Trivia Quiz

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ingeniørområder
Analyse & problemformulering, Evaluering & analyse, Design & prototyping, Idégenerering & konceptudvikling
Gruppe- eller individuelt arbejde
Gruppe
Antal personer
25+
Aktivitetstype
Samarbejdende teamarbejde, Online-klassen aktivitet
Varighed
En halv time eller mindre
Type af arrangement
Praksis-baseret

Beskrivelse

Hvad er denne teknik om

En Trivia-quiz er et spil, hvor der stilles spørgsmål om forskellige emner, f.eks. emnet for dit foredrag, men også historie, geografi, underholdning, videnskab og sport m.m. Målet med spillet er at svare korrekt på så mange spørgsmål som muligt og samle point. Trivia-quizmetoden kan omfatte forskellige formater såsom multiple-choice-spørgsmål, sandt eller falsk-udsagn eller åbne spørgsmål.

Nogle fælles træk ved triviaquizzer omfatter en vært eller moderator, der stiller spørgsmålene, en tidsgrænse for besvarelse af hvert spørgsmål og et pointsystem. Desuden kan nogle quizzer have forskellige runder eller kategorier af spørgsmål eller indeholde bonus- eller strafspørgsmål for at gøre spillet mere komplekst og spændende.

Hvor kommer det fra?

Baggrunden for trivia som koncept kan spores tilbage til det gamle Grækenland og Rom, hvor lærde og filosoffer samledes for at teste deres viden om forskellige emner. Selve ordet “trivia” stammer fra det latinske ord “trivium”, som henviser til krydset mellem tre veje, hvor folk samledes for at udveksle oplysninger og diskutere.

I sin moderne form blev trivia-spil og quizzer populære i USA i 1960’erne og 1970’erne med fremkomsten af tv-spilprogrammer som “Jeopardy!” og “Hvem vil være millionær?”. Disse shows populariserede formatet med spørgsmål om en række forskellige emner, hvor deltagerne konkurrerede om præmier eller penge.

Til hvilke formål anvendes det (hvorfor i din ingeniørundervisning)

En Trivia-quiz kan være en effektiv og sjov måde at engagere deltagerne i en workshop eller styrke læring på. Med den kan du skabe en mindeværdig og effektfuld læringsoplevelse for dine deltagere.

Sådan bruges det

I en workshop er trinene for at gennemføre en Trivia-quiz som følger:

  1. Definer formålet og målene med trivia-quizzen. Hvilken viden eller færdigheder ønsker du, at deltagerne skal demonstrere eller styrke gennem quizzen? Sørg for, at quizzen er i overensstemmelse med de overordnede mål for workshoppen.
  2. Bestem quizens format og struktur. Skal det være en gruppeaktivitet eller en individuel konkurrence? Vil der være flere runder eller kategorier af spørgsmål? Vil deltagerne bruge buzzere, whiteboards eller onlineværktøjer til at besvare spørgsmålene?
  3. Forbered spørgsmålene. Udarbejd et sæt spørgsmål, der er relevant for workshoppens indhold og af en sværhedsgrad, der passer til deltagerne. Du kan bruge forskellige typer spørgsmål, f.eks. multiple-choice-spørgsmål, sandt eller falsk-spørgsmål eller åbne spørgsmål, afhængigt af målene med quizzen og det niveau af interaktion, du ønsker at fremme.
  4. Fastsæt regler og pointsystem. Gør reglerne og pointsystemet klart for deltagerne, inden quizzen starter. Du kan tildele point for hvert korrekt svar, trække point fra for forkerte svar eller bruge et tidsbaseret pointsystem.
  5. Understøt quizzen. Som workshopfacilitator kan du fungere som quizmaster eller udpege en anden til at gøre det. Sørg for at holde energiniveauet højt, giv feedback og opmuntring, og skab muligheder for, at deltagerne kan lære af hinanden.
  6. Debriefing og afslutning. Efter quizzen skal du facilitere en diskussion om afrapportering for at gennemgå spørgsmålene og svarene, afklare eventuelle misforståelser og styrke nøglebegreber fra workshoppen. Du kan også bruge quizresultaterne til at identificere områder, hvor der er behov for yderligere læring eller forbedring.

Et meget nyttigt onlineværktøj er webstedet https://kahoot.com. Kahoot er en online læringsbaseret platform, hvor deltagerne kan oprette og udføre quizzer.

Sådan implementerer du denne teknik online

Forberedelse, hvad skal du gøre før sessionen
  1. Hvis du ønsker at oprette din egen quiz, skal du følge trin 1-4 ovenfor.
  2. Hvis du bruger https://kahoot.com, opretter du en konto og opretter et spil. Du kan også bruge en skabelon fra deres samling.
  3. Spillekoden vises nu på computeren. Spillerne kan gå ind på hjemmesiden eller i appen og vælge deres kælenavn.

Under anvendelsen, dvs. mens du giver sessionen

  1. Hvis du laver din egen quiz, skal du facilitere quizzen (trin 5 fra ovenfor).
  2. Hvis du bruger https://kahoot.com, skal du starte runden
  3. Spørgsmålene vises nu på værtens skærm.
  4. Spillerne klikker på den rigtige (eller forkerte) løsning på deres enhed. Jo hurtigere det rigtige svar giver, jo flere point får spilleren.

Opfølgning, om hvad du skal gøre efter sessionen

  1. Ved afslutningen af quizzen vises en rangliste med de tre bedste resultater.
  2. Debrief og afslutning (trin 6 fra ovenfor).

Eksempler og/eller vidnesbyrd

Eksempel på et spil fra https://kahoot.com:

Tools needed

You will need a platform to share screens and communicate with the participants, such as: MS Teams, Zoom or similar.
You will also need a white board solution with digital sticky dots such as Miro or Mural:

  • Zoom
  • MS Teams
  • Kahoot
  • Miro
  • Mural
  • Timer (phone, watch, computer)

Resources

Videos

Tom Driscoll. (2014, November 14).  5 Minute Guide to Kahoot. [Video]. YouTube. Available at: https://youtu.be/pAfnia7-rMk