TICON Hakkında

TICON nedir?

Son yıllarda, yükseköğretimde mühendislik programları bilinçli şekilde teknik bilgi vermekten uzaklaşarak yönetim yeterlilikleri ve inovasyon becerileri eğitimi sunulan bir formata evrildi. Bu değişiklikler, sorumlu üretim ve sürdürülebilirlik gibi vizyoner sorun çözme becerilerini talep eden mühendislik trendlerine cevap olarak gerçekleşti.

Ayrıca, yapay zeka, makine öğrenmesi ve robotik gibi yeni teknolojiler, birçok geleneksel emek yoğun görevin artık otomatikleşmesini takiben mühendislik işlerini tehdit eder hale gelmiştir. Ancak, yapay zeka tarafından değiştirilemeyen bir beceri olarak yaratıcılık son yıllarda geleceğin mühendislerinin temel becerilerinden biri olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle, yükseköğretimde mühendislik öğretmenleri şimdi mühendislik öğrencilerine yaratıcılık öğretmelidir. TICON tam olarak bu ihtiyaca cevap verebilme hedefiyle geliştirilmiş interaktif bir öğrenme platformudur.

Aynı zamanda, sınıfta teknolojinin kullanımı artmıştır. Bu gelişme COVID-19 pandemisi tarafından artırıldı, bütün ülke çapındaki kapanmalar nedeniyle yükseköğretim kurumlarının öğrenmeyi çevrimiçi olarak yürütmesi zorunluluğu sonucu hibrid ve çevrimiçi öğrenme ortamlarına doğru büyük bir dönüşüm oldu. Bu yeni öğrenme yollarının varlığını gelecekte de sürdüreceği varsayılmaktadır. Bu nedenle, yükseköğretim çalışanlarının dijital öğrenme materyalleri ve uzaktan öğrenme teknikleri kullanmak için bilinci, bilgisi, hazırlığı ve kapasitesi açık bir şekilde artmıştır.

Ancak, mühendislikte yaratıcılık konusundaki literatür, yaratıcılığın diğer insanlarla kişisel bağlantılara ve yüz yüze deneyim sağlayan eğitim ortamlarına dayandığını gösterir. Bu, mühendislik ve ilgili yaratıcılık konularının bağlantılı olarak öğretilmesini zorlaştıran yeni bir durumu ortaya çıkarır. Ayrıca, mühendislik öğretmenlerinin yaratıcılık yöntemlerini öğretme ortamına entegre ederken onlara yol gösteren sistematik yaklaşımlar hala eksiktir. Ayrıca, öğrencilerin literatüre de yansıyan yaratıcılık süreçlerinde kaygısı ve çevrimiçi ortamda rahat hissetmemesi, alışıldık eğitim prosedürleri dışında yeni teknik ve uygulamalar kullanmayı gerektiren bir durumdur.

Öğrenci ve öğretmenlerin içinde bulunduğu bu durum, yükseköğretimde mühendislik öğrencilerine gelecekteki çalışmaları için gerekli yaratıcılık becerilerini sağlamada ciddi bir engel oluşturur.

TICON’un ana amacı, mühendislik programlarında yaratıcılık yöntemlerinin öğretiminde mevcut engellere tanımlamak ve bunları aşmak; ve öğretmenleri uygun pedagojik yaklaşımlarla dijital öğretme konularında geliştirmektir. Yaratıcılık yöntemlerini öğretimde kullanabilmek, öğrenciler için önemli fırsatlar yaratır ve bu türden fırsatları yaratmak, TICON’un ikincil amaçları arasında tanımlanmaktadır. Eğitim ortamı ayrıca sosyo-ekonomik açıdan kırılgan konumdaki öğrencilerin ilgili derslere katılmasına da olanak tanır. Ayrıca, farklı bölgelerden ve ülkelerden öğrenciler projeler üzerinde birlikte çalışabilir.

Misyonumuz

“TICON, yükseköğretim mühendislik kurumları ve öğretmenlerine çevrimiçi (veya hibrit) ortamlarda öğretme süreçlerinde yaratıcı metodlar ve araçlar kullanmaları için etkin bir platformdur; ve bu platform, öğretmenlik ve öğrenme süreçlerinin kalitesini arttırma hususunda becerilerini ve bilgilerini açık bir formatta sunar.”

Bizim Değerlerimiz

TICON projesi vizyonu aşağıdaki değer kümesine dayanır:

Mükemmeliyet

TICON, mühendislik dersleri ve ilgili çevrimiçi yaratıcılık konuları ve tekniklerini etkin şekilde kullanabilmeyi hedefleyen  mühendislik öğretmenlerine destek vermeyi amaçlar.

Özelleştirilmiş

TICON, mühendislik dersleri ve ilgili çevrimiçi yaratıcılık konuları ve tekniklerini etkin şekilde kullanabilmeyi hedefleyen  mühendislik öğretmenlerine için özel olarak geliştirilen kanıt ve araştırma tabanlı öğrenme materyallerini ücretsiz ve açık şekilde sunar.

Özel Uyumlu

TICON, yükseköğretim mühendislik öğretmenlerine yararlı, inovasyon içeren ve pratik öğrenme materyallerini ve araçlarını seçme imkanı sunar.

Canlı ve Dinamik

Platform, Yükseköğretim mühendislik öğretmenleri arasında bir sahiplik duygusu oluşturmayı ve onları TICON topluluğunun bir parçası olmaya teşvik etmeyi amaçlar.

TICON'un arkasındaki ekip kimlerden oluşur?

TICON interdisipliner projesinin ortakları, yaratıcılık, yenilikçi yaklaşımlar ve çevrimiçi öğretim ve öğrenme ile ilgili zorluklar ve sorunlar konusunda önemli bir bilgi ve beceri birikimine sahiptir. Aynı zamanda, Mühendislik programlarında yaratıcılık yöntemleri ve tekniklerinin kullanımı ve sınıf ortamının dijitalleştirilmesi ve uzaktan öğrenme teknikleri konularında da deneyime sahiptirler.

University of Southern Denmark, Danimarka

Güney Danimarka Üniversitesi, Danimarka’nın 3. en büyük üniversitesidir. Beş fakülte ve 31,000 öğrenci ile – 20%’sinin uluslararası öğrencilerden oluştuğu – ve beş bölgesel kampüste yer alan 3,400 çalışanı bulunur. Pazarlama ve Yönetim (IMM) Bölümü, İşletme ve Sosyal Bilimler Fakültesi altında yer alan bir bölümdür. Sosyal Bilimler ve Mühendislik Fakülteleri arasında köprü görevi gören Integrative Innovation Management Merkezi, kesişimli bir yaklaşım benimser. İnovasyonun başlangıç fikrinden ticarileşmesine kadar anlaşılması ve teşvik edilmesi, mühendislik, yönetim ve pazarlama bileşimi gerektirir.

EGE Üniversitesi, Türkiye

65 yıllık bir devlet üniversitesi olan Ege Üniversitesi, İzmir şehri ve Ege bölgesinde eğitim, araştırma, kültür ve sosyal etkinliklerin odak noktasıdır. Uluslararası bir perspektife sahip bir araştırma üniversitesi olan Ege Üniversitesi, öğrenme ve katılımcı öğrenmeye dayalı yaratıcı öğretim sistemi üzerine kuruludur. Ege Üniversitesi, öncelikle araştırma temelli, öğretme odaklı bir kurumdur ve öğrencilerini doktora seviyesine kadar eğitir. Toplamda 70,000 öğrenci Ege Üniversitesinde kayıtlıdır ve akademik personel sayısı yaklaşık 3,000’dir.

Hochschule der Medien, Almanya

Hochschule der Medien (HdM), Stuttgart, Almanya’da bulunan bir devlet tarafından finanse edilen yükseköğretim kurumudur. Şirketler, kurumlar ve kuruluşlar için medya uzmanlarının eğitimini sunar. Basılı medyadan elektronik medyaya, kütüphanecilikten reklama kadar geniş bir medya uzmanlığı spektrumu kapsar. Şu anda yaklaşık 5000 öğrenci üniversitede kayıtlıdır. Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak, HdM, reg ve nat işletmelerle güçlü bağlantılara sahip akademik eğitim odaklıdır.

University of Galway, İrlanda

QS ve Times Higher World University Ranking 2017’de dünya çapında 250 Üniversite arasında sıralanmış olan University of Galway, araştırma odaklı bir Üniversitedir. 2000’den fazla personel ve 17,000’i aşkın öğrenci nüfusu bulunmaktadır. University of Galway, araştırmacılarına destekleyici ve heyecan verici bir ortam sunma konusunda güçlü bir odak noktasına sahiptir ve 2013 yılında Avrupa Komisyonu tarafından “Araştırmacılar İçin Avrupa Şartı ve Kodu’nun prensiplerinin uygulanmasına olan bağlılığının tanınması amacıyla “HR Excellence in Research” logo ödülüne layık görülmüştür. University of Galway, optimum araştırma performansının desteklenmesini sağlamaya yönelik araştırma ve akademik desteği sağlamaya adanmıştır, böylece profesyonel gelişme ve kariyer ilerlemesini destekler.

EOLAS S.L., İspanya

EOLAS S.L., projelerden destek, iş geliştirme ve danışmanlık gibi 3 ana alanda, çeşitli ihtiyaçları karşılamak için şirketlere, kuruluşlara ve kurumlara hizmet ve destek sunmaktadır. EOLAS S.L., fikir üretme, finansman şemalarının belirlenmesi, teklif hazırlama, ortak arama ve uluslararası, Avrupa, ulusal ve bölgesel projelerin yönetimi alanındaki 20 yıldan fazla deneyimi olan bir profesyonel ekip tarafından kurulmuştur. Ekonomi, inovasyon ve işletme organizasyonu alanındaki bilgi ve deneyimini mühendislik ile birleştirerek, şirket hem teknik koordinasyonun hem de proje yönetimi ekonomik açılarının entegrasyonunu sağlar.