Catchwords

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ingeniørområder
Analyse & problemformulering, Idégenerering & konceptudvikling
Gruppe- eller individuelt arbejde
Gruppe
Antal personer
Op til 15, 15-25, 25+
Aktivitetstype
Selvstændigt studiearbejde
Varighed
En halv time eller mindre
Type af arrangement
Unbestemt

Beskrivelse

Hvad handler metoden om?

Catchword-metoden bruges til at starte den kreative proces ved at udvikle tilfældige termer. Dette gøres ved at give mulighed for nye og frie associationer til et tilfældigt begreb eller et billede ved at få deltagerne til at skrive spontant og under tidspres.

Hvor kommer metoden oprindeligt fra?

Flow-begrebet blev første gang beskrevet i 1970’erne af den ungarske psykolog Mihaly Csikszentmihalyi, hvor han undersøgte kunstnere, forfattere, atleter, kirurger osv. som var involveret i aktiviteter, som de foretrak. Under deres intense aktiviteter fandt Csikszentmihalyi ud af, at deres opmærksomhed var fuldt ud optaget og kaldte denne periode for flow eller sindstilstand (Biasutti, 2011).

Flow writing gælder også for dette begreb om sindstilstand. Grace M. Jolliffe, forfatteren af “Practical Creative Writing Exercises”, giver sit aspekt af, hvordan man opnår flow writing. Nogle af de mest essentielle råd, hun nævner, er: Skriv regelmæssigt, koncentration, dræb distraktioner, sig nej og glem alt om mål (G. Jolliffe, 2019).

Til hvilke formål bruges metoden?

Catchword-metoden kan bruges i begyndelsen af kreative processer i de to første trin af den tekniske designproces, dvs. til den indledende problemanalyse og idegenerering, og derfor er det en ideel måde at indsamle ideer og nye associationer fra deltagerne. Derudover kan den altid bruges, når deltagerne kommer til at reflektere, og der er behov for at aktivere den kreative tænkning. Ved at starte med at skrive tilknyttede termer ned kan det problem, der skal løses, ende med en anden løsning end forventet på grund af de frie associationer.

Hvordan bruger man den?

Det er ganske enkelt at bruge catchword-metoden. Som facilitator skal man vælge 2-3 termer, der relaterer til det besluttede emne eller problem. Desuden er der også brug for en timer og en online eller offline notesbog til at skrive ordene og associationerne ned. Før gennemførelsen bør facilitatoren forklare, at der skal fokuseres på kvantiteten af ord i stedet for kvaliteten. Det er også vigtigt at bemærke, at de termer, der vil blive givet som startbegreber, skal være lette at associere fra, og derfor bør facilitatoren finde lette nøgleord. I løbet af sessionen skal du nævne catchwordet et ad gangen, lade deltagerne associere andre termer og stoppe timeren efter 30 sekunder. Denne procedure gentages alt efter, hvor mange catchwords der er, men det anbefales ikke at gøre det oftere end 3 gange. Når sessionen er færdig, skal du lade den, der har flest associerede ord, dele dem med resten af deltagerne.

Sådan implementerer du metoden online

Forberedelse, hvad skal du gøre før sessionen

  1. Udarbejd en tidsplan, og gør dig selv klart, hvad formålet med at bruge metoden er. Du vil derefter være bedre i stand til at forklare aktiviteten for eleverne.
  2. Forbered et PowerPoint til sessionen. Lav derefter 2-3 dias, der hver indeholder et andet slagord i stor skriftstørrelse (40 ) og med fed skrift.
  3. Forbered et fælles dokument til sessionen. Det skal have lige så mange dias/spalter/sider som catchwords. Tilføj tekstfelter, som deltagerne kan skrive i (det ville være ideelt, hvis du kan tildele hver deltager et tekstfelt ved at sætte et navn ind).
  4. Upload det delte dokument til den foretrukne onlineplatform, hvor sessionen vil blive eksekveret, men upload IKKE PowerPoint’et på forhånd.
  5. Informer deltagerne om, at de skal
   • få adgang til dokumentet på dagen (hvis de aldrig har brugt platformen før, så bed dem om at teste, om de kan få adgang til den).
   • have et ark papir og en kuglepen klar hjemme.
  6. Alternativ til 5: Du kan bede deltagerne om at skrive deres ord ned i det fælles dokument. Dette gør det dog sværere for deltagerne at komme i flowskrivning (de vil ikke drage fordel af hjerne-hånd-forbindelsen ved langhåndsskrivning) og gør dem langsommere, så du får færre udtryk.

Under anvendelsen, dvs. mens du holder sessionen

  1. På dagen skal du introducere sessionen ved at give deltagerne grundlæggende oplysninger om flow-øvelsen (f.eks. varighed, retningslinjer, frie associationer). Det er vigtigt, at du understreger det:
   • Deltagerne skal begynde at associere ud fra catchwordet, men derefter associere yderligere i forhold til det næste ord, de har skrevet ned. Giv et eksempel: Hvis det første slagord var “grøn”, kunne nogen måske skrive som første association “jungle”, og til jungle kunne han/hun derefter associere “abe” og til abe til sidst “banan”. Hun/han bør ikke altid vende tilbage til “grøn”.
   • Sæt deltagerne under tidspres. Fortæl dem, at du forventer, at de skriver mindst 50 ord ned, hvis du giver dem henholdsvis 1 minut eller 25 ord, hvis du giver dem 30 sekunder (en trænet person kan skrive ca. 35 termer på 1 minut, og folk, der gør det for første gang, kan ende med 7-10 i første runde, men fortæl dem ikke det).
  2. Start sessionen med at dele det første PowerPoint-slide, som skal være tomt først. Spørg deltagerne, om de er klar, og afslør derefter det første slagord og fortæl dem, at deres tid begynder nu.
  3. Tag tid (f.eks. 1 minut), og bed derefter deltagerne om at stoppe med at skrive.
  4. Ros succes: Efter hver runde skal du spørge, hvem der har skrevet flere ord ned end i runden før, og fortælle, at det var meget godt gået. Find endvidere ud af, hvem der har skrevet flest ord ned, og bed denne person om at læse dem op.
  5. Start den næste runde: Gå til næste slide og gentag øvelsen. Gentag så mange gange, som du har fangord (tre runder er ideelt).
  6. Opfordre deltagerne til at få adgang til det fælles dokument og til i deres tekstfelt at skrive det 4. ord, de skrev ned i første runde, det 7. ord fra 2. runde og det 11. ord fra 3. runde (du kan også vælge andre tal, men det anbefales at starte lavt og ikke gå for højt, fordi du ikke ønsker at genere de personer, der ikke formåede at skrive mange ord ned). På denne måde skaber du en verdenssky, som du så kan bruge videre.

Opfølgning, om hvad man kan gøre efter sessionen

  1. Brug resultaterne af sessionen (ordskyen osv.) videre til at udvikle scenarier eller problemløsning ved at tilføje en anden kreativ metode bagefter. Det kunne være 6(x)-3-5-metoden eller den morfologiske boks.

Eksempler og/eller vidnesbyrd

Nedenfor er et eksempel på, hvordan metoden blev forberedt og faciliteret i februar 2021 af en studentergruppe under kurset“Megatrends and Technological Innovation“, som blev afholdt på Syddansk Universitet af Prof. Dr. Patricia Wolf.

Vejledning for facilitatorer

“Catchwords” Photo Story – 8:45-9:00 / (Indtil kl. 9 max)

  • Bed dem om at åbne dokumentet “Photographic Catchwords” i deres egen mappe. Åbn den selv. Vent, indtil alle har gjort dette.
  • Giv højst 1 minut introduktion til denne øvelse, hvor du forklarer, at denne øvelse skal få dem til at blive inspireret, så de skal skrive ord ned under et enormt tidspres
  • Denne øvelse har tre runder. Hver runde tager 2 minutter. Vær forberedt på at holde styr på tiden (f.eks. med alarmen på din telefon – det er tidsstyrerens rolle)
  • Forklar, at:
   • Hvert dias indeholder et overordnet tema og 5 billeder, der på en eller anden måde er relateret til dette tema (uden at det udtrykkeligt angives hvordan)
   • Hvert dias indeholder også en tabel med 25 tomme felter
   • Inden for de to minutter skal deltagerne forsøge at udfylde alle felterne med enkelte ord, der har forbindelse til det overordnede tema og billederne.
   • Alle kan skrive, men de kan også udpege en skribent til opgaven
   • De kan skrive det ord, der falder dem ind – de er ikke begrænset af, at ordet skal starte med et bestemt bogstav eller lignende
  • Spørg dem, om de er klar
  • Start den første runde ved at gå til det første dias med ordet “Arbejdsplads” og de fem billeder, som det indeholder: Et kontor, en raket, en seng, en skov, en himmel
  • Stop den første runde efter 2 minutter (uanset om de har udfyldt alle 25 felter eller ej)
  • Start anden runde ved at gå til det andet dias med ordet “Actors” og de fem billeder, som indeholder: “Actors”, “Actors”, “Actors”, “Actors”, “Actors”, “Actors”, “Actors” og “Actors”: En ansat i jakkesæt, en computer, Alexa/robot, en hund, love
  • Stop den anden runde efter 2 minutter (uanset om de har udfyldt alle 25 felter eller ej).
  • Start den sidste runde ved at gå til det andet dias med ordet “Regenerative” og de fem billeder, der indeholder: Jorden, landmænd i udviklingslande, teknologi, samtalebobler, produktionsanlæg
  • Stop den sidste runde efter 2 minutter (uanset om de har udfyldt alle 25 felter eller ej).

Vidnesbyrd om et Catchword ark i Word

NavnSølv-selskab: ÆldreNy økologi: ArbejdsmiljøForbindelse: Velfærdsteknologi
AlinaBedsteforældre, bedstefar, slik, mine forældre, hjem, beskyttelse, min kæreste, sød, katte, lejlighedKontor, kedeligt, computere, gammelHjælp, sygeplejersker, læger, hospital, gammel, skræmmende, overleve
VasileiosBedsteforældre, alderdom, helbredsproblemer, visdom, familieStressende, holdkammerater, arbejde med andre, socialt samvær, drikkeTeknologi, computere, beregning, overvågning
AnnikaBedsteforældre, familie, forældre, bror, sjov, savner, min kæresteSamarbejde, kolleger, team, team, teamwork, sjov, drinksHjælper, sensorer, vitale, tegn, sundt
OrhunGammel teknologi nokia, Finland, sauna, ikea, møbler, skrivebordsarbejde, arbejdsløn, pengeStress, aflastning, sjov, aktiviteterAssistance, robot AI, IoT, netværk, overvågning, kamera, datasikkerhed
MiriamGamle, bedsteforældre, besøg, Strasbourg, Frankrig, Paris, baguette, madKontor, praktikant, arbejde, markedsføring, SDU, Odense, DanmarkTeknologi, forbedring, assistance, hjælp, kærlighed
Magnus%%Hjælp, teknologi, robotter, bæredygtig, hjælp, teknologi
TilGamle, sårbare, bedsteforældre, sygdom, hospital, dårligt, stedKontor, plads, hjem, sofa, behagelig, soveVentilatorer robotter, cybersikkerhed, dataetik, juridisk
SaraBedsteforældre, gamle, unge, børn, forældre, ansvar, stressSkrivebord kontor, stress, ansvar, penge, statusHjælpsom, teknologi, robotter, bæredygtig

Nødvendige værktøjer

Du skal bruge en platform til at dele skærme og kommunikere med deltagerne, f.eks: MS Teams, Zoom eller lignende. Desuden skal du have adgang til et delt dokument.

  • 1 ark papir og 1 kuglepen ved hver deltagers skrivebord
  • Miro
  • Mural
  • Concept board
  • Evernote
  • MindMeister
  • Padlet
  • Mindmup

Ressourcer

Links

Method description on becreate.ch: https://www.becreate.ch/en/methods?tx_mxnbecreate_pi1%5Baction%5D=show&tx_mxnbecreate_pi1%5Bactivity%5D=73&tx_mxnbecreate_pi1%5Bcontroller%5D=Activity&cHash=6a97b0de89b2aa78440a6307236e381b&L=1

Video about the creative writing flow on practicalcreativewriting.com: https://www.practicalcreativewriting.com/inspiration/creative-writing-flow/

Miro: https://miro.com/

Mural: https://www.mural.co/

Conceptboard: https://conceptboard.com/

Evernote: https://evernote.com/

Mindmeister: https://www.mindmeister.com/

Padlet: https://padlet.com/

Mindmup: https://www.mindmup.com/


Videoer

Spencer, J. (2017, December 4). What is Flow Theory? What does this mean for our students? [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=iUsOCR1KKms


Papirer

Howard, T., Culley, S., & Dekoninck, E. (2007). CREATIVITY IN THE ENGINEERING DESIGN PROCESS. Innovative Manufacturing Research Centre (IMRC), University of Bath.


Bøger

Jolliffe, G., & GoOnWrite, J. (2019). Practical Creative Writing Exercises: How To Write and Be Creative. Independently published.

Runco, M. A., & Pritzker, S. R. (2011). Encyclopedia of Creativity (2nd ed.). Academic Press.