Catchwords

Facebook
Twitter
LinkedIn
Mühendislik alanları
Analiz ve problem tanımı, Fikir ve Konsept Tasarımı
Grup veya bireysel
Grup
İnsanların sayısı
15'e kadar, 15-25, 25+
Aktivite türü
Öğrencilerin kendileri tarafından çalışma
Süre
Yarım saatten az
Sınıf türü
Belirsiz

Açıklama

Bu teknik ne hakkında?

Catchword (slogan/replik) yöntemi, rastgele terimler geliştirerek yaratıcı süreci başlatmak için kullanılır. Bu, katılımcıların spontane bir şekilde ve zaman baskısı altında yazmalarını sağlayarak rastgele bir terime veya resme yeni ve özgür çağrışımlar yaparak uygulanır.

Kavram nereden geliyor?

Akış kavramı ilk kez 1970’lerde Macar psikolog Mihaly Csikszentmihalyi tarafından, tercih ettikleri aktivitelerle uğraşan sanatçı, yazar, sporcu, cerrah vb. kişileri inceleyerek tanımlanmıştır. Csikszentmihalyi, bu kişilerin yoğun aktiviteleri sırasında dikkatlerinin tamamen dağıldığını tespit etmiş ve bu dönemi akış ya da zihin durumu olarak adlandırmıştır (Biasutti, 2011).

Akış yazısı da bu zihin durumu kavramı için geçerlidir. “Practical Creative Writing Exercises” kitabının yazarı Grace M. Jolliffe, akış yazımının nasıl elde edildiğine dair kendi bakış açısını ortaya koymaktadır. Bahsettiği en temel tavsiyelerden bazıları şunlardır: Düzenli yazmak, konsantre olmak, dikkat dağıtıcıları öldürmek, hayır demek ve hedefleri unutmak (G. Jolliffe, 2019).

Hangi amaçlar için kullanılıyor (mühendislik eğitiminde nasıl kullanılır?)

Slogan/Replik (Catchwords) yöntemi, yaratıcı süreçlerin başlangıcında, mühendislik tasarım sürecinin ilk iki adımında, yani ilk problem analizi ve fikir oluşturma için kullanılabilir, dolayısıyla katılımcılardan fikir ve yeni çağrışımlar toplamak için ideal bir yoldur. Ayrıca, katılımcılar düşünmeye başladığında ve yaratıcı düşünceyi harekete geçirmeye ihtiyaç duyulduğunda her zaman kullanılabilir. İlişkili terimlerin yazılmasıyla başlandığında, çözülmesi gereken sorun, serbest çağrışımlar nedeniyle beklenenden farklı bir çözümle sonuçlanabilir.

Nasıl kullanılır?

Slogan yöntemini kullanmak oldukça basittir. Kolaylaştırıcı olarak, kararlaştırılan konu veya sorunla ilgili 2-3 terim seçilmelidir. Ayrıca, bir zamanlayıcıya ek olarak, kelimeleri ve çağrışımları yazmak için çevrimiçi veya çevrimdışı bir not defteri de gereklidir. Uygulamadan önce süreci kontrol eden kolaylaştırıcı kişi, kelimelerin niteliği yerine niceliğine odaklanılması gerektiğini açıklamalıdır. Başlangıç terimleri olarak verilecek terimlerin ilişkilendirilmesinin kolay olması gerektiğine dikkat etmek de önemlidir, bu nedenle kolaylaştırıcı kişi kolay sloganlar bulmalıdır. Oturum sırasında, sloganı her seferinde bir kere söyleyin, katılımcıların diğer terimleri ilişkilendirmesine izin verin ve 30 saniye sonra zamanlayıcıyı durdurun. Bu prosedür akılda kalıcı kelimelerin kaç tane olduğuna bağlı olarak tekrarlanır, ancak 3 kereden daha sık yapılması önerilmez. Oturum tamamlandığında, en çok ilişkili kelimeye sahip olan kişinin bunları diğer katılımcılarla paylaşmasına izin verilir.

Bu teknik çevrimiçi olarak nasıl uygulanır?

Hazırlık, dersten önce yapılması gerekenler

  1. Bir zaman çizelgesi hazırlayın ve yöntemi kullanma amacınızı kendiniz için netleştirin. Böylece etkinliği öğrencilere daha iyi açıklayabileceksiniz.
  2. Oturum için bir PowerPoint/sunum hazırlayın. Ardından her biri farklı bir slogan içeren 2-3 slayt hazırlayın ve bunları büyük puntolarla (40 ) ve koyu olarak yazın.
  3. Oturum için paylaşılan belgeyi hazırlayın. Slogan kadar slayt/sütun/sayfa mevcut olmalıdır. Katılımcıların yazabileceği metin alanlarını de ekleyin (her katılımcıya bir isim yazarak bir metin alanı atayabilirseniz çok faydalı olur).
  4. Paylaşılan belgeyi oturumun düzenleneceği çevrimiçi platforma yükleyin ancak PowerPoint’i önceden YÜKLEMEYİN.
  5. Katılımcıları aşağıdakileri yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirin
   • Belgeye o gün erişin (platformu daha önce hiç kullanmamışlarsa, erişip erişemeyeceklerini test etmelerini isteyin).
   • Evde kağıt ve kalem hazır bulundurun.
  6. 5’e alternatif: Katılımcılardan sözlerini paylaşılan belgeye yazmalarını isteyebilirsiniz. Ancak bu, katılımcıların yazı akışına girmesini zorlaştırır (uzun el yazımında beyin-el bağlantısından faydalanamazlar) ve onları yavaşlatır, böylece daha az terim elde edersiniz.

Uygulama sırasında, yani oturum/ders esnasında

  1. O gün, katılımcılara akış ve egzersiz hakkında temel bilgileri vererek oturumu tanıtın (örneğin, süre, yönergeler, serbest çağrışımlar). Şunu vurgulamanız önemlidir:
   • Katılımcılar çağrışım yapmaya slogan sözcükten başlamalı, ancak daha sonra yazdıkları bir sonraki sözcükle ilişkili olarak çağrışım yapmalıdır. Bir örnek veriniz: Eğer ilk slogan kelime “yeşil” ise, birisi ilk çağrışım olarak “orman” yazabilir ve ormana daha sonra “maymun” ve maymuna son olarak “muz” çağrışımını yapabilir. Her zaman “yeşil “e geri dönmemelidir.
   • Katılımcılara zaman baskısı uygulayın. Onlara 1 dakika verirseniz en az 50 kelime, 30 saniye verirseniz 25 kelime yazmalarını beklediğinizi söyleyin (eğitimli bir kişi 1 dakikada yaklaşık 35 terim yazabilir ve bunu ilk kez yapan kişiler ilk turda 7-10 kelime yazabilir, ancak bunu onlara söylemeyin).
  2. Oturumu, önce boş bırakılacak olan ilk PowerPoint slaydını paylaşarak başlatın. Katılımcılara hazır olup olmadıklarını sorun, ardından ilk sloganı açıklayın ve onlara zamanlarının şimdi başladığını söyleyin.
  3. Zaman tanıyın (örneğin 1 dakika) ve ardından katılımcılardan yazmayı bırakmalarını isteyin.
  4. Başarıyı övün: Her turdan sonra, kimin bir önceki turdan daha fazla kelime yazdığını sorun ve bunun çok iyi bir iş olduğunu söyleyin. Ayrıca, en çok kelimeyi kimin yazdığını bulun ve bu kişiden yazdıklarını okumasını isteyin.
  5. Bir sonraki tura başlayın: Bir sonraki slayta geçin ve alıştırmayı tekrarlayın. Yakaladığınız kelime sayısı kadar tekrarlayın (üç tur idealdir).
  6. Katılımcıları ortak belgeye erişmeye ve metin alanlarına ilk turda yazdıkları 4. kelimeyi, 2. turda 7. kelimeyi ve 3. turda 11. kelimeyi yazmaya davet edin (başka sayılar da seçebilirsiniz, ancak çok fazla kelime yazmayı başaramayan insanları utandırmak istemediğiniz için düşükten başlayıp yükseğe çıkmamanız önerilir). Bu şekilde, daha sonra kullanabileceğiniz bir dünya bulutu oluşturursunuz.

Takip, oturumdan/dersten sonra ne yapılacağı hakkında

  1. Oturum sonuçlarını (kelime bulutu vb.) daha sonra başka bir yaratıcı yöntem ekleyerek senaryolar veya problem çözme geliştirmek için kullanın. Bu 6(x)-3-5 yöntemi veya morfolojik kutu olabilir.

Örnekler ve/veya referanslar

Dr. Patricia Wolf tarafından Şubat 2021’de Güney Danimarka Üniversitesi’nde düzenlenen“Megatrendler ve Teknolojik Yenilik” dersi sırasında bir öğrenci grubu tarafından yöntemin nasıl hazırlandığına ve kolaylaştırıldığına dair bir örnek aşağıda yer almaktadır.

Kolaylaştırıcı talimat kılavuzu

“Catchwords” Fotoğraf Hikayesi – 8:45-9:00 / (En fazla 9’a kadar)

  • Kendi klasörlerinde “Fotoğrafik Akılda Kalan Sözcükler” dokümanını açmalarını isteyin. Kendiniz açın. Herkes bunu yapana kadar bekleyin.
  • Bu alıştırmaya en fazla 1 dakikalık bir giriş yapın ve bu alıştırmanın onlara ilham vereceğini, bu nedenle büyük bir zaman baskısı altında kelimeleri yazmaları gerekeceğini açıklayın.
  • Bu egzersiz üç turdan oluşmaktadır. Her tur 2 dakika sürer. Zamanı takip etmek için hazırlıklı olun (örneğin, telefonunuzdaki alarmla – bu zaman yöneticisinin rolüdür)
  • Bunu açıklayın:
   • Her slayt genel bir tema ve bu temayla bir şekilde ilişkili 5 resim içerir (nasıl olduğunu açıkça belirtmeden)
   • Her slayt ayrıca 25 boş yuvaya sahip bir tablo içerir
   • Katılımcılar iki dakika içinde tüm boşlukları genel tema ve resimlerle ilgili tek kelimelerle doldurmayı hedeflemelidir
   • Hepsi yazabilir ama aynı zamanda bir yazar da görevlendirebilirler
   • Akıllarına gelen herhangi bir kelimeyi yazabilirler – kelimenin belirli bir harfle başlaması ya da buna benzer bir şeyle sınırlandırılmamışlardır
  • Onlara hazır olup olmadıklarını sorun
  • İlk tura “İşyeri” kelimesinin ve beş resmin bulunduğu ilk slayta geçerek başlayın: Bir ofis, bir roket, bir yatak, orman, gökyüzü
  • İlk turu 2 dakika sonra durdurun (25 yuvanın tamamını doldurup doldurmadıklarına bakılmaksızın)
  • İkinci tura “Aktörler” kelimesinin ve beş resmin bulunduğu ikinci slayta geçerek başlayın: Takım elbiseli bir çalışan, bir bilgisayar, Alexa/robot, bir köpek, yasalar
  • İkinci turu 2 dakika sonra durdurun (25 yuvanın tamamını doldurup doldurmadıklarına bakılmaksızın)
  • Son tura “Rejeneratif” kelimesinin ve beş resmin yer aldığı ikinci slayta geçerek başlayın: Dünya, gelişmekte olan ülkelerdeki çiftçiler, teknoloji, konuşma balonları, üretim tesisleri
  • Son turu 2 dakika sonra durdurun (25 yuvanın tamamını doldurup doldurmadıklarına bakılmaksızın)

Word'de bir catchword yöntem sayfasının referansları

İsimGümüş toplumu: YaşlılarYeni ekoloji: Çalışma ortamıBağlanabilirlik: Refah teknolojisi
AlinaBüyükanne ve büyükbaba, büyükbaba, tatlılar, ailem, ev, koruma, erkek arkadaşım, sevimli, kediler, daireOfis, sıkıcı, bilgisayarlar, eskiYardım, hemşireler, doktorlar, hastane, yaşlı, korkutucu, hayatta kalmak
VasileiosBüyükanne ve büyükbaba, yaşlılık, sağlık sorunları, bilgelik, aileStresli, takım arkadaşları, başkalarıyla çalışmak, sosyal etkileşim, içki içmekTeknoloji, bilgisayarlar, hesaplama, izleme
AnnikaBüyükanne ve büyükbaba, aile, ebeveynler, erkek kardeş, eğlence, özlemek, erkek arkadaşımİşbirlikleri, iş arkadaşları, ekip, ekip çalışması, eğlence, içeceklerYardımcı, sensörler, yaşamsal, işaretler, sağlıklı
OrhunEski teknoloji nokia, Finlandiya, sauna, ikea, mobilya, masa başı iş, işçi ücretleri, paraStres, rahatlama, eğlence, aktivitelerYardım, robot yapay zeka, IoT, ağ, izleme, kamera, veri güvenliği
MiriamYaşlı, büyükanne ve büyükbaba, ziyaretler, Strazburg, Fransa, Paris, baget, yemekOfis, stajyer, iş, pazarlama, SDU, Odense, DanimarkaTeknoloji, gelişme, yardım, sevgi
Magnus%%Yardım, teknoloji, robotlar, sürdürülebilir
TillYaşlı, savunmasız, büyükanne ve büyükbaba, hastalık, hastane, kötü, yerOfis, alan, ev, kanepe, rahat, uykuVantilatörler robotlar, siber güvenlik, veri etiği, yasal
SaraBüyükanne ve büyükbabalar, yaşlı, genç, çocuklar, ebeveynler, sorumluluklar, stresMasa başı ofis, stres, sorumluluklar, para, statüYararlı, teknoloji, robotlar, sürdürülebilir

Gerekli araçlar

Ekranları paylaşmak ve katılımcılarla iletişim kurmak için bir platforma ihtiyacınız olacak, örneğin: MS Teams, Zoom veya benzeri. Ayrıca, paylaşılan bir belgeye erişmeniz gerekir.

  • Her katılımcının masasında en az 1 sayfa ve 1 kalem,
  • Miro
  • Mural
  • Concept board
  • Evernote
  • MindMeister
  • Padlet
  • Mindmup

Kaynaklar

Bağlantılar

Method description on becreate.ch: https://www.becreate.ch/en/methods?tx_mxnbecreate_pi1%5Baction%5D=show&tx_mxnbecreate_pi1%5Bactivity%5D=73&tx_mxnbecreate_pi1%5Bcontroller%5D=Activity&cHash=6a97b0de89b2aa78440a6307236e381b&L=1

Video about the creative writing flow on practicalcreativewriting.com: https://www.practicalcreativewriting.com/inspiration/creative-writing-flow/

Miro: https://miro.com/

Mural: https://www.mural.co/

Conceptboard: https://conceptboard.com/

Evernote: https://evernote.com/

Mindmeister: https://www.mindmeister.com/

Padlet: https://padlet.com/

Mindmup: https://www.mindmup.com/


Videolar

Spencer, J. (2017, December 4). What is Flow Theory? What does this mean for our students? [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=iUsOCR1KKms


Makaleler

Howard, T., Culley, S., & Dekoninck, E. (2007). CREATIVITY IN THE ENGINEERING DESIGN PROCESS. Innovative Manufacturing Research Centre (IMRC), University of Bath.


Kitaplar

Jolliffe, G., & GoOnWrite, J. (2019). Practical Creative Writing Exercises: How To Write and Be Creative. Independently published.

Runco, M. A., & Pritzker, S. R. (2011). Encyclopedia of Creativity (2nd ed.). Academic Press.