Haberler

“Haberlere” hoş geldiniz. TICON ekibinin yayımladığı son bültenler ve yayınları burada bulabilirsiniz. Haber bültenlerini ve yayınları inceleyin ve güncel bilgiye ulaşın.

Haberler

TICON Bilim Konuşması (final sunumu)

Ders veren misiniz, yenilik yöneticisi, danışman, moderatör, tasarımcı veya mühendis misiniz?

Online ortamlarda yaratıcı süreçlerin nasıl teşvik edilebileceği konusunda ilham almak ister misiniz? Örneğin, toplantılarda, atölyelerde veya derslerde?

Hochschule der Medien (HdM), TICON ekibi, proje tamamlama sunumuna davet ediyor (bkz. ekli broşür).

Yayınlar

Ocak 2023 Haber Bülteni

TICON öğrenme alanı, dijital öğretimde becerilerini geliştirmek ve mühendislik eğitiminde yaratıcılığı çevrimiçi olarak öğretmek için engelleri aşmak isteyen Yüksek Öğretim Mühendislik öğretmenleri için geliştirilmiştir.

Tam makaleyi okumak için gazeteyi indirin.

Aşağıdaki konular hakkında fikir edinebilirsiniz:

     ▸   TICON Beceri Artırma
     ▸   TICON Yaratıcılık Aracı
     ▸   TICON Forum

Yayınlar

ICTiL Konferans Makalesi

Pandemi nedeniyle online eğitim ortamında, Avrupa projesi TICON'un amacı - Yarattıcılığı online öğretmek - mühendislik Yükseköğretiminde online öğretme için engelleri tanımlamak ve öğretmenleri uygun pedagojik yaklaşımlarla dijital öğretme konusunda geliştirmektir.

Alt yapı, Kullanıcı Odaklı Tasarım yaklaşımı ile oluşturuldu. İlk aşamada, Türkiye, İrlanda, Danimarka ve Almanya'daki 32 Yükseköğretim mühendislik öğretmeni ile Deneyim Röportajları yapıldı. Sonuç olarak, engeller ve iyi uygulamalar, ayrıca ileri ihtiyaçlar ve ilgiler tanımlandı.

Tam makaleyi okumak için konferans makalesini indirebilirsiniz.

Haberler

Aktif Öğrenme İçin Öğretme - TAL2022

Konferansın amacı, aktif öğrenme deneyimlerini paylaşmak, belgelemek, göstermek, ispatlamak ve analiz etmektir. Aktif öğretim ve öğrenmede mevcut uygulamaların geliştirilmesini ve yeni uygulamaların ortaya çıkmasını umut ediyoruz.

Konferans teması: Aktif Öğrenme İçin Öğretme - Odak Noktası:
21. Yüzyıl İçin Öğrenci ve Mezun Yetkinliklerinin Geliştirilmesi – Üniversite öğretmenlerinin öğrencileri hayat boyu ve hayat boyu öğrenme becerileri ve kendilerine dair holistik anlayış kazandırmalarının yollarını paylaşın ve ilham alın (http://www.lifewideeducation.com/).

Tüm bilgileri indirebilirsiniz.

Yayınlar

Mart 2022 Haber Bülteni

TICON'un temel amacı, Yüksek Lisans Mühendislik programlarında online ve hibrit ortamlarda yaratıcılığı öğretme engellerini belirlemek ve aşmaktır. Mühendislik öğrencilerini ve programlarının yaratıcı potansiyelini artırmak için, TICON aynı zamanda dünyanın farklı bölgelerindeki öğrencileri bir araya getirmek amacıyla, Mühendislik öğretim görevlilerini online ve hibrit ortamlarda yaratıcılığı etkili bir şekilde öğretmeye olanak tanır.

Tam makaleyi okumak için gazeteyi indirin.

Aşağıdaki konular hakkında fikir edinebilirsiniz:

     ▸   TICON Röportajları
     ▸   TICON eğitim programının son halini oluşturan elemanlar
     ▸   Odak grup beyanları

Haberler

Das ist eine Nachricht [TEMPLATE]

Add a strong one liner supporting the heading above and giving users a reason to click on the button below. Add a strong one liner supporting the heading above and giving users a reason to click on the button below. Add a strong one liner supporting the heading above and giving users a reason to click on the button below. Add a strong one liner supporting the heading above and giving users a reason to click on the button below. Das ist ein Test-Text.

Yayınlar

Das ist eine Veröffentlichung [TEMPLATE]

Add a strong one liner supporting the heading above and giving users a reason to click on the button below.