Usability/User Testing

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ingeniørområder
Evaluering & analyse
Gruppe- eller individuelt arbejde
Gruppe
Antal personer
Op til 15
Aktivitetstype
Samarbejdende teamarbejde
Varighed
Mellem en halv time og en time
Type af arrangement
Praksis-baseret

Beskrivelse

Hvad er denne teknik om

Brugervenlighedstest er en populær forskningsmetode inden for brugercentreret design. Den kaldes også almindeligvis brugertest og betyder testning med brugere (ikke at forveksle med “testning af brugere”). I en brugervenlighedstest-session observerer en forsker, også kendt som en facilitator, deltagerne, mens de interagerer med en eller flere brugergrænseflader, mens de udfører specifikke opgaver. Forskeren forsøger forstå at deltagernes adfærd og feedback for at identificere problemer i designet og afdække muligheder for forbedringer:

  • Hvor godt passer løsningsidéen til brugernes behov eller problem?
  • Identificering af problemer i produktets eller tjenesteydelsens design
  • Afdækning af muligheder for forbedring
  • At lære om målbrugerens adfærd og præferencer
  • I hvilken grad er præstations- eller kvalitetsmålene nået?

I de tidlige faser af den kreative proces skitseres eller prototyperes brugergrænsefladerne typisk for at simulere løsningens fremtidige adfærd. I senere faser kan der anvendes en færdig implementeret løsning.

I de tidlige faser af den kreative proces skitseres eller prototyperes brugergrænsefladerne typisk for at simulere løsningens fremtidige adfærd. I senere faser kan der anvendes en færdigimplementeret løsning. Evalueringerne kan være formative eller summative af natur. Formative evalueringer har til formål at “forme” designet og at forbedre løsningens ydeevne og kvalitetsaspekter i design- og udviklingsfaserne. De indebærer en iterativ evaluering af produktet eller tjenesten og identificering af anvendelighedsproblemer, der kan fjernes for at forfine udviklingsspecifikationerne. Målgruppen for observationer og anbefalinger er projektgruppen selv.

I modsætning hertil hertil har summative evalueringer til formål at afgøre, om det komplette eller næsten komplette design opfylder specifikke målbare præstations-, kvalitets- og/eller tilfredsstillelsesmål, at fastlægge et benchmark for brugervenlighed eller at foretage sammenligninger mellem varianter. Summative evalueringer gennemføres typisk under realistiske forhold. De giver feedback om designets effektivitet og efficiens og bidrager til at fastslå dets anvendelighed.

Hvor kommer den fra

Brugervenlighedstestning har sine rødder i Human Factors Engineering, som er et område, der opstod under Anden Verdenskrig for at imødekomme behovet for sikrere og mere effektive militære systemer. I 1960’erne og 1970’erne begyndte forskere at anvende Human Factors-principper på design af computersystemer, hvilket førte til udviklingen af metoder til brugervenlighedstestning.

Den første formelle metode til brugervenlighedstestning tilskrives ofte en psykolog ved navn John E. Karlin, som var en del af det hold, der udviklede det første tastatur til telefoner med berøringstoner i 1960’erne. Karlin brugte brugervenlighedstest til at evaluere tastaturets design og sikre, at det var intuitivt og let at bruge.

Siden da er brugervenlighedstestning blevet en vigtig del af brugercentrerede designmetoder og anvendes i vid udstrækning til at evaluere en række produkter og tjenester, herunder software, websteder, mobilapplikationer og forbrugerprodukter. var

Til hvilke formål anvendes den (hvorfor i din ingeniørundervisning)

Selv om professionelle designere kan være dygtige til at designe en løsning, er brugervenlighedstest stadig afgørende for at opnå en god brugeroplevelse. Selv de mest talentfulde designere kan ikke skabe en perfekt eller endda en god nok brugeroplevelse uden en iterativ designtilgang baseret på reelle brugerobservationer og interaktioner med designet. Design af en moderne løsning involverer mange variabler, og den menneskelige hjerne introducerer endnu flere variabler. Med utallige kombinationsmuligheder er den eneste måde at sikre, at designet er effektivt og virkningsfuldt, gennem testning.

Sådan bruger du det

Brugervenlighedstest kan antage mange former, men det involverer typisk en facilitator, opgaver og deltagere. Facilitatoren guider deltagerne gennem realistiske opgaver, mens han/hun observerer deres adfærd og lytter til deres feedback.

Opgaverne er udformet til at repræsentere aktiviteter, som brugerne kan udføre i virkelige scenarier. De kan være alt fra specifikke til åbne opgaver, afhængigt af testtypen og de forskningsspørgsmål, der skal undersøges. Hvis du f.eks. er ved at forny et e-handelswebsted, kan du evaluere brugervenligheden og den generelle tilfredshed med den opdaterede købsproces ved at tildele opgaver, der indebærer at observere, hvordan deltagerne navigerer på webstedet, søger efter bestemte varer, lægger dem i deres indkøbskurv, giver kreditkortoplysninger, indtaster adresseoplysninger osv. Det er afgørende at være præcis i opgaveformuleringen, da små fejl i formuleringen kan give anledning til misforståelser eller påvirke deltagernes adfærd (såkaldt priming). Opgaverne kan leveres mundtligt eller udleveres til deltagerne i skriftlig form.

Deltagerne bør repræsentere målbrugergrupper, enten ved allerede at bruge produktet eller tjenesten eller ved at dele samme baggrund eller behov som målbrugeren.

Under brugervenlighedstest opfordres deltagerne ofte til at verbalisere deres tankeproces (kendt som “tænk-højt-metoden”). Formidleren kan opfordre deltagerne til at beskrive deres handlinger og tankemønstre, mens de udfører opgaver. Formålet med denne teknik er at få indsigt i deltagernes adfærd, mål, tankeprocesser og motivationer.

Sådan implementerer du denne teknik online

Forberedelse, hvad skal du gøre før sessionen
  1. Del din klasse op i grupper på 4-6 deltagere.
  2. Sørg for, at hver gruppe har et stabilt videokonferenceværktøj med en god båndbredde klar, da der vil være behov for skærmdeling for at observere interaktioner mellem testbrugerne og en digital produkt- eller serviceprototype. Hvis der er tale om en fysisk løsning, vil kameraet være nødvendigt.
  3. Sørg for, at hver gruppe har deres skitser, prototyper eller implementerede løsning klar til fjerntestning.
  4. Forbered et digitalt whiteboard til hver gruppe til at analysere testdataene.
  5. Definer forskningsspørgsmålet, og bestem, hvad du ønsker at opnå gennem brugervenlighedstesten. Hvad ønsker du at lære om dit produkt eller din tjeneste og om brugerne?
  6. Identificer de brugergrupper, som du ønsker at målrette brugervenlighedstesten mod. Det er vigtigt at sikre, at dine deltagere er repræsentative for dine målbrugere.
  7. Udarbejd et sæt testscenarier, der afspejler typiske brugeropgaver eller -mål. Disse scenarier skal være specifikke, realistiske og relevante for de brugere, du tester med.
  8. Rekrutter deltagere, der er repræsentative for dine målbrugergrupper. Deltagerne skal screenes for at sikre, at de opfylder dine kriterier for deltagelse.

Du kan også lade hver gruppe definere deres eget forskningsspørgsmål, udvikle testscenarier eller rekruttere deltagere.

Under anvendelsen, dvs. mens du holder sessionen

  1. Introducer metoden og dens formål.
  2. Lad eleverne udføre brugervenlighedstesten ved at lade deltagerne gennemføre testscenarierne, mens de bliver observeret. Forskeren bør tage noter om deltagernes adfærd og stille opfølgende spørgsmål for at forstå deres erfaringer.
  3. Lad eleverne analysere de data, der er indsamlet under testen, for at identificere mønstre, tendenser og problemer, der fremkom under testen.

Opfølgning, om hvad der skal gøres efter sessionen

  1. Afslut øvelsen, f.eks. ved at lade hver gruppe eller hvert hold præsentere deres resultater.
  2. Spørg hver gruppe, hvad de finder vigtigt for de næste skridt i den kreative proces.
  3. Lad eleverne udarbejde en rapport, der opsummerer resultaterne fra testen og giver anbefalinger til forbedring af produktet eller tjenesten på baggrund af disse resultater.
  4. Lad eleverne bruge resultaterne og anbefalingerne fra brugervenlighedstesten til at foretage forbedringer af produktet eller tjenesten og derefter foretage yderligere brugervenlighedstests for at kontrollere, at disse forbedringer er effektive.
  5. Gem resultaterne.

Eksempler og/eller vidnesbyrd

Nedenfor er et eksempel på et testskript fra kurset “User Experience Design” på Hochschule der Medien af Prof. Dr. Christoph Kunz. Et hold af studerende havde til opgave at designe en applikation, som understøtter annoncering og ansøgning om småjobs i et kvarter.

Instruktioner:

  • “forberede” prototype.
  • Kort præsentation af idéen

Brugervenlighedstest: Afklaring af, om en optagelse (video ogamp; lyd) er OK! (tjener kun til transskription. Optagelse vil blive slettet og ikke afleveret).

Opgaver til afprøvning:

  • Log ind med de gemte loginoplysninger.
  • Vi går nu til CareWoche-hjemmesiden. Se venligst hjemmesiden uden at klikke på noget. Hvad er dit første indtryk?
  • Prøv at oprette et tomt job.
  • Prøv at finde jobbet “Walking Kaja”, se på udbyderen og acceptere jobbet?
  • Hvor kan jeg se, hvilket job jeg allerede har lagt op/accepteret?

Spørgsmål efter testen:

  • Nævn venligst 3 positive aspekter
  • Nævn venligst 3 negative aspekter, der skal forbedres.
  • Hvilket billede dannede du dig under brugen?
  • Har du nogen forslag til XY?
  • Hvad synes du om navigationen?

Tools needed

You will need a platform to share screens and communicate with the participants, such as: MS Teams, Zoom or similar.
You will also need a white board solution with digital sticky notes such as Miro or Mural:

  • Zoom
  • MS Teams
  • Miro
  • Mural
  • Timer (phone, watch, computer)

Resources

Links

Moran, K. (2019, December 01). Usability Testing 101. Nielsen Norman Group. Available at: https://www.nngroup.com/articles/usability-testing-101/

Videos

Blink. (2012, August 14). Usability Testing of Fruit. [Video]. YouTube. Available at: https://youtu.be/3Qg80qTfzgU

Papers

Rubin, J. and Chisnell, D. (2008): Handbook of Usability Testing: How to Plan, Design, and Conduct Effective Tests. Wiley. ISBN: 0470185481.