6-3-5 Method

Facebook
Twitter
LinkedIn
Mühendislik alanları
Fikir ve Konsept Tasarımı
Grup veya bireysel
Grup
İnsanların sayısı
15'e kadar, 15-25, 25+
Aktivite türü
İşbirlikli takım ortamı
Süre
Yarım saatten az
Sınıf türü
Uygulama odaklı, Teorik temelli

Açıklama

6 -3-5 tekniği nedir?

6(x)-3-5, bir beyin fırtınası aktivitesi olarak işlev gören bir grup çalışması yaratıcılık yöntemidir. Beyin fırtınası belirli koşullar altında mühendislikte oldukça yararlıdır. Daha spesifik olmak gerekirse, eldeki belirli bir soruna pratik bir çözüm bulunamıyorsa, beyin fırtınası pratik çözümler üretmenin etkili bir yolu olabilir. Yöntem, belirli bir beyin fırtınası tekniğini izleyen bir ekip tarafından uygulanan bir beyin fırtınası tekniğidir. Klasik versiyonda, başlangıçta 6 fikir üretilir ve geliştirilir. Bunu yapmak için altı katılımcı 5 dakika içinde aynı anda ayrı kartlara üç fikir yazar. Kartlar daha sonra katılımcılar arasında değiştirilir. Daha sonra her katılımcı kendi kartındakileri bir sonraki turda beyin fırtınası yapmak ve başka fikirler eklemek için bir başlangıç noktası olarak kullanır (3 tur önerilir).

Nereden geliyor?

6 -3-5 yöntemi 1960’larda Bernd Rohrbach tarafından daha sistematik bir beyin fırtınası sistemi olarak geliştirilmiştir.

Hangi amaçlar için kullanılır (Mühendislik Eğitiminde Nerelerde Kullanılır?)

6-3-5 yöntemi katılımcıları yaratıcı olmaya teşvik eder. Yöntem, özellikle bir ekibin belirli bir soruna çözüm arayışında çıkmaza girdiği durumlarda, diğer beyin fırtınası tekniklerinin mevcut eksikliklerini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. 6-3-5 yöntemi fikirlerin kalitesine değil sayısına odaklanır. Bu yöntemin kullanımı çok kolaydır ve kullanıcılara verimlilik sağlar.

Nasıl kullanılır?

Tekniği uygulamadan önce ekibin ya da katılımcıların konu hakkında iyi bilgilendirilmiş olması gerekir ki fikir üretebilsinler. Zaman kaybetmemek için kullanacağınız araçla ilgili çalışma kâğıdının önceden hazırlandığından emin olun ve üzerinde çalışacağınız konuyu çalışma kâğıdında belirtin. Katılımcılar aktif bir rol oynayacağı için moderatöre gerek yoktur. Ayrıca bu yöntem, katılımcılar arasında doğrudan bir etkileşim olmadığı için içe dönük katılımcıları daha aktif ve üretken olmaya teşvik eder.


Bu teknikler çevrimiçi olarak nasıl uygulanır

Hazırlık, dersten önce yapılması gerekenler:

Çevrimiçi sınıflar için, belge paylaşma özelliğine sahip herhangi bir uzaktan işbirliği platformu (Teams gibi) yeterlidir. Öğrencilerinizin bu araçlara sahip olduğundan emin olun ve hiçbir öğrenciyi dışarıda bırakmamak için elinizden geleni yapın. Bu bağlamda, tüm öğrencilerin teknik için teknolojik olarak iyi donanımlı olduğundan emin olmak için önceden düşünmek bir zorunluluktur.

Dersten önce öğrencilerinize 6-3-5 tekniğinin ne olduğuna dair bir sunum hazırlayın.
Bu teknik öğrencilere ilk başta biraz karmaşık gelebileceğinden, uygulamanın nasıl yapıldığına dair bir animasyon videosu hazırlayın.
Öğrencilerinizden tekniği uygulayacağınız araç üzerinde yapışkan notlar oluşturmalarını isteyin.
Öğrenci sayınızdan emin olun ve onları gruplandırın.

Uygulama yani oturum sırasında:

 Dersiniz sırasında, öğrencilerinizi 635 tekniğinin ‘neden’ ve ‘nasıl’ yönleri hakkında bilgilendirin. Buna egzersizin yönergeleri, süresi, içeriği ve faydaları da dahildir. Öğrencilerinizin aşağıdakiler hakkında bilgi sahibi olduğundan emin olun:

Tekniğin adı uygulamadan gelmektedir: altı katılımcı her turda 5 dakika içinde çevrimiçi bir işbirliği aracına üç potansiyel çözüm yazmalıdır.
Öğrencilerinize, bir katılımcının önce başkaları tarafından önerilen fikirleri okuması VE ardından kendi yeni fikirlerini listeye eklemesi beklendiğini bildirin.
Her öğrencinin kendi fikirlerini paylaşması gerektiğini, aksi takdirde alıştırmanın tamamlanmamış olacağını vurgulayın.

Bu bir tür beyin fırtınası etkinliği olduğundan, öğrencilerinize fikirlerinin önemli olduğunu açıklayın. Bu şekilde onları alıştırmaya aktif olarak katılmaya teşvik edin.
Esneklik için yer açın. Yüz yüze sınıflarda bu egzersizler genellikle gürültülüdür. Çevrimiçi bir sınıfta, bir grupta gecikme olabilir. Egzersizin verimliliği ile öğrencilerin psikolojik hazırlığı arasında bir denge bulmaya çalışın. Başka bir deyişle, öğrencilerinizi alıştırmaya aktif olarak katılmaları için motive etmeye çalışın.

MIRO gibi çevrimiçi bir işbirliği kullanın ve öğrencilerin bir şablona erişmelerini sağlayın. Öğrenciler fikirlerini çevrimiçi olarak gönderebilmeli/yazabilmeli/ifade edebilmelidir, bu nedenle hem böyle bir şablon hazırlayın hem de dersten önce test edin.
Alıştırmayı başlatın ve alıştırmanın akışını takip edin ancak bu bir çevrimiçi beyin fırtınası tekniği olduğu için alıştırmayı mikro düzeyde yönetmekten kaçının. Böylece: Sınıfların tekniğin kurallarına uyduğundan emin olun (altı katılımcı yer alır, her biri üç fikir sunar ve ilk turdan sonra beş döngü olmalıdır).       

Zamanı yönetin – alıştırmayı 5 dakika sonra durdurun ve öğrencilerin bir sonraki slayta geçtiğinden emin olun.
Rahat bir atmosfer yaratın: öğrencileriniz orijinal fikirlerini paylaşacak kadar rahat hissetmelidir.

 İlk yazar başlattığı fikir listesini aldıktan sonra, alıştırma bir sonraki adıma geçer: şimdi sınıfın veya ekibin fikir listesini değerlendirmesi beklenmektedir.

İşte alıştırmanın akışına bir örnek:

Bu teknik için önerilen araca ilgili bir konu yazdıktan sonra, (çevrimiçi) yapışkan notları beyaz tahtaya 3 sütun halinde Fikir 1, Fikir 2 ve Fikir 3’ün yanına yerleştirin. 6 katılımcı için toplam 18 yapışkan not gereklidir. Yapışkan notları önceden hazırlamak size zaman kazandıracaktır. Ayrıca, bu beyaz tahta üzerinde yapışkan notlar kullanmak daha sonra fikirleri gruplandırmayı kolaylaştıracaktır. Katılımcılar ilk satırı doldurduklarında 5 dakikalık süre başlar. 5 dakika bittiğinde sağdaki katılımcılar sırayla devam eder ve sonraki katılımcılar yazılan fikirlerden ilham alabilir. Bu süreç 6 tur tamamlanana kadar devam eder. Sonuç olarak mükerrer fikirler silinir ve fikirler oylanarak değerlendirilir. 30 dakika içinde en fazla 108 fikir ortaya çıkabilir ve bu süreç masa dolana ve 108 fikir ortaya çıkana kadar tekrarlanır.

Oturumdan Sonra Yapılacaklar:

 Alıştırma tamamlandıktan sonra, fikirleri gözden geçirmek için zaman ayırın ve ekip(ler)in fikirler üzerinde tartışmasına izin verin. Bu adımda fikirleri gruplandırmak, etiketlemek ve sıralamak veya bağlamsallaştırmak yardımcı olacaktır. Ayrıca, öğrencilerinizin en yaratıcı ve faydalı fikirleri seçmelerini sağlamak için çevrimiçi oylama araçlarını kullanın. Bu aşamada NAF Tekniğini kullanmak iyi bir seçenek olabilir. Bu, daha sonra mühendislik sınıfınızda kullanabileceğiniz belirli fikirleri vurgulamanıza olanak sağlayabilir.

Örnekler ve/veya referanslar

Aşağıda, Şubat 2021’de Güney Danimarka Üniversitesi’nde Prof. Dr. Patricia Wolf tarafından düzenlenen “Megatrendler ve Teknolojik Yenilik” dersi sırasında bir öğrenci grubu tarafından yöntemin nasıl hazırlandığına ve kolaylaştırıldığına dair bir örnek yer almaktadır.

Slayt 1

        Bu alıştırmanın amacı şu soruyu yanıtlamaya odaklanan senaryolar oluşturmaktır: Geleceğin iş yerlerinde psikolojik ve fiziksel esenliğin rolü ne olacak?
        9 kişiyiz ve 1 dakikalık 9 tur fikir yazma çalışması yapacağız.
        Her turda, bir önceki cümleyi detaylandıran bir cümle bulmak için 1 dakikanız var.
        Her tur sırasında, size ayrılmış bir slaytta olacaksınız.
        İsminizin yazılı olduğu slayttan başlarsınız.
        Tur bittiğinde, bir slayt ileri gidersiniz, örneğin: 2. slayttaki kişi 3. slayta geçer ve 3. slayttaki kişi 4. slayta geçer ve bu böyle devam eder. Slayt 10’daki kişi için, bu kişi slayt 2’ye geçecektir.
        Son turdan sonra, tüm hikayeleri okuyacağız ve ardından ilgili üç slayta kalp işareti koyarak en beğendiğiniz üç senaryoyu oylamanızı isteyeceğim.

Slayt 2 – Ramez: Geleceğin işyerlerinde psikolojik ve fiziksel esenliğin rolü ne olacak?

        1. Yuvarlak – Mutluluk ve insanlara gösterilen özen
        2. Yuvarlak – İşyeri güvenliği esenliğe yol açar
        3. Yuvarlak – Refah mutluluk ve eğlenceyle ilgilidir, bu da büyümeye yol açar
        4. Yuvarlak – Ofislerin kağıtsız hale getirilmesi yardımcı olabilir
        5. Yuvarlak – Çalışanlar çevreye karşı sorumlu davranma konusunda kendilerini güçlü hissederler
        6. Yuvarlak – Bu şekilde hareket ederek gelecek nesillere yol hazırladıklarından emin olmak istiyorlar
        7. Yuvarlak – Yenilik anahtardır
        8. Yuvarlak – Yapay zeka gibi çevreyi, sosyal ve ekonomik yönleri değiştiren teknolojiler dahil
        9. Yuvarlak – Kanıtladığı başarı nedeniyle teknolojiler eninde sonunda tüm işyerlerinde uygulanacaktır.

Slayt 3 – Amar: Geleceğin iş yerlerinde psikolojik ve fiziksel esenliğin rolü ne olacak?

        1. Yuvarlak – Gelecekteki işyerlerinde SDGS’nin yoğun bir şekilde yer almasıyla refah önceliklendirilecek
        2. Yuvarlak – Refah büyük bir etkiye sahip olacağından
        3. Yuvarlak – Çalışanlar arasında iyi iletişim ve koordinasyonun çalışanların refahı üzerinde olumlu etkisi vardır
        4. Yuvarlak – Refahın geleceği alışkanlıklarda değişiklik gerektiriyor
        5. Yuvarlak – Ofisteki atık ürünlerin geri dönüşümü çalışanların refahı üzerinde etkili olabilir
        6. Yuvarlak – Sosyal sorumluluk ayrıca iş yerlerinde eşitliği artırarak refahı yükseltir
        7. Yuvarlak – Dijital araçlarla bu eşitlik durumuna ulaşmak kolaylaşıyor
        8. Yuvarlak – Yapay zeka oyunun kurallarını değiştirebilir
        9. Yuvarlak – Çevresel, sosyal ve ekonomik sorunlar çözülecek

 

Slayt 4 – Frederik: Geleceğin iş yerlerinde psikolojik ve fiziksel esenliğin rolü ne olacak?

        1. Yuvarlak – Boş zaman ve iş hayatı arasında denge
        2. Yuvarlak – Bireylerin refahını sağlamak için çalışma günleri 4 güne indirilecektir
        3. Yuvarlak – Ve bu nedenle, refahınız üzerinde etkisi olduğu için ailenize daha fazla zaman ayırın
        4. Yuvarlak – Çalışanların mükemmelliği için fırsat
        5. Yuvarlak – Bu, geleceğin alışkanlıkları için gerekli bir değişikliktir
        6. Yuvarlak – Yeşil enerjiye odaklanma, atıkları azaltma, kağıtsız çalışma, hepsi çalışanların refahını artırabilir çünkü bir etkileri olduğunu hissederler
        7. Yuvarlak – Robotlar üretkenliği artırır
        8. Yuvarlak – Robotların bu uygulaması hayat değiştiren gelişmelere yol açar
        9. Yuvarlak – İstenilen sonuçlara ulaşmak için daha fazla araştırma yapılması gerekecektir

Slayt 5 – Irina: Geleceğin işyerlerinde psikolojik ve fiziksel esenliğin rolü ne olacak?

        1. Yuvarlak – Çalışanların ruh sağlığına özen gösterilmesi gerekecek
        2. Yuvarlak – Yönetim ekibinin, fitness vb. dahil olmak üzere çalışanların fiziksel ve duygusal refahıyla ilgilenmesi gerekecektir.
        3. Yuvarlak – İşyerleri çalışanlara eğitim egzersizleri ve sağlıklı yiyecekler sunacaktır
        4. Yuvarlak – Sürdürülebilirliğin geleceğimiz üzerinde büyük bir etkisi olacaktır çünkü dünyadaki mevcut kaynakları korumak zorunda kalacağız
        5. Yuvarlak – Sürdürülebilir ürünler ve atıkların en aza indirilmesi
        6. Yuvarlak – Bu, hayvanların örneğin ofis maskotları olarak rol oynadığı daha yeşil bir geleceği içerebilir
        7.Slayt 6 – Lina: Geleceğin iş yerlerinde psikolojik ve fiziksel esenliğin rolü ne olacak?

        1. Yuvarlak – İş ve sağlıklı yaşam arasındaki denge önemli bir rol oynayacak
        2. Yuvarlak – Çünkü çalışanlar hangi işi seçeceklerini değerlendirirken mutluluklarına değer vereceklerdir
        3. Yuvarlak – İş ve görev rotasyonu çalışanlar için değerlendirme yaparken gereklidir, çünkü teknoloji iş ortamını değiştirmektedir
        4. Yuvarlak – İş ve görev rotasyonu ve daha mutlu bireyler sağlanarak sürdürülebilir bir işyeri oluşturulacaktır
        5. Yuvarlak – Bu da daha sürdürülebilir bir işyeri ortamı yaratacaktır
        6. Yuvarlak – Çalışanlar için adil çalışma ortamı
        7. Yuvarlak – Bu değişiklikler sadece çalışanlar için yararlı olmakla kalmayacak, aynı zamanda verimliliği de artıracaktır
        8. Yuvarlak – Evden tamamen dijital olarak çalışmak, çalışanların refahı için kötü bir şey olabilir çünkü eskiden fiziksel olarak ofiste oldukları gibi bir iş-yaşam dengesine sahip olmayabilirler
        9. Yuvarlak – Robotlar çalışanların evdeki görevlerini devralabilir, böylece işlerinin yanında daha fazla boş zamanları olur

Slayt 7 – Melina: Geleceğin iş yerlerinde psikolojik ve fiziksel esenliğin rolü ne olacak?

        1. Yuvarlak – Mutluluğun ve zihinsel + psikolojik sağlığın maksimizasyonu
        2. Yuvarlak – Yönetim bu sağlık konusunu yoğun bir şekilde önemseyecektir
        3. Yuvarlak –
        4. Yuvarlak – Geleceğin işyeri sosyal, ekonomik ve çevresel konuları dikkate alacak şekilde şekillendirilmelidir
        5. Yuvarlak – Teknoloji yukarıda belirtilen 3 konu ile aynı sürdürülebilir yolu izleyecektir
        6. Yuvarlak – Umarım daha sürdürülebilir bir gelecek yaratacaktır
        7. Yuvarlak – Tele-çalışma-evden çalışma
        8. Yuvarlak – İşin gelecekteki refahı için daha verimli bir araçtır
        9. Yuvarlak – Belirli görevlerin otomasyonu çalışanların fiziksel refahını artırabilir, çünkü artık fiziksel olarak yorucu işlerini yaparken yaralanmayabilirler

Slayt 8 – Nicholas: Geleceğin iş yerlerinde psikolojik ve fiziksel esenliğin rolü ne olacak?

        1. Yuvarlak – Tamamen evden çalışmak potansiyel olarak iyi bir iş/yaşam dengesi sağlayabilir, bu da sağlığınızı etkileyebilir
        2. Yuvarlak – Çalışanlar daha fazla özgürlüğe ve işyerine seyahat etmek yerine aile ve spor için kullanabilecekleri zamana sahip olurlar
        3. Yuvarlak – Tatiller sadece eğlence için değildir, boş zamanlarınızda çalışmak bile tatillerin hoş bir parçası olabilir
        4. Yuvarlak – Gelecek nesiller bu şekilde
        5. Yuvarlak – … İşyerlerinde nelere öncelik ve değer verdiklerini seçecekler
        6. Yuvarlak – Ve daha mutlu bir yaşam elde edin…
        7. Yuvarlak – Teknoloji daha fazla yer kaplıyor ve bireyler için daha fazla boş zaman yaratıyor
        8. Yuvarlak – İnternete erişim sayesinde farklı mekanlarda çalışılabilir
        9. Yuvarlak – …çalışma hayatının verimli bir geleceği olan

Slayt 9 – Palle: Geleceğin iş yerlerinde psikolojik ve fiziksel esenliğin rolü ne olacak?

        1. Yuvarlak – Bunun için temel zorluk sürdürülebilir büyüme ve mutlu deneyimler yaratmaktır
        2. Yuvarlak – İyi bir ofis ortamı ve iyi çalışan hakları çalışanların psikolojik ve fiziksel refahını artırabilir
        3. Yuvarlak – İyi bir ofis, boş zaman etkinlikleri ve gayri resmi sohbetler/ekip çalışması için alan içerir
        4. Yuvarlak – Ofisler de uzun vadeli mutluluğun korunmasına yardımcı olur
        5. Yuvarlak – Yeşil olmaya odaklanarak ve orada çalışanlara keyif vererek
        6. Yuvarlak – Yeşil olmak açısından işletmeler için bir fikir, şirkete “yeşil” bir profil kazandıran Döngüsel iş modelinin nasıl uygulanacağına dayalı bir strateji oluşturmaktır
        7. Yuvarlak – Teknoloji takip edecek ve tüm süreci “yeşil” hale getirmek için daha çevre dostu hale gelecektir
        8. Yuvarlak – Bu, gelecek nesiller için teknolojik bir gelecek yaratacaktır
        9. Yuvarlak – Mobil teknolojiler işyerinde hareketliliği ve esnekliği artırmıştır

Slayt 10 – Praveena: Geleceğin iş yerlerinde psikolojik ve fiziksel esenliğin rolü ne olacak?

        1. Yuvarlak – İşyerinde esneklik çalışanların refahı için gereklidir
        2. Yuvarlak – Zorluk, esnekliği sürdürülebilir ve sağlıklı hale getirmektir
        3. Yuvarlak – Kötü psikolojik ve fiziksel refahı önlemek için iş/yaşam dengesine odaklanmak önemli olacaktır
        4. Yuvarlak – Çalışanlar ofisi hem çalışmak hem de bitkilerle ilgilenmek için kullanabilir
        5. Yuvarlak – Yeşil ofisler, sadece bitkilerle değil, etik kurallarıyla da çalışanların motive ve mutlu olmasını sağlar
        6. Yuvarlak – Ayrıca gezegenin geleceğinin sürdürülmesine de yardımcı olacaktır
        7. Yuvarlak – AR, VR ve AI gibi yeni teknolojiler ortaya çıkıyor ve iş ortamını ve genel olarak ekonomiyi değiştirecek
        8. Yuvarlak – İşyerleri yeni teknolojileri uygulayacak ve bir bütün olarak topluma odaklanacaktır
        9. Yuvarlak – Daha kolay bir teknolojik gelecek yaratacak

Gerekli Araçlar

6-3-5 tekniği için aşağıdaki çevrimiçi çalışma araçları veya benzerleri gerekli olacaktır: 

    • Miro
    • ClickUp
    • Mural

Kaynaklar

Bağlantılar

Dhulekar, N. (2021, August 10). How to use the 6-3-5 brainwriting technique for more efficient brainstorming sessions. MUO. Retrieved October 13, 2022, from https://www.makeuseof.com/635-brainwriting-technique-for-more-efficient-brainstorming/

Indeed Inc. (“By Indeed Editorial Team”). (2022, March 28). 6 Steps for Running an Effective Brainstorming Session. Indeed Career Guide. Retrieved October 12, 2022, from https://www.indeed.com/career-advice/career-development/how-to-run-brainstorming-session

Miro: https://miro.com/

ClickUp: https://clickup.com/

Mural: https://www.mural.co/

Videolar

HYPE Innovation (2021, February, 15). Brainwriting: Generate New Ideas in a Short Time! (60sec on Innovation). [Video]. Youtube. Retrieved October 13, 2022, from https://www.youtube.com/watch?v=qpZi-8zi8PA

Makaleler

MacNaught, S. (2014). 108 Ideas In 30 Minutes – The 6-3-5 Method OF Brainwriting. Blog session. Retrieved originally from http://blogsession.co.uk/2014/03/635-method-brainwriting/. Meanwhile reachable via https://www.linkedin.com/pulse/20140806121403-84959225-generate-108-ideas-in-30-minutes-635-brainwriting

Boutanios, Z. (2015). Creativity Measurement and the 6-3-5 Brainwriting Method. Retrieved originally from https://www.fsb.unizg.hr/brodogradnja/UZIR-Essay-Boutanios-Ziad.pdf. Meanwhile reachable via https://www.semanticscholar.org/paper/CREATIVITY-MEASUREMENT-AND-THE-6-3-5-BRAINWRITING-Boutanios/7fb9740876a8bfe159a572cb3243a5b73571a05d

Kitaplar

Pahl, G., Beitz, W. (1996). Engineering design: A systematic approach. London: Springer.