Morphological Box

Facebook
Twitter
LinkedIn
Mühendislik alanları
Analiz ve problem tanımı, Fikir ve Konsept Tasarımı
Grup veya bireysel
Grup, Bireysel
İnsanların sayısı
15'e kadar, 15-25, 25+
Aktivite türü
İşbirlikli takım ortamı
Süre
Yarım saatten bir saate kadar
Sınıf türü
Uygulama odaklı, Teorik temelli

Açıklama

Teknik hakkında

Bu teknik, beyin fırtınasının daha yapılandırılmış bir versiyonu olarak çalışır, çünkü katılımcılar satır ve sütunların yanı sıra üç boyutlu bir durumda katmanlar içeren bir “morfolojik kutu” oluştururlar. İlk olarak, grup sorunla ilgili anahtar kelimelerin bir listesini oluşturur. Ardından, ana fikirler ve kavramlar bir “morfolojik kutu” oluşturmak üzere gruplandırılır. Bu ızgara, “kutu” içindeki ana fikir ve anahtar kavramlar için kullanılmalıdır. En etkili çözümler için fikirleri değerlendirebilir ve uygulamaya başlayabilirsiniz.

Nereden geliyor?

Yaratıcılığın iki yaygın ilkesi olan “ayrıştırma ve zorunlu ilişkilendirmeyi” kullanan bu yöntem Fritz Zwicky tarafından keşfedilmiştir (Ritchey, 1). Problem, bileşen değişkenlere ayrılır ve her biri için olası değerler tanımlanır.

Hangi amaçlar için uygundur? (Mühendislik eğitiminde nasıl kullanılır?)

Mühendislikte farklı alanlardan gelen ve farklı tekniklerle çözülebilen problemler vardır. Bu teknik nereden başlayacağınızı bulmanıza yardımcı olabilir. Derslerin ilk konuları genellikle giriş niteliğinde olduğundan, bu teknik ilk konular için işe yaramayabilir.

Nasıl kullanılır?

Bu tekniği kullanmak için öncelikle sorunu açıklayan kısa ve net bir konuşma ile başlayabilirsiniz. Daha sonra, tüm olası çözümleri içeren morfolojik kutuyu veya çok boyutlu matrisi hazırlamanız gerekecektir. Morfolojik kutunun işlevsel olabilmesi için, hedeflere ulaşmak amacıyla tüm olası çözümler ve fikirler incelenmeli ve değerlendirilmelidir. Değişkenliği dikkate alarak durumla ilgili değiştirilebilecek nitelikleri, değerleri ve şeyleri belirleyin. Daha fazla bilgi edinmek için, normalde durumun önemli parçaları olan iki ila altı değişkenden oluşan bir alt küme seçin. Son olarak, listelerdeki öğeleri birleştirmenin bir yolunu arayın. Yalnızca iki liste varsa bir matris kullanılabilir. Ayrıca bunları kartlara yazabilir ve altı ‘şapka’ arasından seçim yapabilirsiniz (Bir kez düşünmeye başladığınızda, yolların sayısına şaşıracaksınız).

Bu teknik çevrimiçi olarak nasıl uygulanır?

Bu yöntem için değişkenlerinize ve seçeneklerinize göre sütun ve satır sayısını artırıp azaltabilen rubrikler oluşturmak gerekecektir. Ayrıca, niteliklerinizi ve değerlerinizi bir liste halinde görmek için bir beyaz tahta aracı bu teknik için faydalı olacaktır.

Hazırlık, oturumdan önce yapılması gerekenler

  1. Tekniği bireysel olarak mı yoksa bir grup çalışması içinde mi uygulayacağınıza karar verin.
  2. Problem ya da problemlerle ilgili anahtar kelimeleri önceden bir Word belgesi üzerinde hazırlayınız.
  3. Her bir problem için yazdığınız anahtar kelimelerin öğrenci sayınıza denk gelip gelmeyeceğini hesaplayın.
  4. Eğer öğrencilerinizi gruplar halinde çalıştıracaksanız bu sayı azalabilir ya da tam tersi olabilir.
  5. Katılımcıların üç boyutlu şekiller oluşturabileceği bir uygulama ya da yazılım kullanabilirsiniz – bunu önceden tanımlayın.
  6. Üzerinde çalışacağınız aracı öğrencilerinize önceden tanıtın ve gerekirse beyaz tahtada şablonlar hazırlayın.

Uygulama sırasında

  1. Gruplarla çalışmayı seçtiyseniz, veri toplamak için her gruba bir moderatör atayın.
  2. Problemler için seçtiğiniz kavramları tanıtın ve bu kavramlar hakkında düşünmeleri için beş dakika verin.
  3. Öğrencilerinizden nitelikleri, değerleri ve sorunla ilgili değiştirilebilecek veya değiştirilebilecek şeyleri belirlemelerini isteyin. Öğrencilerinizi bunları bulmaları için teşvik edin.
  4. Öğrencilerinizi farklı öğeleri birbirleriyle birleştirmelerinin beklendiği konusunda bilgilendirin.
  5. Durum veya sorunla ilgili nitelikleri, değerleri ve şeyleri nasıl değerlendirdiklerini not etmelerini isteyin.
  6. Öğrencileri ara odalara gönderin, orada görev üzerinde çalışmaları için 20 dakika verin.
  7. Zaman zaman odalara girerek öğrencilerin farklı öğeleri nasıl birleştirdiklerini takip edin.
  8. Tekniği uygularken tüm katılımcıların teknikle ilgili kurallara uyduklarından ve zamanı tuttuklarından emin olun.

Takip, oturumdan sonra ne yapılacağı hakkında

  1. Katılımcılar sonucu çevrimiçi bir raporda paylaşabilir veya bir ekranı paylaşabilir ve diğer katılımcılara sözlü olarak açıklayabilir. Ek olarak, geri bildirim sağlayabilirsiniz.

Örnekler ve/veya referanslar

Aşağıda, yöntemin Şubat 2021’de Güney Danimarka Üniversitesi’nde Prof. Dr. Patricia Wolf tarafından düzenlenen “Megatrends and Technological Innovation” dersi sırasında bir öğrenci grubu tarafından nasıl hazırlandığına ve kolaylaştırıldığına dair bir örnek yer almaktadır.

ABC yöntemi, Lyreco-challenge, 2021

 SesŞeylerYardım
AAssistantArticleAid
BBlindBallBusiness
CCommunicationCollect 
DDeep voiceDocumentsDriving
EEfficiencyEfficientEase
FFrequencyFutureFuture
GGuitarGadgetsGuidance
HHumanHugeHelping
IIntelligenceIntelligentInformation
J JellyJoin
KKeyKeyboardKeywords
LLoudLights/LampLevel
MMicrophoneMouseManager
NNoise New
OOpportunityOrganizedOnline
PPowerPresentationPromise
QQuestionQualityQuality
RRecordingsRadioReliable
SSpeechRadioReliable
TSpeechSmartphonesSupport
UTechnologyTechnologyTeaching
VVolumeVehicleVoice
WWordsWindowsWithstand
X  Xray
YYell Youtube
ZZoomZebraZoom

Morphological box, Lyreco challenge, 2021

1 – SabrinaHumanQualityTeaching
2 – AlCommunicationFutureInformation
3 – IsabelCommunicationOrganizedFuture
4 – ChristianHumanorganizedquality
5 – FrederikPowerFutureInformation
6 – RazwanBlindIntelligentAssistance
7 – Laura CommunicationTechnologysupport
8 – JulieIntelligenceEfficientFuture
9 – Kristian DrivingEfficiencyTechnology
10 – Chrysa BlindTechnologyGuidance
11 – Alexandra CommunicationEfficientOnline
12 – Aleksandra TechnologyOpportunityPromise
13 – Morten blindEfficentfuture
14 – Christin Speechsmartphonesupport
15 – Matheus IntelligenceOrganizedfuture
16 – Camilla AssistantGadgetGuidance
17 – Morten Technologyteachingopportunity

Gerekli Araçlar

  • Bir beyaz tahta aracı
   • Miro
   • Concept Board
  • Bir değerlendirme aracı
   • Roobrix
   • Rubistar

Kaynaklar

Bağlantılar

Verrocchio Institute for Innovation Competence GmbH. Morphological Box. ask-flip. Available at: https://www.ask-flip.com/method/98.

Wolfson, B. Morphological Analysis. Available at: http://www.integratingengineering.org/workbook/Morphological_Analysis.htm

Creativity, European Interest Group on Creativity and Innovation. Morphological analysis (problem-solving). Available at: https://www.creativity-innovation.eu/morphological-analysis-problem-solving/

Videolar

Childs, P., Imperial College London. (n. D.). Principles of Morphological Analysis – Imperial College London Creative Thinking: Techniques and Tools for Success. [Video]. Coursera Inc. Retrieved October 13, 2022, from https://www.coursera.org/lecture/creative-thinking-techniques-and-tools-for-success/principles-of-morphological-analysis-6WMiS

SVD. (2018, March 19). Creativity Tools: Morphology. [Video]. YouTube. Retrieved October 13, 2022, from https://www.youtube.com/watch?v=xnJGKTkeBBU

The Virtual Linguistics Campus. (2012, March 18). MOR106 – Morphological Analysis (PDE). [Video]. YouTube. Retrieved October 13, 2022, from https://www.youtube.com/watch?v=8TrttfN9bz8

Makaleler

Geum, Y., & Park, Y. (2016). How to generate creative ideas for innovation: a hybrid approach of WordNet and morphological analysis. Technological Forecasting and Social Change, 111, 176-187

Ritchey, T. (1998, May). Fritz Zwicky, morphologie and policy analysis. In 16th EURO conference on operational analysis, Brussels

Isenmann, R., & Zinn, S. (2015). Morphological box for education on sustainable development: approach and examples at the munich university of applied sciences. In Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society: Managing Intellectual Capital and Innovation; Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference 2015 (pp. 1027-1027). ToKnowPress

Seidenstricker, S., & Linder, C. (2014). A morphological analysis-based creativity approach to identify and develop ideas for BMI: a case study of a high-tech manufacturing company. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 18(5-6), 409-424

Kitaplar

Allen, M. S. (2013). Morphological Creativity: How To Unleash The Miracle Of Your Hidden Brainpower. CreateSpace Independent Publishing Platform

Chechurin, L., & Collan, M. (2019). Advances in Systematic Creativity. Springer