Five Ws and H

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ingeniørområder
Analyse & problemformulering
Gruppe- eller individuelt arbejde
Gruppe, Individuelt
Antal personer
Op til 15, 15-25, 25+
Aktivitetstype
Samarbejdende teamarbejde, Online-klassen aktivitet, Selvstændigt studiearbejde
Varighed
Mellem en halv time og en time, Mellem en og to timer
Type af arrangement
Teori-baseret

Beskrivelse

Hvad er denne teknik om

Dette er et simpelt, men kraftfuldt værktøj til hurtigt at skære igennem de ydre symptomer på et problem for at afsløre de underliggende årsager (HVORFOR), så du kan løse det én gang for alle. Hvordan du skal løse problemet er repræsenteret ved H’et (HOW).

De fem W’er og H’et er spørgsmål, hvis svar betragtes som grundlæggende i forbindelse med informationsindsamling eller problemløsning. Disse spørgsmål kaldes nogle gange journalistiske spørgsmål, fordi alle nyhedshistorier skal besvare dem.

Begrundelsen for denne teknik er, at enhver analyse af fakta og oplysninger først er komplet, når vi kan besvare seks spørgsmål:

  • Hvem (var involveret)?
  • Hvad (skete)?
  • Hvor (fandt det sted)?
  • Hvornår (fandt det sted)?
  • Hvorfor (skete det)?
  • Hvordan (skete det)?

Hvor kommer det fra

Denne standardserie af spørgsmål er blevet brugt siden antikken. Den græske retoriker Hermagoras af Temnos (1. århundrede f.Kr.) definerede syv “omstændigheder” som kilder til information om et spørgsmål: hvem, hvad, hvornår, hvor, hvor, hvorfor, på hvilken måde, på hvilken måde, med hvilke midler.

Et berømt digt af den engelske journalist og forfatter J. R. Kipling, der ledsager fortællingen om “Elefantbarnet”, indledes med:

Jeg har seks ærlige tjenere
(De har lært mig alt, hvad jeg ved);
De hedder Hvad og Hvorfor og Hvornår
Og hvordan og hvor og hvor og hvem.

Til hvilke formål bruges den (hvorfor i din ingeniørundervisning)

Denne kreativitetsteknik er et standardværktøj, der bruges af journalister som undersøgelsesmetode, og kaldes nogle gange “reporter-spørgsmål”. Formålet med denne undersøgelsesmetode er at forstå det givne problem mere præcist for at kunne definere det bedre og finde en løsning.

Metoden kan anvendes under forskellige omstændigheder, f.eks:

  • som en tjekliste til at huske på i en diskussion, eller når man ønsker at generere yderligere spørgsmål;
  • til at generere spørgsmål til dataindsamling i de tidlige faser af problemløsningen;
  • til at generere ideopfordrende spørgsmål, der kan hjælpe med at bygge videre på eksisterende ideer under brainstorming, brainwriting eller en anden lignende teknik.

Denne teknik kan bruges i forbindelse med undervisning i historiefortælling eller historieskrivning samt til at øve sig i brainwriting, brainstorming og i forskellige situationer, hvor det er nødvendigt at identificere, analysere og løse et problem.

Sådan bruger du den

I processen skal deltagerne efter hinanden stille de seks spørgsmål i forbindelse med det problem, der skal løses:

  • Hvem?
  • Hvem? Hvad?
  • Hvem? Hvornår?
  • Hvor?
  • Hvorfor?
  • Hvordan?

Hvert spørgsmål skal have et faktuelt svar; ingen af spørgsmålene kan besvares med et simpelt “ja” eller “nej”. Ved at gennemgå de fem W’er og 1 H kan vi se, om vi har glemt noget.

De fem W’er og H’erne bruges ofte i problemudforskningsfasen for at forbedre forståelsen af udfordringen, før man søger efter løsninger. Her er nogle spørgsmål, der kan stilles [3]:

  1. Hvad er problemet (eller behovet for kreativitet)?
  2. Hvorfor er det et problem eller en mulighed?
  3. Hvornår (eller inden hvornår) skal vi have løst det eller fundet et kreativt svar?
  4. Hvem er ansvarlig for dette, hvem kan være involveret i dette eller har en idé, der kan hjælpe os med at finde en løsning?
  5. Hvordan vil vi vurdere, hvilken løsning der er den bedste, hvis vi kommer med alternativer? Hvordan vil vi gennemføre den? Hvordan vil vi finde ressourcerne?
  6. Hvor vil disse løsninger kunne anvendes?

Teknikken kan bruges på mange forskellige måder, f.eks. [3]:

  • Af en enkeltperson: stille sig selv spørgsmålene og skrive svarene ned
  • Af et team, i form af brainwriting: Teamet sidder omkring et bord og deler seks ark papir ud med titlen What? Hvorfor? Hvornår? Hvem? Hvordan? Hvor? Person “A” begynder med ark “Hvad”, person “B” med ark “Hvorfor”, person “C” med ark “Hvornår” osv. Den første person skriver nogle idéer om “Hvad” ned og giver arket videre til den næste person, som tilføjer endnu et par forslag og giver det videre til den næste person osv. Når de seks ark er gået rundt til alle gruppens medlemmer, har man sandsynligvis 12 forslag pr. ark og 6X12 ark til hele øvelsen.
  • På holdet på en måde at lave brainstorming på: Facilitatoren står foran en flipover, stiller spørgsmålene og forsøger at skrive hurtigt for at følge med idéerne, efterhånden som de bliver råbt ud.

Sådan implementerer du denne teknik online

Anvendelsen af denne teknik i en online-situation adskiller sig slet ikke fra anvendelsen på individuelt plan, hvor man går rundt om spørgsmålene og skriver svarene ned i et dokument eller ved hjælp af en skabelon eller et værktøj.

MIRO tilbyder f.eks. en skabelon, som man kan bruge: https://miro.com/templates/5-whys/

I dette tilfælde er 5 Whys-skabelonen i Miro bygget op til at vise dig de nødvendige trin for at anvende denne metode. Først skal du skrive den problemstilling, du vil analysere, i det første rektangel i skabelonen øverst til venstre. Dette vil være dit fokus gennem hele processen.

Begynd at spørge “hvorfor”. Efterfølgende skal du grave dybere ved at stille “fordi”-spørgsmål, indtil du når frem til problemets rod. Noter disse spørgsmål/svar-udsagn i hver blok for at holde styr på dem og vende tilbage til dem senere, når du tester din hypotese. Følg denne vej, indtil du når frem til en tilfredsstillende konklusion.

Skabelonen giver også mulighed for at bruge den i grupper, f.eks. kan du invitere flere personer og dele den 5 Whys-skabelon, du bruger, og @mentionere dem i kommentarer.

Brug klistermærker til at fremhæve spørgsmål, der er særligt vigtige eller kræver opfølgning. Du kan også farvekode klistermærkerne alt efter problemets hastende karakter eller alvorlighed eller hvis rolle det vil være at tage det næste skridt.

For grupper betyder anvendelse af teknikken online, at du kombinerer en skabelon eller et værktøj med et online videokonferenceværktøj, da deltagerne, mens de interagerer online og f.eks. sætter klistermærker i Miro Board, skal kunne bede om præciseringer, eller der kan føres korte diskussioner om de indsendte kommentarer.

Alt i alt er teknikken motiverende, da den hjælper de studerende til at føle sig mere kreative og innovative. Man skal dog være opmærksom på, at:

  • Hvis der er for mange “hvorfor”-spørgsmål (især hvis du spørger problemets ejer hvorfor? hvorfor? hvorfor? hvorfor?), kan den person, der bliver udspurgt, blive irriteret og komme i forsvarsposition.
  • “Hvordan?” “Hvornår” og “Hvor” spørgsmål giver beskrivende svar, som gør det muligt for alle, der lytter, at visualisere observerbare beviser, der kan bruges til at finde en løsning.
  • Teknikken kan ændres efter behov, f.eks. så der ikke kun stilles faktuelle spørgsmål, men også spørgsmål af højere orden (hvem bør?… hvorfor skulle?…).

Eksempler og/eller vidnesbyrd

Der findes mange eksempler og sager om brugen af “fem W’er og H’er”, men vi har endnu ikke fundet nogen, hvor denne teknik anvendes i et virtuelt miljø.

Hvis du har brugt denne teknik i et online eller virtuelt miljø, eller kender til en sag, så lad os det vide.

Tools needed

You will need a platform to share screens and communicate with the participants, such as for instance Zoom, MS Teams or similar, as well as tools for brainstorming

  • Miro
  • Mural
  • Conceptboard

Resources

Links

Wikipedia contributors. (2022, September 07). Five Ws. Wikipedia-Articel. Online available at https://en.wikipedia.org/wiki/Five_Ws

Adobe Communications Team. (2018, July 05). Questions of Every Project. Adobe Experience Cloud Blog. Online available at https://business.adobe.com/blog/basics/project-management-101-the-5-ws-and-1-h-that-should-be-asked-of-every-project

Jeremy Porter. (2010). Five Ws and One H: The Secret to Complete News Stories. Journalism World. Online available at http://blog.journalistics.com/2010/five-ws-one-h/

John Gaynard. (2009, January 07). Six Honest Serving Men : Five Ws and H. Online at http://johngaynardcreativity.blogspot.com.cy/2009/01/six-honest-serving-men-five-ws-and-h.html

MindTools Content Team. 5 Whys: Getting to the Root of a Problem Quickly. Emerald Works Ltd. Online at https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_5W.htm

Cuofano, G. (2021, July 29). What Is The 5 Whys Method And Why It Matters To Unlock Creativity In Business. FourWeekMBA. Online at https://fourweekmba.com/what-is-the-5-whys-method-and-why-it-matters-to-unlock-creativity-in-business/

State of Michigan (Utah Education Policy Center from the Residents First HQQ Initiativ). (2020, February 02). 5-Whys Guide & Template. Homepage of State of Michigan (Michigan.gov). Online at https://www.michigan.gov/-/media/Project/Websites/mde/Year/2020/04/02/5_Whys_Worksheet.pdf?rev=1b003b15440b4394acc0936df7970f4d

Miro: https://miro.com/

Mural: https://kahoot.it/

Conceptboard: https://conceptboard.com/

Videoer

PermissionToPlay. (2020, July 25). 5 Whys creative thinking technique. [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=bpihEJ2g3ZI

Interaction Design Foundation. 5 Whys. [Video]. Interaction Design Foundation. https://www.interaction-design.org/literature/topics/5-whys

CauseMapping. (2018, April 03). 5-Why Root Cause Analysis – Welding Robot Example. [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=51aKj3MYBvs

Empower Multimedia. (2021, March 06). The 5 Whys – Root Cause Analysis (With Examples). [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=R8JnCK9SE2c

Papirer

Serrat, O., Asian Development Bank. (2009). The Five Whys Technique. Cornell University ILR School. DigitalCommons@ILR. Online at https://www.researchgate.net/profile/Olivier-Serrat/publication/239823665_The_Five_Whys_Technique/links/5423dae60cf238c6ea6e6481/The-Five-Whys-Technique.pdf?origin=publication_detail

Bøger

Ambruso, P. (2014). Getting to Root Cause through the 5-Why Methodology. Pamoga LLC. ASIN: B00NT820HG.