online og opkvalificere lærerne i forhold til digital undervisning med relevante pædagogiske tilgange.

Det underliggende kurriculum blev udviklet efter en brugercentreret design-tilgang. Som det første skridt blev der gennemført erfaringsinterviews med 32 højere uddannelses ingeniørlærere i Tyrkiet, Irland, Danmark og Tyskland. Som et resultat blev barrierer og bedste praksisser samt yderligere behov og interesser identificeret.

Du kan hente konferenspapiret for at læse hele artiklen.

Nyheder

Undervisning for aktiv læring - TAL2022

Formålet med konferencen er at dele, dokumentere, demonstrere, underbygge og analysere oplevelser med aktiv undervisning og læring. Vi håber at inspirere til forbedring af nuværende praksis og udvikling af nye praksisser inden for aktiv undervisning og læring.

Konferencens tema: Undervisning for aktiv læring – med særlig fokus på:
Udvikling af studerendes og kandidaters kompetencer for det 21. århundrede – del og bliv inspireret af måder, hvor universitetslærere faciliterer studerende i at udvikle deres holistiske forståelse af sig selv og kompetencer til livslang læring (http://www.lifewideeducation.com/).

Du kan downloade alle oplysninger.

Publikationer

Nyhedsbrev Marts 2022

Hovedformålet med TICON er at identificere og overvinne barrierer for undervisning af kreativitet online og i hybrid-miljøer i højere uddannelser inden for ingeniørfag. Ved at gøre det muligt for ingeniørforskere at undervise i kreativitet effektivt online og i hybrid-miljøer, sigter TICON også mod at samle studerende fra forskellige regioner i hele verden, hvilket kan øge innovative evner hos ingeniørstuderende og -programmer.

Du kan downloade avisen for at læse hele artiklen.

Du kan få indsigt i:

     ▸   TICON-interviewer
     ▸   Elementer i det endelige TICON-curriculum
     ▸   Udtalelser fra fokusgrupperne

Nyheder

Das ist eine Nachricht [TEMPLATE]

Add a strong one liner supporting the heading above and giving users a reason to click on the button below. Add a strong one liner supporting the heading above and giving users a reason to click on the button below. Add a strong one liner supporting the heading above and giving users a reason to click on the button below. Add a strong one liner supporting the heading above and giving users a reason to click on the button below. Das ist ein Test-Text.

Publikationer

Das ist eine Veröffentlichung [TEMPLATE]

Add a strong one liner supporting the heading above and giving users a reason to click on the button below.