Help the old lady

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ingeniørområder
Analyse & problemformulering, Idégenerering & konceptudvikling
Gruppe- eller individuelt arbejde
Gruppe
Antal personer
Op til 15, 15-25, 25+
Aktivitetstype
Online-klassen aktivitet
Varighed
En halv time eller mindre
Type af arrangement
Praksis-baseret

Beskrivelse

Hvad er denne teknik om

I kreativitetsprocesser er både konvergent og divergent tænkning vigtig. For at gennemføre en effektiv kreativitetsproces er det derfor vigtigt, at alle deltagere er opmærksomme på forskellen mellem disse to faser og deres potentielle resultater (Cropley, 2006). Metoden “Hjælp den gamle dame” får eleverne til at opleve forskellen mellem konvergent og divergent tænkning i idéudvikling og behovsanalyse. Den hjælper eleverne til at udvikle idéer og løsninger baseret på begge tænkestile, og det er sjovt, fordi det er organiseret som en konkurrence.

Hvor kommer den fra

I 1950 opfandt Joy Paul Guilford udtrykkene konvergent og divergent tænkning for at sætte to forskellige tænkestile i modsætning til hinanden. Konvergent tænkning er orienteret mod at finde en enkelt bedste løsning og er derfor baseret på logik, argumentation og informationsopsamling. I modsætning hertil er divergent tænkning rettet mod at frembringe flere unikke idéer eller løsninger på en spontan, udforskende og associerende måde (Cropley, 2006).

Til hvilke formål anvendes den (hvorfor i din ingeniørundervisning)

Denne øvelse bruges normalt til …

  • … at introducere forskellen mellem divergent og konvergent tænkning som to forskellige, men komplementære måder, der kan anvendes i behovsanalyse eller idéudvikling og give resultater med forskellige karakteristika, eller
  • … at finde og skabe mange forskellige idéer om potentielle behov eller idéer til løsning af et problem

Hvordan man bruger det

Denne session bruges i et online klasseværelse, grupperne har brug for breakout-sessioner.

Sådan implementerer du denne teknik online

Forberedelse: Før sessionen

 • Lav materiale (f.eks. en PowerPoint-side), som du senere vil bruge til at forklare forskellen mellem de to tænkestile.
 • opretter et dokument (f.eks. et word-dokument), der skitserer
  • det problem, som behovsanalysen eller idéøvelsen skal skabe indsigt i (“Forestil dig, at du skal hjælpe en gammel dame med at…” / hvis du har en anden målgruppe, skal du blot erstatte “gammel dame”), og
  • nedenstående tabel med en række pr. gruppe i din klasse:
  • GruppeKonvergente løsningerDivergerende løsninger
   1
 • upload dokumentet, og sørg for, at alle elever kan få adgang til det
 • (om nødvendigt): indstil grupperummene på forhånd

Under anvendelsen, dvs. mens du holder sessionen

 • Introducer eleverne til de forskellige tænkestile
 • Introducer dem til udfordringen og reglerne: De skal finde løsninger i grupper og skrive dem ind i et fælles dokument, men det er ikke tilladt at gentage løsninger, som andre grupper allerede har skrevet ned (du vil slette dem), og de har kun fem minutter.
 • Fortæl dem, hvor dokumentet er, og sørg for, at alle har adgang til det.
 • Send grupperne ud i breakout-rum.
 • Slet alle gentagne svar i dokumentet, mens grupperne arbejder.
 • Kald grupperne tilbage i online-klasselokalet efter 5 minutter.

Opfølgning, om hvad der skal gøres efter sessionen

 • Gennemgå og diskuter kvaliteten af med de to kreative tænkestile opnåede indsigter/ideer. Relater dem til processen for behovsanalyse eller udvikling af problemløsninger.
 • Hvis du ønsker det, kan du bede deltagerne om at udvælge den mest nyttige/indsigtsfulde/ryste idé ved at lave et “I” i dokumentet.

Eksempler og/eller vidnesbyrd

Patricia Wolf, professor i innovationsledelse på Syddansk Universitet:

Under COVID-pandemien brugte jeg metoden i en hybrid undervisningssituation i en klasse med bacheloringeniørstuderende i “Produktudvikling og innovation” (3. semester) for at forklare forskellen mellem konvergent og divergent tænkning. Nogle af de studerende var i klassen, og andre var online.

Jeg brugte følgende tabel offentliggjort af Cropley (2006: 391) til at give dem nogle eksempler på divergent og konvergent tænkning.

Type af tænkningKonvergentDivergent
Typiske processer
 • At være logisk
 • Genkender det velkendte
 • Kombinerer det, der “hører sammen”
 • At fokusere på det bedste enkeltstående svar
 • Genanvendelse af faste teknikker
 • Bevarelse af det allerede kendte
 • Opnåelse af nøjagtighed og korrekthed
 • At spille på den sikre side
 • holde sig til et snævert udvalg af åbenbart relevante oplysninger
 • Kun at foretage associationer fra tilstødende områder
 • At være ukonventionel
 • At se det kendte i et nyt lys
 • Kombinere det uensartede
 • Producere flere svar
 • Skift af perspektiv
 • Omformning af det kendte
 • At se nye muligheder
 • Tage risici
 • At indhente en bred vifte af eksisterende viden
 • Sammenkobling af idéer fra fjerne områder
Typiske resultater
for den enkelte
 • Større kendskab til det, der allerede findes
 • Bedre forståelse af fakta
 • Et hurtigt, “korrekt” svar Udvikling af et højt færdighedsniveau
 • Afslutning på et spørgsmål
 • En følelse af sikkerhed og tryghed
 • alternative eller flere løsninger
 • Afvigelse fra det sædvanlige
 • Et overraskende svar
 • Nye angrebslinjer eller måder at gøre tingene på
 • Spændende eller risikable muligheder
 • En følelse af usikkerhed eller spænding
Vi havde på forhånd oprettede grupper og MS Teams-gruppelokaler. Jeg uploadede nedenstående Word-dokument til den generelle mappe i MS Teams-gruppen. Det indeholdt følgende meget enkle opgaveark:

Hjælp den gamle dame! Find på måder, hvorpå hun kan overføre sin mad fra supermarkedet til sit hjem.

Du må ikke gentage en løsning, som en anden gruppe allerede har nævnt!

Gruppenummer3 løsninger, der er resultatet af konvergent tænkning3 løsninger, der er resultatet af divergerende tænkning
301
302
303
304
305
306
307

Eleverne havde det meget sjovt, især med at udfylde den divergerende tankegang, og der blev fremsat mange sjove forslag (f.eks. at sende den gamle dame og hendes mad i en pakke med Post Nord). Jeg var nødt til at slette gentagne svar på tværs af gruppen for at sikre en bred variation i svarene – dette var også den mest stressende del.

Alt i alt gik øvelsen godt!

Tools needed

You will need a platform to share screens and communicate with the participants, such as: MS Teams, Zoom or similar. As well as access to a shared document (Google doc, Word etc.)

 • Miro
 • Mural
 • Concept board
 • Padlet

Resources

Links

A link to a variation of the exercise in physical settings – if you want to do this online, you will need to send sets with material in advance to the participants or ask them to have material sets available at their places: https://www.skillsconverged.com/FreeTrainingMaterials/tabid/258/articleType/ArticleView/articleId/1185/Convergent-vs-Divergent-Thinking-Exercise.aspx

Convergent and divergent thinking in idea generation: Blog post by Martin Luenendonk (last updated on September 19, 2019): https://www.cleverism.com/idea-generation-divergent-vs-convergent-thinking/

Miro: https://miro.com/

Mural: https://www.mural.co/

Conceptboard: https://conceptboard.com/

Padlet: https://padlet.com/

Videoer

Spencer, J. (2019, February 19). Convergent Thinking Versus Divergent Thinking. [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=cmBf1fBRXms

Papirer

Guilford, J. P. (1950). Creativity. American Psychologist, 5, 444–454.

Cropley, A. (2006). In Praise of Convergent Thinking. Creativity Research Journal, 18(3), 391-404.