Storyboard

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ingeniørområder
Design & prototyping, Idégenerering & konceptudvikling
Gruppe- eller individuelt arbejde
Gruppe, Individuelt
Antal personer
Op til 15, 15-25, 25+
Aktivitetstype
Samarbejdende teamarbejde, Online-klassen aktivitet, Selvstændigt studiearbejde
Varighed
En halv time eller mindre, Mellem en halv time og en time, Mellem en og to timer, Over 2 timer
Type af arrangement
Praksis-baseret

Beskrivelse

Hvad er denne teknik om

Storyboarding er en teknik, der visuelt beskriver brugerens interaktion med dit produkt. Storyboards består af flere trin, der grafisk repræsenterer personens vej til at nå et bestemt mål. Hvert trin kan også indeholde specifikke oplysninger om, hvad folk gør, føler, tænker eller siger.

Storyboardet er en teknik, der skildrer en interaktion mellem en person og et produkt (eller flere personer og flere produkter) i en narrativ form. Storyboardet indeholder en række tegninger, skitser eller billeder og ord, der fortæller en historie.

Designere kan oprette storyboards for at identificere, hvordan en brugergrænseflade ændrer sig som reaktion på brugernes handlinger, og vise ting, der sker uden for systemet. De gode storyboards giver designteams og brugere mulighed for at få indsigt i oplevelsesstrømme. Normalt er de ikke særlig detaljerede og bruger det minimum af detaljer, der er nødvendigt for at få de vigtigste punkter om det store billede frem.

Hvor kommer det fra

Storyboardet blev oprindeligt skabt til brug i filmindustrien. Filmstribeformen, som den er kendt i dag, blev udviklet i Walt Disney-studioet i begyndelsen af 1930’erne. År senere udviklede store virksomheder som IBM og General Electric storyboardet som et planlægningsværktøj til koordinering af udarbejdelsen af forslag, rapporter og præsentationer.

Til hvilke formål bruges det (hvorfor i din ingeniørundervisning)

Det bruges af enkeltpersoner – ledere, startup-stiftere, forskere, iværksættere, projektledere, innovatorer – til at kommunikere deres idéer, produkter eller resultater til investorer, kolleger, kunder og pressen.

Det bruges af grupper – virksomheder, organisationer og teams – til at hjælpe folk med forskellige tænkningsprocesser og færdigheder med at arbejde hen imod et fælles mål i deres kreative samarbejde.

Det anbefales at bruge den i ingeniøruddannelser, hvor den viser og deler projekter og design, planlægning af flows og processer.

Der er flere fordele ved brugen af denne teknik:

  • For det første hjælper et storyboard teamet med at samarbejde.
  • Teammedlemmerne sætter sig i deres kunders sted og ser og oplever produktet gennem deres øjne.
  • Det gør det muligt at sammensmelte uafhængigt og fælles arbejde i teamet, så deltagerne kan ideere hver for sig, men sammen skabe en sammenhængende fortælling sammen.
  • Endelig fordeler det ressourcerne effektivt og fører til mere effektive beslutninger.

Sådan bruger du det

Teknikken stammer fra filmverdenen, hvor storyboards på en visuel måde viser de scener, der skal udspille sig. Teknikken bruger den samme filosofi til at kortlægge en brugeroplevelse eller kundeinteraktion med et produkt eller en tjeneste. Fokus bør være på fortællingen.

I denne sensw er der flere spørgsmål, som kan være med til at vejlede processen med at skabe denne fortælling:

  • Hvem er hovedpersonen, hvilket scenario skildrer du, og hvilket mål forsøger personaen at opnå?
  • Hvornår og under hvilke omstændigheder er dette mål relevant for hovedpersonen i din fortælling?
  • Hvor kan handlingen finde sted?
  • Hvorfor ønsker brugerne at nå netop dette mål?
  • Hvordan vil de opnå det?
  • Hvordan bruger de dit produkt undervejs i processen?

Når den historie/interaktion/oplevelse, som du ønsker at formidle, er fastlagt, og når budskabet, der skal formidles, er klart, skrives/tegnes den overordnede historie. Tænk over historiens trin og hvordan de kan formidles i billeder. Det sikres, at alle vigtige oplysninger formidles på en enkel, men fyldestgørende og forståelig måde.

En god måde er at lave flere interaktioner, lave en hurtig skitse og forbedre den, da man skal sikre sig, at historien er klar og budskabet formidlet. En god måde er at give det tegnede storyboard med de korte tekstforklaringer videre til en person, der ikke er involveret i aktiviteten, og se, om vedkommende forstår historien og fanger budskabet.

Sådan implementerer du denne teknik online

Digitale storyboards er en fantastisk måde at bruge teknologi i undervisningen på. De er også en fremragende måde at give eleverne mulighed for at udtrykke sig kreativt. Her er nogle tips til at bruge digitale storyboards i dine sessioner:

  • Brainstorming er nøglen: Eleverne skal have en klar idé om, hvordan de ønsker, at deres historier skal udvikle sig, før de overhovedet begynder. De handlinger, der driver historien, skal defineres, før de overhovedet tænker på skitser, tekst og dialoger.
  • Forskning: kan ikke undværes: du skal understrege vigtigheden af at afsætte tilstrækkelig tid til at undersøge emnet/temaet, sørg for, at der er tid til forskning og eksperimenter i dine sessioner.
  • Hold det enkelt: En acceptabel digital storyboard-skabelon bør give eleverne mulighed for at tilføje deres egne figurer og baggrunde. Fokus er på historien, ikke på en smart skabelon. Brug en enkel skabelon, som eleverne kan bygge videre på.
  • Logisk: Sørg for, at eleverne ved, at deres digitale storyboards skal være logiske.
  • Fængende: Det første panel i et digitalt storyboard skal fange seerens opmærksomhed, som det er tilfældet med alle elektroniske medier. Storyboards kan begynde med et spørgsmål, et spændende scenarie, et tankevækkende billede eller en lektion.
  • Selvforklarende: Et digitalt storyboard bør have paneler, der fører historien fremad. Storyboards giver ikke meget plads til skriftlige ord. Det betyder, at det meste af læserens information vil komme fra panelernes billeder alene.

Hvis eleverne ikke er vant til storyboardmetoder, så lad dem tegne storyboardet i par – på den måde har de det sjovere, mens de diskuterer situationer, og er mindre usikre senere i præsentationerne.

Nogle gange hjælper det at vise dem et eksempel på et storyboard, som du selv har tegnet – på en ikke-fancy måde, så de kan se, at det ikke er nødvendigt at lave malerier i Picasso-kvalitet.

Der findes forskellige skabeloner på nettet, som du kan bruge, og nogle er indbygget i eksisterende værktøjer, f.eks. MIRO eller MURAL, som tilbyder tomme skabeloner til brug.

Et storyboard kan endda være nyttigt for dig selv til at designe dit (online) kursus, i dette tilfælde skal du huske, at det storyboard, du opretter, skal indeholde:

  1. Kursets navn i begyndelsen
  2. Kursusafsnittets titel
  3. Afsnittets enhedstitel
  4. Enhedstypen (e-bog, quiz osv.)
  5. Grafik/medier: Billeder eller animationer
  6. Bemærkninger om den tekst, der vil blive inkluderet
  7. Hvilke interaktioner der vil blive tilføjet (alt det, som en elev kan eller skal gøre på skærmen)
  8. Hvilke andre instruktioner vil eleverne se, som f.eks. “Klik HER for at få mere at vide”.
  9. Navigation mellem enheder (gratis, sekventielt eller med forudsætninger)
  10. Video script (til video storyboarding)
  11. Et område til gennemgangskommentarer
  12. Hvornår betragtes en læringsenhed som afsluttet (når den lige er besøgt eller efter den er afsluttet? osv.)

Eksempler og/eller vidnesbyrd

Dr. Patricia Wolf er professor WSR i integrativ innovationsledelse på SDU. Hun har brugt teknikken i sit arbejde på Lucerne University, hvor hun anvendte den i en tværfaglig innovationsworkshopklasse på 3. semester bachelor med studerende, der ønskede at udvikle produktinnovationer. Udfordringen var at forestille sig konkrete situationer, hvor forbrugerne ville have brug for et forbedret produkt, og hvordan de ville bruge det. Metoden hjalp de studerende til at fordybe sig i forbrugernes historier, til at sætte sig i forbrugernes sted og til at få en mere dybdegående indsigt i, hvornår og hvordan de tænkelige nye produkter vil få behov for og blive brugt.

Til sidst præsenterede eleverne storyboards i klassen, og vi diskuterede både indholdet og anvendeligheden af metoden. Dette erstattede evalueringen.

Eleverne kunne godt lide metoden, fordi de kunne se årsagssammenhænge. De kunne også godt lide at tegne – nogle sagde, at det var nyttigt, at vi begrænsede dem til højst seks billeder pr. historie, så de skulle tænke over de nøglesituationer i hele processen, der skal visualiseres.

Tools needed

You will need a platform to share screens and communicate with the participants, such as for instance Zoom, MS Teams or similar, as well as tools for brainstorming and ofcourse tools for drawing or making cartoons, such as powtoon.

  • Miro
  • Mural
  • Concept Board

Resources

Links

Huff-Corzine, L. Storyboarding 101: Turning Concepts into Visual Forms. Institute for Public Media Arts. Available at: https://www.ibiblio.org/ism/articles/huffcorzine.html

Matt (ma8ttc). (2022, June 10). What Is a Storyboard? Definition & Examples Of This Technique. Available at: https://filmlifestyle.com/what-is-a-storyboard/

Krishnaswamy, M. (2018, March 22). Using storyboards as a tool for idea generation. Available at: https://medium.com/learn-reflect-make/storyboarding-as-a-generative-tool-c4ee075a119e

Kayes, A. (2019, October 1). The Story Behind Storyboarding And Why It’s Critical To Your Proposal Process. Key Solutions, Inc. (KSI). Available at: https://info.ksiadvantage.com/blog/the-story-behind-storyboarding-and-why-it-is-critical-to-your-proposal-process

Miro (RealtimeBoard, Inc.). Storyboard Presentation Template. Available at: https://miro.com/templates/storyboard-presentation/

Mural (Tactivos, Inc.). Meta Storyboarding Template. Available at: https://www.mural.co/templates/meta-storyboarding

Krause, R. (2018, July 15). Storyboards Help Visualize UX Ideas. Nielsen Norman Group. Available at: https://www.nngroup.com/articles/storyboards-visualize-ideas/

Papadopoulou, A. (2019, July 11). How to Organize Your Online Courses Using Storyboards. LearnWorlds. Available at: https://www.learnworlds.com/organizing-course-content-storyboards/

Videoer

Jack Elkins. (2021, April 19). Brainstorm Tools: 2 Ways to Make Your Ideas Understood. [Video]. YouTube. Retrieved October 21, 2022, from https://youtu.be/KIBw-xGPtYs

NNgroup. (2019, January 11). How to Create a UX Storyboard. [Video]. YouTube. Retrieved October 21, 2022, from https://youtu.be/bNh54LNUtv8

Brigham Communications. (2014, August 27). 3 ways to storyboard your e-learning course. [Video]. YouTube. Retrieved October 21, 2022, from https://youtu.be/r9WJSgbMUI0

Papirer

Landay, J. A., & Myers, B. A. (1995). Just Draw It! Programming by Sketching Storyboards (CMU-CS-95-199). Carnegie Mellon University. Human-Computer Interaction Institute Technical Report (CMU-HCII-95-106). Available at: http://www.cs.cmu.edu/~landay/research/publications/storyboard-tr/storyboard.pdf

Wahid, S., McCrickard, D. S., DeGol, J., Elias, N., Harrison, S. R. (2011, May). Don’t drop it! Pick it up and storyboard. In: Proceedings of the International Conference on Human Factors in Computing Systems, pp. 1571-1580. DOI: 10.1145/1978942.1979171. Available at: https://www.researchgate.net/publication/221518336_Don%27t_drop_it_Pick_it_up_and_storyboard