Clarifying Challenge

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ingeniørområder
Analyse & problemformulering
Gruppe- eller individuelt arbejde
Gruppe
Antal personer
Op til 15, 15-25, 25+
Aktivitetstype
Samarbejdende teamarbejde, Online-klassen aktivitet
Varighed
En halv time eller mindre
Type af arrangement
Unbestemt

Beskrivelse

Hvad handler metoden om?

Metoden Clarify the Challenge bruges til at nå frem til og dokumentere en fælles forståelse af det centrale emne eller den centrale udfordring. Dette gøres primært i begyndelsen af den tekniske proces. Facilitatorerne bruger enkle “W”-spørgsmål, der vedrører emnet, og beder deltagerne om at skrive deres forståelse af, hvad der ville være et svar på disse spørgsmål i et fælles dokument. Dokumenterne visualiserer og samler den tidligere viden og de idéer, som deltagerne allerede havde inden workshoppen.

Først herefter kan deltagerne slippe deres gamle idéer og begynde at udvikle nye, friske og kreative idéer. Derudover kan metoden med afklarende udfordringer også fjerne deltagernes usikkerhed, da den giver dem mulighed for at definere begrænsningerne i det valgte emne i fællesskab.

Der findes forskellige softwareløsninger, som kan bruges til at lette den afklarende udfordring online, og valget af disse løsninger afhænger af ingeniørlærernes præferencer. Da denne metode er vigtig, men ret enkel, kan varigheden holdes relativt kort (f.eks. op til 20 minutter) og kan gennemføres som en gruppeaktivitet med 1-100 deltagere.

Hvor stammer metoden oprindeligt fra?

“Succesfuld ledelse afhænger af kvaliteten af den opmærksomhed og hensigt, som lederen bringer med sig til enhver situation.” (Doig, 2016)

Det siger Otto Scharmer, når han henviser til det vigtigste aspekt af “Theory U”, som blev udviklet i 2006 (Doig, 2016). Teorien beskriver fem faser, der understøtter et sæt af principper og praksisser, som hjælper mennesker med at forstå, hvad der kan opstå i fremtiden. Evnen til at være til stede som individ eller gruppe gør det muligt at bringe det højeste fremtidige potentiale ind i nutiden. Det giver dem også mulighed for at få adgang til deres intellektuelle, følelsesmæssige, mentale og åndelige evner. Derudover tager teorien U deltagerne med på en rejse gennem tre intelligensniveauer. Det første er den intellektuelle intelligens, der skal åbne sindet, den følelsesmæssige intelligens, der søger at åbne hjertet, og den åndelige intelligens som det sidste niveau, der virkelig skal åbne deltagernes vilje (Scharmer, 2016).

Teori U antager, at man først kan nå frem til det dybeste niveau af viden og skabe noget virkelig nyt, når man har givet slip på alle de tanker, man har haft på det intellektuelle intelligensniveau. Derfor er den afklarende udfordring og uploading-øvelsen en vigtig øvelse for at forberede sig på at bevæge sig ned i U-cyklussen og være virkelig kreativ.

Til hvilke formål bruges metoden?

Som nævnt ovenfor er den afklarende udfordring en ideel online-metode til især tre ting:

Den første fordel er, at den hjælper ingeniørunderviseren med at sikre, at alle deltagerne har det samme udgangspunkt, inden de går videre i udviklingen af emnet.

Den anden fordel er, at den vejleder dem i at dokumentere og lægge allerede eksisterende idéer til side for at udvikle virkelig nye idéer.

Det tredje vigtige aspekt af metoden er, at den giver deltagerne mulighed for at begynde at reflektere over, hvilke relaterede emner der kan overvejes senere i designprocessen. På baggrund heraf kan deltagerne bruge nogle af de svar, der er nedskrevet i denne øvelse, til at tænke i forskellige retninger.

Sådan bruges metoden

Når underviseren ønsker at implementere metoden clarify challenge i deres onlineundervisning, kan de gøre det på forskellige måder, alt efter hvad de foretrækker. Som en online-metode anbefales det at bruge et softwareværktøj, som alle deltagere har adgang til, som de ved, hvordan man bruger, og som kan vise redigeringen i realtid – f.eks. Microsoft PowerPoint, der deles via MS Teams. Her vil facilitatoren eller underviseren tilføje det nødvendige antal dias, hver med kun ét hv-spørgsmål.

Deltagerne bør opdeles i grupper og skrive deres svar på spørgsmålet i kortere sætninger eller punktopstillinger på et forudbestemt tidsrum (f.eks. et minut) på hvert dias. Når hvert spørgsmål på hvert dias er besvaret, vil facilitatoren eller læreren og deltagerne gerne have et bedre overblik over, hvad der er blevet skrevet, især hvis der er mange deltagere. Derfor får deltagerne i de samme grupper i en anden runde den samme tid til at gruppere svarene på et særligt dias i generelle tematiske klynger (de skal sendes i undergrupper, hvis man ønsker, at de skal kommunikere, men de kan også gøre det i stilhed). Som det sidste trin i denne metode skal en deltager pr. dias, som læreren vælger, forklare de skriftlige svar på hvert dias for at øge gruppens overordnede forståelse.

Sådan implementerer du metoden online

Forberedelse, hvad du skal gøre før sessionen

  1. Udarbejd en lærerplan (f.eks. Microsoft Word), hvor formål, grupper, tidsplan og forberedelsesnoter er angivet for at gøre sessionen smidig.
  2. Forbered den fælles PowerPoint, hvor deltagerne skal skrive ind. Upload den til den valgte onlineplatform, hvor alle har adgang til den. Dette skal gøres senest aftenen før sessionen.
  3. Valgfrit: Hvis du ønsker at opdele gruppen i undergrupper, skal du angive i dokumentet, hvor hver undergruppe skal starte.
  4. Sørg for, at deltagerne let kan finde arbejdsarket under sessionen (navngiv f.eks. PowerPoint’en efter udfordringen).
  5. Forbered eventuelt noget musik til at spille (uden tekst) i de minutter, hvor deltagerne skriver svar ned.

Under anvendelsen, mens du afholder sessionen

  1. Forklar øvelsen, og at det forventes, at deltagerne dokumenterer, hvad de allerede har i hovedet i forbindelse med emnet, så de kan få et overblik, skabe en fælles forståelse og få hovedet fri for allerede eksisterende idéer.
  2. Før deltagerne hen til dokumentet og bed dem om at åbne det og vente, indtil alle har identificeret det dias, hvor de forventes at starte. Sørg for, at alle er der, hvor de skal være, og at ingen er forvirrede.
  3. Understreg, at dette er en individuel øvelse i stilhed. Bed deltagerne om at besvare det forberedte antal spørgsmål individuelt, den ene efter den anden uden at tale, på et minut pr. dias. Fortæl dem, at
   • du vil tage tid til dem (og spille musik).
   • Det forventes, at deltagerne skriver mindst tre svar ned pr. spørgsmål og bruger tekstfelterne på diaset (eller noter på Miro-tavlen) – de kan frit tilføje flere tekstfelter eller noter.
  4. Introducer det første spørgsmål og fortæl dem, at deres minut begynder nu. Stop tiden og musikken efter det første minut, og før dem til næste dias. Dette trin gentages alt efter, hvor mange spørgsmål der er.
  5. Bed hver gruppe/individuel deltager om at blive ved det sidste slide, de har skrevet ind, og giv dem tre minutter til at samle og opsummere indholdet af hvert slide (igen uden at tale – hvis du ønsker, at de skal tale, skal de bruge mere tid og separate break out-rum).
  6. Vælg et gruppemedlem til at opsummere resultaterne for de andre deltagere. De kan tale med hinanden i denne del af sessionen.

Opfølgning, om hvad der skal gøres efter sessionen

  1. Du vil måske gerne opsummere svarene på spørgsmålene.
  2. Spørg om tilføjelser, yderligere begrænsninger eller spørgsmål.
  3. Lad deltagerne vide, at onlineudfordringen er afsluttet.
  4. Gem det oprettede dokument et sted, hvor deltagerne vil have let adgang til det, og informer dem om, at det forbliver der. De kan altid gå tilbage og behøver ikke at være bange for, at deres oprindelige idéer og tanker går tabt.

Eksempler og/eller vidnesbyrd

Nedenstående er et eksempel på, hvordan metoden blev forberedt og faciliteret i februar 2021 af en studentergruppe under kurset“Megatrends and Technological Innovation“, som blev afholdt af Prof. Dr. Patricia Wolf på Syddansk Universitet.

Vejledning til facilitator

Den afklarende udfordring – Tidsplan (12 minutter)

Aften før workshoppen

  • Sæt PowerPoint-arket op med titlen “Uploading Session”
  • Find et meget godt musikstykke (uden tekst). Hav musikken klar i en separat browser. Det vil være en god idé, hvis musikken er løbende, så vi blot skal starte og stoppe den

På workshop-dagen

  • Efter de 45 minutters præsentation vil vi bede deltagerne om at gå ind i deres Microsoft Teams gruppe.

9.15 – 9.20 (3-5 min.)

  • Sørg for, at deltagerne er med i mødet/chatten. Herefter kan vi forklare den videre proces.
  • Bed dem om at åbne PP-ark XXX. De skal alle åbne dokumentet.
  • Forklar, at vi kun ønsker at bruge dette ene dokument gennem udgangspunktet.
  • Forklar PowerPoint-arket. Det indeholder 3 dias, men gruppen skal kun fokusere på ét dias ad gangen. Det er ikke tilladt at tale med hinanden, mens denne del udføres.

9.21-9.24 (3 min.)

Den afklarende udfordring starter!

Første del af udfordringen – Saml så mange tanker og idéer som muligt

Facilitator forbereder nedtællingen på enten telefon eller computer….

  • Dias 1 – Afklar. Hvad handler udfordringen om? (9.21.00-9.21.45)
   Deltagerne skal hver især skrive ned, hvad de har forstået om HYDAC-udfordringen, om distribueret forvaltning og fremtidsscenariet for denne. De har 45 sekunder til at skrive så meget som muligt ned, og i mellemtiden spiller vi noget musik. Når tiden er gået, beder du deltagerne om at holde op med at skrive. Bed dem om at gå til slide 2.
  • Dias 2 – Dokumenter deltagernes forudgående viden om emnet. (9.22.00-9.22.45)
   På dette dias skal deltagerne skrive ned, hvad de allerede ved om emnet “distribueret forvaltning”. Igen spiller vi musikken, når tiden går, og de har 45 sekunder til rådighed. Stop musikken, når tiden løber ud. Bed dem om at gå videre til slide 3.
  • Dias 3 – Saml løsninger eller svar på emnet ud fra det, deltagerne har i tankerne. (9.23.00-9.23.45)
   Her skal deltagerne skrive ned, om de allerede har nogle idéer til at løse dette emne om “fremtidige scenarier for distribueret forvaltning”. De har 45 sekunder til at skrive svar eller løsninger ned, mens facilitatoren spiller musik og holder øje med tiden. Når tiden og musikken stopper, skal deltagerne bede dem om at holde op med at skrive.

Samlet tid del 1: 8-10 minutter

Første del af upload-afsnittet er nu afsluttet, og vi går videre til anden og sidste del.

Anden del af uploading – Saml svarene fra hvert dias sammen

Denne del vil starte kl. 9.25-9.27

Del gruppen op i tre små grupper på følgende måde: (1,5 min.)

  • Gruppe 2
   2.1: Deltager 1, deltager 2, deltager 3
   2.2: Deltager 4, deltager 5, deltager 6
   2.3: Deltager 7, deltager 8, deltager 9
  • Gruppe 8
   8.1: Deltager 1, deltager 2, deltager 3
   8.2: Deltager 4, deltager 5, deltager 6
   8.3: Deltager 7, deltager 8, deltager 9

Fortæl deltagerne, at gruppe 1 går til slide 1, gruppe 2 går til slide 2 og gruppe 3 går til slide 3.

Nu har deltagerne 1 minut til at samle deres svar og idéer på hvert dias. Hvis der er ens svar eller idéer, skal de samle dem i et samlet svar eller en idé for alle emner. De må ikke tale med hinanden, mens denne øvelse er i gang. Facilitatoren vil igen spille noget musik. Når tiden er gået, stopper du musikken og beder deltagerne om at holde op med at skrive.

Samlet tid for del 2: 2,5 minutter

Uploading-delen er nu færdig!

PowerPoint-slides fra den afklarende udfordring eller uploadingssessionen (efter sessionen)

Clarify - What is the challenge about?
Document - What do you already know about the topic?
Collect - What answers or solution do you already have in mind?

Nødvendige værktøjer

Du skal bruge en platform til at dele skærme og kommunikere med deltagerne, såsom: MS Teams, Zoom eller lignende. Samt adgang til et delt dokument (f.eks. Google doc, Word)

  • Miro
  • Mural
  • Concept board
  • Evernote
  • MindMeister
  • Padlet
  • Mindmup
  • Stopur/timer (på computeren eller mobiltelefon)

Ressourcer

Links

Method description on becreate.ch: https://www.becreate.ch/en/methods?tx_mxnbecreate_pi1%5Baction%5D=show&tx_mxnbecreate_pi1%5Bactivity%5D=167&tx_mxnbecreate_pi1%5Bcontroller%5D=Activity&cHash=3f7efeed5494bbb1b355984c8f34927c&L=1

Miro: https://miro.com/

Mural: https://www.mural.co/

Conceptboard: https://conceptboard.com/

Evernote: https://evernote.com/

Mindmeister: https://www.mindmeister.com/

Padlet: https://padlet.com/

Mindmup: https://www.mindmup.com/

Videoer

Systems Innovation (2020, February 2). Theory U. [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=WvNlfu4263Q 

Papirer

Doig, L. (2016, August 1). Theory U and Levels of Consciousness – Transformation Insights – Corporate Evolution. Corpevolution.Com. https://www.corpevolution.com/articles/transformation-insights/theory-u-and-levels-of-consciousness

Bøger

Scharmer, O., & Senge, P. (2016). Theory U. Macmillan Publishers.