6-3-5 Method

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ingeniørområder
Idégenerering & konceptudvikling
Gruppe- eller individuelt arbejde
Gruppe
Antal personer
Op til 15, 15-25, 25+
Aktivitetstype
Samarbejdende teamarbejde
Varighed
En halv time eller mindre
Type af arrangement
Praksis-baseret, Teori-baseret

Beskrivelse

Hvad handler teknikken om?

6 (x) -3-5 er en kreativitetsmetode til gruppearbejde, der fungerer som en hjerneskrivningsaktivitet. Brainstorming er ret nyttig i teknik under visse forhold. For at være mere specifik, hvis der ikke er nogen praktisk løsning på et specifikt problem ved hånden, kunne brainstorming være et effektivt middel til at skabe praktiske løsninger. Metoden er en brainstormingteknik, der praktiseres af et team efter en specifik brainstormingteknik. I den klassiske version genereres og udvikles 6 ideer i starten. For at gøre det skriver seks deltagere tre ideer på separate kort samtidigt inden for 5 minutter. Kortene udveksles derefter mellem deltageren(e). Hver deltager bruger derefter, hvad der er på deres kort, som udgangspunkt til at brainstorme om og tilføje yderligere ideer i næste runde (3 runder anbefales).

Hvor kommer den oprindeligt fra?

6 -3-5 metoden blev forbedret af Bernd Rohrbach i 1960’erne som et mere systematisk system til brainstorming.

Til hvilket formål bruges metoden?

6-3-5-metoden opfordrer deltagerne til at være kreative. Metoden sigter mod at forbedre de eksisterende mangler ved andre brainstormingteknikker, især når et team føler sig i dødvande i deres søgen efter en løsning på et givent problem. 6-3-5 metoden fokuserer på antallet af ideer, ikke deres kvalitet. Denne metode er meget nem at bruge og giver effektivitet til brugerne.

Hvordan bruges den?

Holdet eller deltagerne bør være velinformerede om emnet, før de anvender teknikken, så de kan generere ideer. For ikke at spilde tid, skal du sørge for, at arbejdsarket på det værktøj, du skal bruge, er forberedt på forhånd, og specificer det emne, du vil arbejde med, i arbejdsarket. Der er ikke behov for en moderator, da deltagerne vil spille en aktiv rolle. Denne metode tilskynder også indadvendte deltagere til at være mere aktive og produktive, da der ikke er nogen direkte interaktion mellem deltagerne.

Hvordan implementers teknikken online?

Forberedelse. Hvad skal gøres inden sessionen?

Til onlinekurser er enhver ekstern samarbejdsplatform med dokumentdelingsevne (såsom Teams) tilstrækkelig. Sørg for, at dine elever har disse værktøjer, og gør dit bedste for ikke at udelade nogen studerende. I denne henseende er det et must at tænke fremad for at sikre, at alle elever er veludstyret teknologisk til teknikken.

  1. Før øvelsen, forbered da en præsentation for deltagerne omkring denne teknik.
  2. Lav en animationsvideo der viser, hvordan teknikken bruges, da den kan være lidt kompliceret.
  3. Bed deltagerne om at lave noter I det digitale værktøj du vælger at bruge til at gennemføre sessionen.
  4. Vær sikker på at du har antallet på deltagerne og sørg for at gruppere dem.

Mens sessionen er i gang

  1. Start med at introducere “hvorfor” og “hvordan” til deltagerne, så de bedre forstår 6-3-5-metoden. Dette inkludere blandt andet også information om tid, guidelines, kontekst og fordele ved metoden. Vær opmærksom på at give deltagerne følgende informationer:
   • Navnet på teknikken. At 6 deltagere skal skrive tre potentielle løsninger i et digital samarbejdsprogram på 5 minutter per runde.
   • Fortæl deltagerne at det forventes at de først læser andres ideer og derefter supplerer med deres egne ideer.
   • Læg vægt på at deltagerne skal dele deres ideer. Ellers vil metoden ikke virke optimalt.
   • Da dette er en brainstormøvelse, fortæl deltagerne vigtigheden af deres ideer og på den måde opmuntrer dem til at deltage fuldt ud.
   • Husk at der skal være plads til fleksibilitet. Prøv at finde en balance mellem effektiviteten og den psykologiske klarhed hos deltagerne. Motiver eventuelt deltagerne ved selv at tage del i øvelsen. Vær nysgerrig.
  1. Brug også online samarbejde såsom MIRO og giver eleverne adgang til en skabelon. Eleverne skal kunne sende/skrive/fremsætte deres ideer online, derfor både udarbejde en sådan skabelon og teste den forud for timen.
  2. Start øvelsen, og hold øje med øvelsens flow, men undlad at mikrostyre øvelsen, da dette er en online brainstormteknik. Således: Sørg for, at klasserne følger teknikkens regler (seks deltagere er involveret, hver giver tre ideer og der skal være fem cyklusser efter første runde).
  3. Administrer tiden – stop øvelsen efter 5 minutter, og sørg for at eleverne går videre til næste slide.
  4. Skab en afslappet atmosfære: dine elever skal føle sig trygge nok til at dele deres originale ideer.
  5. Når den første forfatter har modtaget listen over ideer, som han/hun startede, går øvelsen videre til næste trin: klassen eller teamet forventes nu at evaluere listen over idéer.

Her er et eksempel på flowet af øvelsen:

Efter at have skrevet et relevant emne om det værktøj, der anbefales til denne teknik, skal du placere (online) sticky notes ved siden af Idé 1, Idé 2 og Idé 3 på tavlen i 3 kolonner. Der kræves i alt 18 sedler til 6 deltagere. Forberedelse af sticky notes på forhånd vil spare dig tid. Brug af sticky notes på denne tavle vil også gøre det lettere at gruppere ideer senere. Den 5-minutters periode begynder, når deltagerne udfylder den første linje. Når de 5 minutter er overstået, fortsætter deltagerne til højre i rækkefølge og de næste deltagere kan lade sig inspirere af de skrevet ideer. Denne proces fortsætter, indtil du gennemfører 6 runder. Som følge heraf slettes duplikerede ideer, og der stemmes om og evalueres ideer. Der kan maksimalt komme 108 idéer på 30 minutter, og denne proces gentages, indtil bordet er fyldt, og 108 idéer er dukket op.

Opfølgning. Hvad skal der gøres efterfølgende?

Når øvelsen er afsluttet, tag dig tid til at gennemgå ideerne og lad teamet/holdene diskutere dem. Det hjælper med at gruppere, tagge og sortere eller kontekstualisere ideerne i dette trin. Brug også online-afstemningsværktøjer for at give dine elever mulighed for at vælge de mest kreative og nyttige ideer. Brug af NAF-teknik på dette stadium kunne være en god mulighed. Dette kan give dig mulighed for at fremhæve bestemte ideer, som du senere kan bruge i din ingeniørklasse.

Eksempler og/eller vidnesbyrd

Nedenstående er et eksempel på, hvordan metoden har været brugt og faciliteret i februar 2021 af en elevgruppe der havde kurset ”Megatrends og Teknologisk Innovation” afholdt af Prof. Dr. Patricia Wolf ved Syddansk Universitet.

Slide 1

 • Opfind scenarier der fokuserer på at finde en løsning til følgende spørgsmål: Hvilken rolle kommer psykisk og fysisk velvære til at spille på fremtidens arbejdspladser?
 • 9 runder af 1 minut
 • 1 minut til at lave en sætning som forklare tidligere sætning som er udformet. 
 • De første 3 minutter af øvelsen skal deltagerne inkludere termer der relatere sig til: Velvære. 
 • De næste 3 minutter af øvelsen skal deltagerne inkludere termer der relatere sig til stikordet: Bæredygtig.
 • De næste 3 minutter af øvelsen skal deltagerne inkludere termer der relatere sig til stikordet: Teknologi. 
 • Når denne runde er overstået, gå da videre til næste slide. F.eks. vil personen i slide 2, skulle gå videre til slide 3 og personen der befinder sig i slide 3, skal gå videre til slide 4 etc.
 • Efter den sidste runde skal deltagerne stemme tre gange på de scenarier som de finder mest interessante.

 

Slide 2 – Ramez – Hvilken rolle kommer psykisk og fysisk velvære til at spille på fremtidens arbejdspladser?

 • 1. Runde – Lykke og omsorg for menneske
 • 2. Runde –  Arbejdspladsen skal sikkert lede til mere velvære
 • 3. Runde – Velvære handler om glæde og sjov, hvilket leder til vækst
 • 4. Runde – At digitalisere arbejdspladsen kunne hjælpe. 
 • 5. Runde – Medarbejdere vil føle sig mere ansvarlig over for arbejdsmiljøet. 
 • 6. Runde – Forberede fremtidige generationer. 
 • 7. Runde – Innovation er nøglen 
 • 8. Runde – Inklusion af teknologier vil ændre det økonomiske og sociale miljø, fx AI. 
 • 9. Runde – Teknologi vil fremadrettet bliver mere og mere implementeret I virksomhederne, på grund af den succes det har vist sig at være.

 

Slide 3 – Amar – Hvilken rolle kommer psykisk og fysisk velvære til at spille på fremtidens arbejdspladser?

 • 1. Runde – Velvære vil blive prioriteret i højere grad på grund af SDG’ernes tiltagende fokus på fremtidens arbejdspladser.
 • 2. Runde – Da velvære vil få større betydning.
 • 3. Runde – God kommunikation og koordinering mellem medarbejderne har en positive effect på deres velvære.
 • 4. Runde – Velvære I fremtiden vil kræve et skift i nuværende vaner.
 • 5. Runde – Genbrug af produkter på arbejdspladsen kan have en positive effekt på medarbejdernes velvære.  
 • 6. Runde – Social ansvarlighed vil få ligheden til at stige på arbejdspladsen samtidig med velværen.
 • 7. Runde – Med digitale midler, bliver det nemmere at opnå mere lighed, 
 • 8. Runde – AI kan få afgørende betydning. 
 • 9. Runde – Sociale og økonomiske udfordringer vil blive løst.

 

Slide 4 – Frederik – Hvilken rolle kommer psykisk og fysisk velvære til at spille på fremtidens arbejdspladser?

 • 1. Runde – Balancerer mellem fritid og arbejdstid.
 • 2. Runde – Arbejdsdage vil blive reduceret til 4 dage for at sikre fortsat velvære hos medarbejderne
 • 3. Runde – Og derfor, give mere tid til familie og andre betydelige forhold der forbedrer velvære.
 • 4. Runde – Muligheder for medarbejdersucces
 • 5. Runde – Det bliver nødvendigt at gøre op med nuværende vaner
 • 6. Runde – Fokus på grøn energi, reduktion af affald, digitalisering, alt kan forbedre velvære, da medarbejderne føler at de gør en forskel. 
 • 7. Runde – Robotter forbedrer produktiviteten 
 • 8. Runde – Implementeringen af robotter vil lede til ekstraordinær udvikling I fremtiden
 • 9. Runde – Det vil kræve yderlligere forskning for at opnå ønskede resultater 

 

Slide 5 – Irina – Hvilken rolle kommer psykisk og fysisk velvære til at spille på fremtidens arbejdspladser?

 • 1. Runde – Prioritering ad medarbejdernes psykiske velvære vil blive nødvendigt. 
 • 2. Runde – Ledere vil blive nødt til at tage hand om medarbejdernes psykiske og fysiske velvære, f.eks. motion.
 • 3. Runde – Arbejdspladser skal tilbyde motion og sund kost til medarbejderne. 
 • 4. Runde – Bæredygtighed vil få stør betydning i fremtiden. 
 • 5. Runde – Bæredygtige produkter og minimering af affald. 
 • 6. Runde – Dette inkluderer en grønnere fremtid, hvor jordens dyr spiller en rolle.
 • 7. Runde – Robotter kunne overtage det fysiske job, hvilket betyder at andre har større chance for at blive arbejdsløse. Dette kunne have en negative effekt på det overordnede velvære. 
 • 8. Runde – Robotter skal udvikles yderligere 
 • 9. Runde – Med nye jobs og teknologier, vil en ny æra i arbejdslivet starte. 

 

Slide 6 – Lina – Hvilken rolle kommer psykisk og fysisk velvære til at spille på fremtidens arbejdspladser?

 • 1. Runde – Balancen mellem arbejde og et sundt liv vil spille en vigtig rolle.
 • 2. Runde – Medarbejdere går mere og mere op i at værne om deres velvære når de vælger job. 
 • 3. Runde – Opgaverotation er nødvendigt for medarbejderne fordi teknologien forandre landskabet hos virksomhederne. 
 • 4. Runde -En bæredygtig arbejdsplads vil inkludere jobrotation for større tilfredshed hos medarbejderne.
 • 5. Runde – Hvilket vil være med til at skabe en bæredygtig arbejdsplads. 
 • 6. Runde – Fair arbejdsmiljø for de ansatte.
 • 7. Runde – Forandringer vil skabe højere effektivitet
 • 8. Runde – At arbejde hjemmefra kan have en negative effekt på medarbejdernes velvære, da balancen mellem arbejdstid og fritid bliver udvasket. 
 • 9. Runde – Robotter kan overtage opgaver i hjemmet så medarbejderne kan få mere tid til at arbejde.

 

Slide 7 – Melina – Hvilken rolle kommer psykisk og fysisk velvære til at spille på fremtidens arbejdspladser?

 • 1. Runde – Maximering af psykisk og fysisk velvære. 
 • 2. Runde – Ledere skal intensivere tiltag der forbedre medarbejdernes velvære.
 • 3. Runde –
 • 4. Runde – Den fremtidige arbejdsplads skal tilgodese sociale, økonomiske og miljømæssige udfordringer. 
 • 5. Runde – Teknologi skal følge den beskrevne udvikling som ovenstående antyder.
 • 6. Runde – Det vil forhåbentlig udvikle en bæredygtig fremtid
 • 7. Runde – Arbejde hjemmefra er en god mulighed
 • 8. Runde – Og kan være et redskab til at imødekomme mere velvære på jobbet.
 • 9. Runde – Automatisering af opgaver kunne forbedre det fysiske velvære hos medarbejderne, da de mindsker risikoen for at komme til skade. 

 

Slide 8 – Nicholas – Hvilken rolle kommer psykisk og fysisk velvære til at spille på fremtidens arbejdspladser?

 • 1. Runde – At arbejde hjemmefra kunne potentielt forbedre balancen mellem arbejde og fritid, som også kan påvirke velværet.
 • 2. Runde – Medarbejderne vil få mere fritid som kan bruges på familie, aktiviteter og oplevelser. 
 • 3. Runde – Ferier er ikke kun til underholdning, men kunne blive en kombination af fritid og arbejde.
 • 4. Runde –  Det er sådan fremtidige generationer
 • 5. Runde – .. vil vælge at prioritere og værdsætte deres arbejdsplads.
 • 6. Runde – og opnå mere livskvalitet
 • 7. Runde – Teknolgien overtager mere og mere, hvilket gør plads til mere fritid hos den enkelte. 
 • 8. Runde – Arbejde kan tilgås hvor end man befinder sig, takket være internettet.
 • 9. Runde – Hvilket er effektivt for den fremtidige arbejdsplads.

 

Slide 9 – Palle – Hvilken rolle kommer psykisk og fysisk velvære til at spille på fremtidens arbejdspladser?

 • 1. Runde – De overordnede udfordringer er at skabe bæredygtig vækst og positive oplevelser.
 • 2. Runde – En god arbejdsplads med en glad medarbejder, kan føre til fordele og forbedring af psykisk og fysisk velvære.
 • 3. Runde – Den gode arbejdsplads gør plads til forskellige aktiviteter som forbedrer dialog og teamwork mellem medarbejderne. 
 • 4. Runde – Kontorer skal hjælpe med langvarig tilfredshed. 
 • 5. Runde – Ved at fokusere på bæredygtighed og bringe glæde til medarbejderne
 • 6. Runde – En ide for virksomhederne I forhold til at opnå mere bæredygtighed, er at udforme en strategi der inkluderer en cirkulær forretningsmodel som giver virksomheden en grøn profil.
 • 7. Runde – Teknologi vil spille en stor rolle i den proces
 • 8. Runde – Dette vil skabe en digital fremtid for nye generationer. 
 • 9. Runde – Mobile teknologier skaber mere fleksibilitet på arbejdspladsen.

 

Slide 10 – Praveena – Hvilken rolle kommer psykisk og fysisk velvære til at spille på fremtidens arbejdspladser?

 • 1. Runde – Fleksibilitet på arbejdspladsen er essentielt for medarbejdernes velvære.
 • 2. Runde – Udfordringen er at gøre fleksibiliteten bæredygtig og sund.
 • 3. Runde – Balancen mellem arbejde og fritid vil være hovedfokus for at undgå dårligere psykisk og fysisk velvære.
 • 4. Runde – Medarbejderne kan bruge kontoret til at arbejde og passe planter.
 • 5. Runde – Grønne kontorer vil skabe glæde og motivation på baggrund af deres etik.
 • 6. Runde – Og vil også hjælpe planetens fremtid.
 • 7. Runde – Nye teknologier som AI, VA og VR vil ændre virksomhedslandskabet og økonomien generelt.
 • 8. Runde – Arbejdspladser vil implementere nye teknologier og fokusere på samfundet omkring dem 
 • 9. Runde – hvilket vil skabe en mere håndgribelig fremtid
 
 

Nødvendige værktøjer

Til 6-3-5-metoden, online værktøjer som nedenstående kan blive brugt til udførelsen

  • Miro
  • ClickUp
  • Mural

Ressourcer

Links

Dhulekar, N. (2021, August 10). How to use the 6-3-5 brainwriting technique for more efficient brainstorming sessions. MUO. Retrieved October 13, 2022, from https://www.makeuseof.com/635-brainwriting-technique-for-more-efficient-brainstorming/

Indeed Inc. (“By Indeed Editorial Team”). (2022, March 28). 6 Steps for Running an Effective Brainstorming Session. Indeed Career Guide. Retrieved October 12, 2022, from https://www.indeed.com/career-advice/career-development/how-to-run-brainstorming-session

Miro: https://miro.com/

ClickUp: https://clickup.com/

Mural: https://www.mural.co/

Videoer

HYPE Innovation (2021, February, 15). Brainwriting: Generate New Ideas in a Short Time! (60sec on Innovation). [Video]. Youtube. Retrieved October 13, 2022, from https://www.youtube.com/watch?v=qpZi-8zi8PA

Papirer

MacNaught, S. (2014). 108 Ideas In 30 Minutes – The 6-3-5 Method OF Brainwriting. Blog session. Retrieved originally from http://blogsession.co.uk/2014/03/635-method-brainwriting/. Meanwhile reachable via https://www.linkedin.com/pulse/20140806121403-84959225-generate-108-ideas-in-30-minutes-635-brainwriting

Boutanios, Z. (2015). Creativity Measurement and the 6-3-5 Brainwriting Method. Retrieved originally from https://www.fsb.unizg.hr/brodogradnja/UZIR-Essay-Boutanios-Ziad.pdf. Meanwhile reachable via https://www.semanticscholar.org/paper/CREATIVITY-MEASUREMENT-AND-THE-6-3-5-BRAINWRITING-Boutanios/7fb9740876a8bfe159a572cb3243a5b73571a05d

Bøger

Pahl, G., Beitz, W. (1996). Engineering design: A systematic approach. London: Springer.