The NAF Technique

Facebook
Twitter
LinkedIn
Mühendislik alanları
Değerlendirme ve İnceleme, Fikir ve Konsept Tasarımı
Grup veya bireysel
Grup, Bireysel
İnsanların sayısı
15'e kadar, 15-25, 25+
Aktivite türü
İşbirlikli takım ortamı, Çevrimiçi sınıf aktivitesi, Öğrencilerin kendileri tarafından çalışma
Süre
Yarım saatten az
Sınıf türü
Belirsiz

Açıklama

Teknik hakkında

NAF (New, Appeal and Feasibility) Tekniği, bir grup fikir arasından En Yeni, Çekici ve Uygulanabilir olanları belirlemeyi amaçlayan bir fikir seçim yöntemidir. Bu tekniği derslerde uygulamak için her bir fikre yenilik, çekicilik ve uygulanabilirlik kriterleri kapsamında belirli bir sayı aralığında puan verilir. Yenilik, fikrin ne kadar orijinal ve yeni olduğu ile ilgilidir. Çekicilik, çözümün sorunu ne ölçüde çözdüğünü değerlendirir. Fizibilite ise bir fikrin gerçeklikle ne kadar ilgili olduğunu ve pratikte işe yarayıp yaramayacağını değerlendirir. Bu üç alan ayrı ayrı puanlanır ve fikirler toplam puana göre sıralanır. Bu yöntemin amacı temel olarak fikirleri puanlamak ve bunların takip edilmesinin mi yoksa uygulanmasının mı daha uygun olduğuna karar vermektir. Ayrıca NAF, bir fikri geliştirirken veya uygularken başarı şansını artırmak için alternatifleri görmenizi sağlar. NAF kriterleri başka değerlendirme kriterleri ile de değiştirilebilir veya desteklenebilir.

 

Nereden geliyor?

NAF tekniği çözümleri yenilik, çekicilik ve işlevsellik açısından analiz edilir. Bu teknik, spontane duygulara dayalı Fikirleri değerlendirmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu nedenle katılımcıların içgüdülerine ve yargılarına dayanır. Bu yöntem, ortaya konan yaratıcı düşüncenin kullanışlılığını ölçmeye yarar.

 

Hangi amaçlar için uygundur? (Mühendislik eğitiminde nasıl kullanılır?)

Fikirleri seçmek için, görüş ve kanıtlara dayalı olarak her bir özellik için 1-10 arası bir ölçekte sıralama yapılır ve notlar verilir. Fikirleri sıralamak için aşağıdaki soruyu göz önünde bulundurun:

Yenilik – Fikir ne kadar yeni? Eğer bu durum için yeni değilse, muhtemelen çok yaratıcı değildir.

Çekicilik – Bu bir çözüm olarak ne kadar çekici? Sorunu tamamen çözüyor mu? Yoksa sadece kısmi bir çözüm mü?

İşlevsellik – Bunu uygulamaya koymak ne kadar mümkün? Bir zaman makinesi kullanmak çekici bir çözüm olabilir, ancak gerçekten uygulanabilir mi?

Oylama süreci tamamlandıktan sonra, aşağıdaki yorumlar ve sorular dikkate alınacak ve tartışılacaktır: Bir fikir eskimiş, çekici olmayan ve uygulanamaz olduğu için pratikte işe yaramaz; ancak bir fikrin yeni ve çekici olmasına rağmen uygulanabilirliğinin düşük olması, bu fikrin yaratıcı yaklaşımlarla güçlendirilip güçlendirilemeyeceğini ve bu fikrin bir ürün çıktısı olup olamayacağını gösterir. Genellikle 5 puandan fazla alan bir fikir geliştirilmeye değerdir.
 
FikirYenilikÇekicilikUygulanabilirlikSkor
Fikir 1
54211
Fikir 2
55414
Fikir 3
34411
Fikir 4
55414
Fikir 5
1258
     
Yukarıdaki tablo, NAF tekniğinin mühendislik eğitimindeki gelişmiş bir uygulaması olan ikili karşılaştırma çizelgesidir. Bu tür çizelgeler, yeni ürünlerin tasarım konseptlerini belirli hedeflere göre sıralayarak birbirlerine karşı değerlendirmek için kullanılır. Öğelerin göreceli öneminin anlaşılmasına yardımcı olurlar. Örnek bir karşılaştırma uygulaması şöyle görünebilir:
 
Table from Dym, Little and Orwin (2013, p. 63)
HedeflerMaliyetTaşınabilirlikKullanım KolaylığıDayanırlıkSkor
Maliyet….0011
Taşınırlık1….113
Kullanım Kolaylığı
10….12
Dayanırlık000….0

Bir karşılaştırma uygulamasında, bir sütundaki bir nitelik bir satırdaki bir niteliğe ihale edildiğinde 0 eklenir ve bir satırdaki bir nitelik bir sütundaki bir niteliğe tercih edildiğinde 1 eklenir. Daha sonra öğelerin toplamı hesaplanır.

Hazırlık:

        -Oylama şablonları hazırlayın ve bu şablonları katılımcıların kullanımına sunun.
        -Uygulama sürecini kolaylaştırmak için bir gönüllü atayın veya bu rolü kendiniz üstlenin.
        -Teknik çevrimiçi olarak kullanılacaksa, tüm katılımcıların görebileceği şekilde fikirleri puanlamak için teknolojik bir yöntem bulmak gerekir.

Uygulama:

Fikirler gelmeden önce yenilik, çekicilik ve uygulanabilirlik için bir tablo oluşturun ve fikirleri bu gruplar içinde 1’den (en düşük) 10’a (en yüksek) kadar derecelendirin. Tüm katılımcıların fikirlerini paylaşması çok önemli olduğundan, katılımcıların fikirlerini yüksek sesle okumalarına izin verin. Tüm katılımcılardan gelen verileri toplayın. Her bir parametrede, özellikle de uygulanabilirlikte ne kadar varyans olduğunu görmek için verileri analiz edin. Son olarak, katılımcıların ortaya çıkan fikirleri tartışmasını sağlayın.

Bu teknikler çevrimiçi olarak nasıl uygulanır

Hazırlık, seanstan önce yapılması gerekenler

        Çevrimiçi oturum için seçtiğiniz uygulama bağlantısını katılımcılarla paylaşın.
        Katılımcılarınızın çevrimiçi bir beyaz tahta üzerinde mi yoksa bir elektronik tablo üzerinde mi çalışacaklarına karar verin ve onları hazırlayın.
        (beyaz tahta seçtiyseniz, Miro veya Kahoot gibi araçlar oldukça etkilidir)
        Katılımcıları beyaz tahta üzerinde çalışmak üzere gruplandırmak etkileşimli bir oturum yapmanızı ve zamandan tasarruf etmenizi sağlayacaktır. Katılımcıların gruplar halinde çalışmasını istiyorsanız, oturumdan önce grup atamalarını hazırlayın (örneğin, kimin hangi grubun parçası olduğunu gösteren bir liste yapın).

 

Uygulama sırasında

        Oturuma, amacı ve alıştırmayı katılımcıya açıklayarak başlayın
        Puanlanacak fikir(ler)i katılımcılara tanıtın (ya da onların tanıtmasına izin verin)
        Katılımcıları, fikirleri değerlendirmelerini istediğiniz çevrimiçi alana yönlendirin

        Kolaylaştırıcı olarak, her bir katılımcının fikirlerini puanlamak için çevrimiçi bir not defterine ihtiyacınız olacaktır.
        Bunun için kullanımı çok kolay olan Evernote uygulamasını tercih edebilirsiniz       
 Katılımcılardan fikirlere NAF için bir puan vermelerini isteyin: Yenilikçilik, Çekicilik ve Yapılabilirlik. Zamanı yönetin. Bu süre 7 dakikadan fazla olmamalıdır. Her fikir için nihai toplam puanı bulduğunuzdan emin olun

 

Takip, oturumdan sonra ne yapılacağı hakkında

Böyle bir NAF sıralaması, bir fikrin faydalı olup olmadığı ya da geliştirilmesi veya revize edilmesi gerekip gerekmediği konusunda bilinçli bir karar vermek için yararlıdır. Öğrencilerinize fikirlerini sınıfın geri kalanıyla paylaşmaları için yeterli zaman verin.

Gerekli Araçlar

Bir beyaz tahta aracı – örneğin:

        Miro ve Kahoot

Bu tekniği çevrimiçi bir ortamda uygulamak için aşağıdaki araçlar gereklidir:

        Roobrix ve Rubistar gibi bir değerlendirme aracı
        Zoom ve Teams gibi çevrimiçi bir video konferans aracı
        Microsoft Word ve Evernote gibi bir metin belgesi

Kaynaklar