Polling

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ingeniørområder
Evaluering & analyse
Gruppe- eller individuelt arbejde
Gruppe
Antal personer
25+
Aktivitetstype
Samarbejdende teamarbejde, Online-klassen aktivitet
Varighed
En halv time eller mindre
Type af arrangement
Praksis-baseret

Beskrivelse

Hvad er denne teknik om

Afstemning er en metode, hvormed en gruppe af deltagere kan træffe en kollektiv beslutning, udtrykke en mening eller give feedback, normalt efter diskussioner eller præsentationer. Afstemning afslører deltagernes holdninger til opgaven. Deltagerne får stillet et spørgsmål eller en række spørgsmål for at finde ud af, hvad de mener om noget. Afstemninger kan også bruges som en feedbackmetode, f.eks. umiddelbart efter en workshop eller et foredrag. De kan være mundtlige eller skriftlige (f.eks. ved hjælp af et (online) spørgeskema), standardiserede eller frie.

Hvor kommer den fra

Afstemninger og undersøgelser er et klassisk instrument inden for mange videnskabelige discipliner, f.eks. empirisk samfundsvidenskab, økonomi, pædagogik, psykologi, lingvistik (sprogatlas, dialektforskning) og i historie (samtidsvidenskab, teknologihistorie, socialhistorie). De anvendes også inden for opinionsundersøgelser og markedsundersøgelser for at få en mening fra en større befolkning (f.eks. befolkningen i en region eller et helt land) om bestemte emner, aktuelle spørgsmål eller produkter.

Til hvilke formål anvendes den (hvorfor i din ingeniøruddannelse)

Opinionsundersøgelser bruges til systematisk at indsamle oplysninger om holdninger, meninger, viden og adfærd hos deltagerne i dette kursus. Det kan f.eks. bruges til at rangordne idéer eller løsninger eller til at få feedback på en session. De kan tjene som isbrydere, som grundlag for brainstorming, indsamling af idéer eller refleksion. At spørge dit publikum kan være den mest effektive måde at øge engagementet på og gøre en præsentation dynamisk og mindeværdig.

Source: https://www.mentimeter.com/templates/p/business-rank-ideas[/caption]

Sådan bruger du det

For at opstille en god meningsmåling skal du først definere dine mål og beslutte, hvilke oplysninger du vil indsamle fra undersøgelsen. Du kan f.eks. stille spørgsmål om stemning, rangordning af idéer, meninger om fakta, forslag eller erfaringer efter et foredrag. Beslut derefter, hvordan du vil indsamle oplysningerne fra dine deltagere. Du kan bruge

  • multiple choice: Tillad folk at vælge mere end ét svar fra din liste
  • Enkelt valg: Bed folk om at vælge ét svar fra din liste med valgmuligheder
  • Vurdering: Brug en vurderingsskala (f.eks. fra et til fem), hvis du ønsker, at respondenterne skal vurdere et eller flere emner ved hjælp af en række kolonnevalg.
  • Fritekst: Brug fritekst, hvis du ønsker, at respondenterne skal skrive et kort tekst- eller talsvar på dette spørgsmål, eller hvis du ønsker at indsamle åben skriftlig feedback fra dine respondenter.

Indstil også tidsperioden for afstemningen, da stemninger ændrer sig hurtigt. Du kan enten oprette nye undersøgelser til bestemte lejligheder eller drage dine foreløbige konklusioner ved regelmæssigt at eksportere svarene.

Sådan implementerer du denne teknik online

Forberedelse, hvad skal du gøre før sessionen
  1. Definer målene for din afstemning, f.eks. et kort spørgsmål inden for en session for at øge engagementet.
  2. Beslut dig for, hvilke oplysninger der skal indsamles.
  3. Vælg, hvordan du vil indsamle dataene og det digitale værktøj. Zoom har f.eks. indbyggede realtidsafstemningsfunktioner til enkelt- og multiple-choice-spørgsmål, mens mentimeter.com også giver mulighed for realtidsfeedback i fri tekst og kan generere tekstskyer.

Under anvendelsen, dvs. mens du giver sessionen

  1. Forklar formålet med afstemningen
  2. Uddel linket til afstemningen, hvis du bruger et andet værktøj end dette foretrukne videokonferenceværktøj. Nogle afstemningsværktøjer giver dig mulighed for at generere stregkoder, som nemt kan lede smartphone-brugere hen til afstemningen.
  3. Lad deltagerne gennemføre afstemningen.

Opfølgning, om hvad du skal gøre efter mødet

  1. Evaluer resultaterne.
  2. Distribuer resultaterne, hvis det er nødvendigt, eller vis resultaterne i realtid under afstemningen.

Eksempler og/eller vidnesbyrd

Feedback fra en workshop om hybride projektledelsesmetoder, der blev afholdt med studerende fra Hochschule der Medien. Den blev gennemført ved hjælp af https://www.mentimeter.com.

Vurdering på skalaen:

Feedback i fri tekst i realtid:

Tools needed

You will need a platform to share screens and communicate with the participants, such as: MS Teams, Zoom or similar. You will also need a white board solution with digital sticky dots such as Miro or Mural:

  • Zoom
  • MS Teams
  • Mentimeter
  • PollEverywhere
  • Timer (phone, watch, computer)

Resources

Videos

Mentimeter. (2020, October 12). How To Use Live Polling for Remote Teaching with Mentimeter. [Video]. YouTube. Available at: https://youtu.be/xYAA0NLjwwk