Dotmocracy

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ingeniørområder
Evaluering & analyse
Gruppe- eller individuelt arbejde
Gruppe
Antal personer
25+
Aktivitetstype
Samarbejdende teamarbejde, Online-klassen aktivitet
Varighed
En halv time eller mindre
Type af arrangement
Praksis-baseret

Beskrivelse

Hvad er denne teknik om

Dotmocracy-metoden gør det muligt for en gruppe at evaluere idéer på demokratisk vis. Metoden er enkel og kan gennemføres med lidt forberedelse. Den gør det muligt for generte eller tilbageholdende deltagere at foretage en evaluering for sig selv. Hver deltager får udleveret klistermærker til at fordele dem blandt idéerne. Fordelingen kan også ske ud fra kriterier. F.eks. står grønt for positivt eller rødt for negativt. Visualiseringen hjælper med at foretage en hurtig evaluering af attraktive idéer eller med at identificere præferencer i gruppen. På denne måde kan de evaluerede idéer videreudvikles. Fordelingen af positive og negative point eller evalueringen efter kriterier gør det også muligt at identificere kontroversielle idéer.

Hvor kommer det fra

Oprindelsen af dot-voting er uklar. Det siges, at professionelle facilitatorer har brugt det siden 1980’erne. Dot-voting anvendes nu i vid udstrækning til at træffe hurtige samarbejdsbeslutninger i teams, der anvender agile og lean-metodologier. Det er f.eks. en af de metoder, som er godkendt af 18F Digital Services Agency of the United States’ General Services Administration, og det er en del af Design Sprint-metoden.

Til hvilke formål anvendes den (hvorfor i din ingeniørundervisning)

Dotmocracy er en etableret facilitationsmetode, der bruges til at beskrive afstemninger med prikklistermærker eller markeringer med en tuschpen.

Hvordan man bruger den

I Dotmocracy stemmer deltagerne om deres valgte muligheder ved hjælp af et begrænset antal klistermærker. Det er en simpel gruppeaktivitet, der forsøger at genkende gruppens præferencer blandt begrænsede muligheder:

  • Deltagerne får hver især et bestemt antal præmieklistermærker.
  • De placerer prik-stickers ved siden af de muligheder, som de kan lide.
  • Valgmuligheder med flest prikker “vinder”.

Sådan implementerer du denne teknik online

Forberedelse, hvad skal du gøre før sessionen
  1. Sørg for, at der er en synlig præsentation af de eksisterende idéer.
  2. Beslut dig for kriterier (ikke mere end 6), hvorefter idéerne skal vurderes.
  3. Der kan ikke tilføjes nye muligheder, når prikken er begyndt, da det ikke ville være retfærdigt over for de nye tilføjelser.
  4. Sørg for, at deltagerne kan farvelægge punkter i billeder eller tabeller i dit onlineværktøj. Brug f.eks. en online whiteboardtavle. Det er i det mindste nødvendigt, at folk kan stemme over et billede eller et billedområde, så afstemningsresultatet bliver synligt i realtid.

Under anvendelsen, dvs. mens du giver sessionen

  1. Forklar kriterierne for bedømmelsen
  2. Uddel et fast antal sticky dots, f.eks. tre pr. person.
  3. Lad deltagerne stemme på ideer med sticky dots inden for en given tidsramme (f.eks. 5 minutter).
  4. Gennemfør processen mere end end én gang med mulighederne præsenteret i en anden rækkefølge for at se, om de resulterende mønstre fortsætter. Ofte vil folk bare “følge mængden” og sætte prikker der, hvor alle andre allerede har sat prikker.

Opfølgning om, hvad man kan gøre efter sessionen

  1. Identificer de idéer, der videreudvikles.

Eksempler og/eller vidnesbyrd

Eksempel på afstemning (taget fra https://dotmocracy.org)

Tools needed

You will need a platform to share screens and communicate with the participants, such as: MS Teams, Zoom or similar. You will also need a white board solution with digital sticky dots such as Miro or Mural:

  • Zoom
  • MS Teams
  • Miro
  • Mural
  • Timer (phone, watch, computer)

Resources

Links

Method description on becreate.ch: https://becreate.ch/methoden?tx_mxnbecreate_pi1%5Baction%5D=show&tx_mxnbecreate_pi1%5Bactivity%5D=61&tx_mxnbecreate_pi1%5Bcontroller%5D=Activity&cHash=868ec1d13235b975a85ec5a23701221e&L=0

Dotmocracy. Sticker Dot Voting Tips and Resources – How to Use Dot Voting Effectively. https://dotmocracy.org/

Wikipedia. Dot-voting. https://en.wikipedia.org/wiki/Dot-voting

Videos

NNgroup. (2020, December 18). Dot Voting in the UX Design Process. [Video]. YouTube. Available at: https://youtu.be/5-3q4z7ReSQ