Yaratıcılık Aracı

TICON “Yaratıcılık Aracına” hoşgeldiniz. Bu araç kutusunda çevrimiçi eğitiminize yaratıcılık katmanıza yardımcı olacak farklı yaratıcılık yöntemleri ve tekniklerini bulabilirsiniz. Aramanızı kolaylaştırmak için dersinizin veya öğretmek istediğiniz tekniğin hangi mühendislik basamağıyla ilişkili olduğu; grup veya bireysel bir aktivite olup olmadığı; katılımcı sayısı, birey veya sınıf aktivitesi türü gibi birkaç filtre uygulayarak arama yapabilirsiniz. Tabii ki filtre kullanmayı tercih etmezseniz, farklı yöntemleri ve teknikleri keşfetmek için sitemizi gezebilirsiniz. Öğrenmenin tadını çıkarın!

Aşağıdaki TICON tarafından geliştirilen çevrimiçi yaratıcılık tekniklerinin ilgili pedagojik destekle birlikte tamamını bu linkte bulabilirsiniz: Araç Listesi

Mühendislik alanı
Grup veya bireysel
İnsanların sayısı
Sınıf türü
Aktivite türü
Aktivite süresi
Çoklu

6 Thinking Hats

Eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi teşvik eden bir öğretim modeli olan Altı Düşünme Şapkası, karmaşık bir durum veya zorluğa yönelik farklı bakış açılarını keşfetmek için kullanılır.

Fikir ve Konsept Tasarımı

6-3-5 Method

6 (x) -3-5 bir grup-çalışma yaratıcılık metodudur ve beyin yazma aktivitesi olarak işlev görür.

Fikir ve Konsept Tasarımı

ABC Method

ABC Yöntemi, eski ve yeni bilgileri birbirine bağlamak için iyidir ve bir grubun eğlenirken birbirini tanımasına yardımcı olmak için harika bir yoldur.

Çoklu

Catchwords

Rastgele terimler geliştirerek yaratıcı süreci başlatmak için catchword yöntemi kullanılır.

Analiz ve problem tanımı

Clarifying Challenge

Zorluğu Netleştirme yöntemi, ana konu veya zorluk hakkında ortak bir anlayışa ulaşmak ve bunu belgelemek için kullanılır.

Analiz ve problem tanımı

Contextual Inquiry

Bağlamsal sorgulama, kullanıcıların gerçekte kim olduklarını ve günlük olarak nasıl çalıştıklarını ortaya çıkarmak için kullanılan bir görüşme yöntemidir.

Analiz ve problem tanımı

Continue the Story

“Hikayeye Devam Et” yöntemi, öğrencilerin bir hikayeyi tamamlamalarını sağlayarak yaratıcılıklarını ortaya çıkarır.

Çoklu

Dance Battle

Dans Savaşı yöntemi, takımların ünlü dans hareketlerini taklit etmek için birbirleriyle yarıştığı bir buz kırıcıdır.

Çoklu

Day in the life

Bir kullanıcının ve çözümün günlük yaşam bağlamındaki etkileşim noktalarını ortaya çıkarmak için “Yaşamda bir gün” kullanılır. Bu yöntem, kullanıcının ihtiyaçları, davranışları ve hedefleri hakkında fikir edinilmesine yardımcı olur.

Çoklu

Delphi Technique

Uzman değerlendirmesi kullanılarak ileriye dönük analiz için en yaygın kullanılan tekniklerden biridir

Fikir ve Konsept Tasarımı

Disruptive Images

Yıkıcı görüntüler yöntemi, öğrencilerin alışılmışın dışında düşünmelerini sağlamak ve bir konu veya sorun hakkında yeni bir algı veya anlayış oluşturmak için bir dizi alışılmadık görüntü kullanır.

Değerlendirme ve İnceleme

Dotmocracy

Bu teknikle, bir grup içindeki fikirler demokratik bir şekilde değerlendirilir. Fikirlerin kendiliğinden değerlendirilmesidir. Tercih edilen fikirler yapışkan noktalarla işaretlenir. Birkaç kritere dayalı değerlendirme, bir fikrin ilk değerlendirmesini verebilir.

Çoklu

Experiential Learning

Deneysel Öğrenme, “yaparak öğrenme” olarak tanımlanabilir çünkü deneyimle öğrenmeyi birleştirir ve bu nedenle çok geniş bir bilgi geliştirme sürecini kapsar.

Değerlendirme ve İnceleme

Expert Panel

Uzman panelinde, panel için özel olarak seçilen uzmanlar deneyimlerine dayanarak faydalı bilgiler paylaşır ve bir fikri objektif bir bakış açısıyla değerlendirebilir.

Değerlendirme ve İnceleme

Feedback Session

Yaratıcı bir oturumun katılımcıları bir atölye çalışmasıyla ilgili geri bildirimde bulunuyor.

Çoklu

Fishbone Diagram

Balık kılçığı diyagramı, bir sorunun temel nedenlerini belirlemek için kullanılan görsel bir araçtır. Yöntem, 5 Neden gibi diğer kök neden belirleme araçlarına göre daha yapılandırılmış bir yaklaşımdır. Sorun veya etki balığın baş kısmında gösterilir ve

Analiz ve problem tanımı

Five Ws and H

Bu, bir sorunun dışa yansıyan semptomlarını hızla keserek altta yatan nedenleri (NEDEN) ortaya çıkarmak için basit ama güçlü bir araçtır, böylece sorunun üstesinden bir kez ve tamamen gelebilirsiniz. Sorunun nasıl çözüleceği H (NASIL) ile gösterilir.

Analiz ve problem tanımı

Flashing Lights

Yanıp Sönen Işıklar Tekniği, bir gruptaki katılımcıların mevcut ruh halini ve fikirlerini ortaya çıkarmak için kullanılır.

Çoklu

Flower

Çiçek yöntemi, sorunları analiz etmek, ilk fikirleri birleştirmek ve detaylandırmak ve senaryolar veya kullanım senaryoları oluşturmak için yapılandırılmış bir beyin fırtınası şablonu kullanır.

Çoklu

Help the old lady

“Yaşlı kadına yardım et” yöntemi, öğrencilerin fikir üretme ve ihtiyaç analizinde yakınsak ve ıraksak düşünme arasındaki farkı deneyimlemelerini sağlar.

Değerlendirme ve İnceleme

Idea Purchase

Katılımcılar fikirleri değerlendirir ve hangileri için para harcamak istediklerine karar verirler. 100$ test olarak da bilinir.

Değerlendirme ve İnceleme

Impact Analysis

Etki analizi tekniği, bir sistemde yapılan herhangi bir değişikliğin potansiyel sonuçlarının belirlenmesine yardımcı olur. Yazılım geliştirme, değişim yönetimi, iş geliştirme, mevcut bir gelir akışının değiştirilmesi gibi ortamlarda kullanılabilir.

Analiz ve problem tanımı

Journey Map

Yolculuk haritaları, hikaye anlatımı ve görselleştirmeyi birleştirerek bireyin/ekiplerin müşteriyi anlamasını ve ele almasını sağlar.

Çoklu

KANO Analysis

Kano Analiz modeli (“Kah-no” olarak telaffuz edilir), müşterinin ürünün özelliklerine verdiği duygusal tepkileri keşfetmek ve ölçmek için kullanılan bir analiz aracıdır. Bu araç, müşteri memnuniyeti olasılığına göre özelliklerin önceliklendirilmesine ve ürün yol haritalarının oluşturulmasına olanak

Çoklu

Lean StartUp

Yalın girişim, özünde, bilimsel yöntemin bir iş modeline uygulanmasından oluşan bir işletme ve ürün geliştirme metodolojisidir.

Çoklu

Lotus Blossom

Lotus Çiçeği Tekniği, merkezi bir fikri veya sorunu genişletmek için kullanılan yapılandırılmış bir beyin fırtınası egzersizidir.

Tasarım ve Prototip

Magic Play Dough

Sihirli Oyun Hamuru tekniği, mühendislik sürecindeki detaylı tasarım ve prototipleme oturumları için kullanılabilir.

Fikir ve Konsept Tasarımı

Mind Mapping Techniques

Zihin Haritalama Yöntemi adını etkinliğin kendisinden alır: katılımcılardan bir fikre veya temaya ait bileşenleri yazmaları, bunları bir haritada yapılandırmaları ve yaratıcı düşünmek ve yeni ve birleşik fikirler bulmak için bir başlangıç noktası olarak kullanmaları beklenir.

Çoklu

Morphological Box

Bu teknik, katılımcılar bir “morfolojik kutu” oluştururken beyin fırtınasının daha yapılandırılmış bir versiyonu olarak çalışır.

Çoklu

Motivational video

Motivasyonel video yöntemi, öğrencileri gün boyunca daha karmaşık görevleri tamamlamaya motive etmek için halka açık videolar kullanan bir buz kırıcıdır.

Çoklu

Music Quiz

Müzik Yarışması yöntemi, öğrenci takımlarının bir şarkının adını veya sanatçısını tahmin etmek için birbirleriyle yarışacakları bir buz kırıcı veya “zihin açıcı” yöntemdir.

Fikir ve Konsept Tasarımı

NABC

İhtiyaçlar, Yaklaşım, Fayda, Rekabet – kullanıcı ihtiyaçlarına ve değer yaratmaya dayalı yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi ve bu çözümlerin aktarılması için kullanılır.

Çoklu

Oxford vs. Cambridge

Oxford vs. Cambridge yöntemi, öğrenci takımlarını birbirlerine karşı yarıştıran bir buz kırıcıdır.

Çoklu

Personas

Persona, bir müşteri veya kullanıcı tipini temsil eden kurgusal bir karakteri temsil eder. Kurgusal karakter veya persona, gerçek kullanıcılar/müşteriler hakkındaki araştırma verilerinin sentezinden oluşturulur ve belirli bir kullanıcı/müşteri türü hakkında genelleme yapılır. Bu yöntem araştırmaya

Çoklu

Photo Story

Fotoğraflı hikaye yöntemi, zaman baskısı altında bir resim serisiyle ilgili serbest çağrışımlar oluşturmayı kolaylaştırır.

Çoklu

Pictionary

Pictionary veya Scribble, takımların bir grup üyesinin ne çizdiğini tahmin etmek için birbirleriyle yarıştığı bir grup etkinliğidir.

Değerlendirme ve İnceleme

Polling

Anket, genellikle tartışmalar veya sunumlar sonrasında bir grup katılımcısının ortak bir karar almasını, görüş bildirmesini veya geri bildirimde bulunmasını sağlayan bir yöntemdir.

Tasarım ve Prototip

Product Vision Box

Ürün Vizyon Kutusu, genellikle yeni bir projenin başlangıcında kullanılan, ekip üyelerinin bir çözümün vizyonunu net bir şekilde tanımlamasını, anlamasını ve iletmesini sağlayan eğlenceli, kullanışlı ve işbirliğine dayalı bir araçtır. Fikir, tahıl gevrekleri gibi tipik ürün

Çoklu

Reframing Matrix

Yeniden Çerçeveleme Matrisi tekniği, öğrencilerin bir probleme her zamanki bakış açılarından farklı bir açıdan bakmalarını sağlayarak fikir üretme ve problem analizindeki bilişsel önyargıların üstesinden gelmeye yardımcı olur.

Çoklu

Role play

Rol yapma, öğrencilerin başka bir kişi gibi hareket edebildikleri veya düşünebildikleri ve kendilerini her şeyin mümkün olduğu hayali bir duruma sokabildikleri bir etkinliktir.

Çoklu

Scamper

SCAMPER, en en kolay ve en doğrudan beyin fırtınası yöntemlerinden biridir. Basit teknik, zaten mevcut olan bir şeyin temel alındığı fikri üzerine kuruludur.

Fikir ve Konsept Tasarımı

Scenarios

Yazılı Senaryolar, bir fikrin veya çözümün gerçeğe dönüştüğü geleceğin makul tanımlarıdır. Personalar ile birlikte, amaçlanan bir hedef grup için bir sorunun nasıl çözüldüğünü keşfetmenin ve belirli bir bağlamda bir çözümün kullanımını göstermenin hızlı bir yoludur.

Fikir ve Konsept Tasarımı

Sketching

Eskiz yöntemi, yaratıcılık sürecinin fikir oluşturma veya kavramsal tasarım aşamasında yeni fikirleri hızlı bir şekilde keşfetmek ve üretmek için kullanılan bir tekniktir. Fikirleri iletmek, görselleştirmek ve değerlendirmek için kavramların ve fikirlerin kaba, düşük doğruluklu eskizlerini

Fikir ve Konsept Tasarımı

Spider Meeting

Örümcek Buluşmaları, belirli bir sorun veya görev etrafında parlak fikirler üretmenin harika bir yoludur. Beyin yazımı, sunum yapma ve eskiz çizmenin bir kombinasyonudur. Fikirler örümceğin kenarından ete kemiğe büründürülür ve değerlendirilir

Çoklu

Storyboard

Storyboarding, bir kullanıcının ürününüzle etkileşimini görsel olarak tasvir eden bir tekniktir.

Çoklu

Storytelling

Hikaye anlatıcılığı, anlatım tekniklerini uygulayarak bir dinleyici kitlesinin ilgisini çekmekle ilgilidir ve hikaye anlatıcısı ile dinleyiciler arasında onlara duygusal olarak ulaşmayı amaçlayan çift yönlü bir iletişimi içerir.

Değerlendirme ve İnceleme

SWOT Analysis

SWOT Analizi Tekniği, katılımcıların/mühendislerin iç ve dış faktörleri etkin bir şekilde değerlendirmelerini sağlar.

Çoklu

Taking a Picture

“Fotoğraf Çekme” yöntemi, her öğrencinin dışarı çıkıp kendi seçtiği bir fotoğrafı çekmesi ve bunu grubun geri kalanına göstermesidir.

Çoklu

The NAF Technique

NAF Tekniği, bir grup fikir arasından En Yeni, Çekici ve Uygulanabilir olanları belirlemeyi amaçlayan bir fikir seçim yöntemidir.

Çoklu

Trivia Quiz

Bir Trivia Quiz eğlenceli bir buz kırıcı olarak çalışabilir veya

Değerlendirme ve İnceleme

Usability/User Testing

Kullanıcı (veya kullanılabilirlik) testi, gelecekteki bir ürün veya hizmet için bir çözüm fikrinin, hedeflenen kullanıcıların sorununa veya ihtiyacına ne kadar iyi uyduğunu görmek için değerlendirme sürecidir. Kullanıcı testinin amacı, kullanıcı deneyimini, kullanılabilirliği ve işlevselliği iyileştirmek

Çoklu

World / Knowledge Café

“Dünya Kafesi” veya “Bilgi Kafesi” olarak da bilinen bir yapılandırılmış konuşma süreci, konuşulan bir konuda daha küçük gruplar arasında bilgi paylaşmayı amaçlar.