Impact Analysis

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ingeniørområder
Evaluering & analyse
Gruppe- eller individuelt arbejde
Gruppe, Individuelt
Antal personer
Op til 15
Aktivitetstype
Samarbejdende teamarbejde, Selvstændigt studiearbejde
Varighed
Over 2 timer
Type af arrangement
Praksis-baseret

Beskrivelse

Hvad er denne teknik om

Konsekvensanalyse bruges til at identificere de potentielle konsekvenser af en ændring, der foretages i et system. Ifølge Arnold og Bohner (forfattere, der først foreslog denne teknik) er der tre hovedtyper af konsekvensanalyser:

  1. Sporingskonsekvensanalyse: Opfanger forbindelserne mellem krav, specifikationer, designelementer og tests og analyserer deres relationer for at bestemme omfanget af en igangsættende ændring.
  2. Analyse af påvirkninger af afhængighed: for at bestemme dybden af påvirkningen af systemet.
  3. Erfaringsmæssig konsekvensanalyse: anvendelse af stiltiende viden og tidligere erfaringer i en organisation til at bestemme de potentielle konsekvenser af en ændring i fremtiden.

Hvor kommer den fra?

Konsekvensanalyse, også kendt som ændringskonsekvensanalyse, blev første gang beskrevet i 1996 af de amerikanske softwareingeniører Robert S. Arnold og Shawn A. Bohner i deres bog Software Maintenance. I bogen anførte Arnold og Bohner, at konsekvensanalyse handler om “at identificere de potentielle konsekvenser af en ændring eller at vurdere, hvad der skal ændres for at gennemføre en ændring”.

Til hvilke formål anvendes den (hvorfor i din ingeniørundervisning)

Konsekvensanalyse er en effektiv metode til at skabe forståelse blandt de studerende for vigtigheden af at planlægge og vurdere en ændring, før ændringen gennemføres. Den fremmer strategisk tænkning, forbedrer samarbejdsevnerne og øger kreativiteten inden for løsninger. Kendskab til denne teknik kan udstyre den studerende med langsigtede færdigheder, hvilket kan påvirke den studerende positivt i den karrierevej, han/hun vælger.

Hvordan man bruger den

En konsekvensanalyse omfatter 2 trin. Først skal vi finde ud af de relationer, der er relateret til emnelementet, og derefter gennemgår vi dem for at afdække eventuelle konsekvenser og risici, der er forbundet med ændringen. Metoden til gennemførelse af konsekvensanalyser ændrer sig fra organisation til organisation, afhængigt af afdelingen, typen af ændring eller funktion og den type konsekvens, der skal analyseres. Konsekvensanalysen kan dog gennemføres i tre generiske trin:

  1. Forberedelse: Når teamet er fastlagt, kan konsekvensanalysens mål, målsætninger og omfang defineres klart. Den foreslåede ændring skal angives klart og tydeligt uden tvetydighed.
  2. Indsamling af oplysninger: Brainstorming om de områder på højt niveau, der påvirkes af den foreslåede ændring (f.eks. kundegrupper, afdelingsstrategi, forretningsprocesser osv.) Opstil en liste over alle de afdelinger, der vil blive berørt af ændringen. Udarbejd et spørgeskema på grundlag af resultatet af brainstormingen for at indsamle data fra de tilsvarende afdelinger. Hvis dataene er tilgængelige via sekundære kilder (f.eks. et på forhånd leveret datasæt, tidsskrifter osv.), kan indsamling af primære data undgås.
  3. Analyser virkningen på grundlag af de indsamlede data. Dette kan gøres kategorisk (med angivelse af fordele og ulemper) eller kvantitativt, hvor der gives en virkningsscore (højere score er højere virkning, og en positiv score er udtryk for fordele, mens en negativ score er udtryk for ulemper).

Sådan implementerer du denne teknik online

Opgaven med konsekvensanalyse kan enten tildeles som en gruppe eller som en individuel opgave. Hvis opgaven tildeles individuelt, er onlineværktøjer ikke obligatoriske, da den enkelte kan udføre opgaven med de tilgængelige værktøjer som f.eks. tekstbehandling og regnearksprogrammer.

Forberedelse, hvad skal man gøre før mødet
  1. Udarbejd en tidsplan og afklar for dig selv, hvad formålet med at bruge metoden er. Du vil derefter være bedre i stand til at forklare aktiviteten for eleverne.
  2. Udarbejd et scenarie og den foreslåede ændring, som skal deles med eleverne. Sørg for, at alle de data, der er nødvendige for, at eleverne kan gennemføre opgaven med succes, er givet.
  3. Giv eleverne besked om det ønskede resultat af opgaven (f.eks. kravet om kvantitativt eller kategorisk output, som forklaret tidligere).
  4. Udarbejd en skabelon, som eleverne/elevgrupperne kan beregne eller illustrere virkningen. Dette sikrer konsistens i outputrapporten og letter en retfærdig evalueringsproces.
  5. Upload alle dokumenter til en delt mappe, så alle studerende kan få adgang til dem.
  6. Informer deltagerne om, at de skal have adgang til dokumenterne på dagen for sessionen (hvis de aldrig har brugt platformen før, så bed dem om at teste, om de kan få adgang til den).
  7. Eleverne kan udføre denne opgave individuelt eller i grupper. Hvis du ønsker at fordele dem i grupper, skal du udarbejde et dokument, der fordeler dem i grupper, og også uploade dette dokument.
  8. Hvis opgaven er udformet til at være en gruppeopgave, skal du oprette et arbejdsområde ved hjælp af et whiteboardprogram og tildele deltagerne arbejdsområdet.

Under anvendelsen, dvs. mens du giver sessionen

  1. Introducer sessionen ved at give deltagerne grundlæggende oplysninger om øvelsen (f.eks. tidslinje, retningslinjer, skabeloner)
  2. Forklar scenariet, opgaven og det forventede læringsresultat for deltagerne.
  3. Bed eleverne om at følge den 3-trins proces, som forklaret tidligere, for at udarbejde konsekvensanalysen.
  4. Hvis der er en specifik metode til beregning af konsekvensscoren eller en skabelon, der anvendes til illustration og beregning af konsekvenserne, skal skabelonen forklares i detaljer.
  5. Giv besked om fristerne, indsendelsesfristerne og platformen, hvor opgaven skal indsendes.

Opfølgning, om hvad der skal gøres efter sessionen

  1. Sørg for, at alle nødvendige dokumenter er uploadet og delt på en fælles platform.
  2. Sørg for, at alle gruppemedlemmer befinder sig inden for de tildelte whiteboard-arbejdsområder.
  3. Når arbejdet er indsendt, skal du sikre, at der gives feedback på alle tre fulgte procestrin. Dette forbedrer elevernes arbejdskendskab i fremtiden.

Eksempler og/eller vidnesbyrd

Eksempel på en skabelon til en analyse af forretningsmæssige konsekvenser (Word-Dokument). National Institute of Standards and Technology. Tilgængelig på: https://csrc.nist.gov/CSRC/media/Publications/sp/800-34/rev-1/final/documents/sp800-34-rev1_bia_template.docx

Tools needed

For applying the technique in an online setting, the following tools are required:

  • A whiteboard allows for organising the data while allowing the members to work online on the same document collaboratively. Example of tools:
   • Mural
   • Miro
   • Concept Board

Resources

Links

InterAction. (2012, March 14). Introduction to Impact Evaluation. [Video]. YouTube. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=N764LUjj6Mw

IT Governance Ltd. (2018, May 10). Webinar: Business Continuity Management: Impact Analysis and Risk Assessment. [Video]. YouTube. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=awLn7yZDKXs

Hearn, S., Taylor, J. S. (2014). Overview: Data Collection and Analysis Methods in Impact Evaluation. United Nations Children’s Fund (UNICEF). Retrieved October 14, 2022, from https://www.betterevaluation.org/sites/default/files/Data_collection_and_Analysis_ENG.pdf