Feedback Session

Facebook
Twitter
LinkedIn
Mühendislik alanları
Değerlendirme ve İnceleme
Grup veya bireysel
Grup
İnsanların sayısı
25+
Aktivite türü
İşbirlikli takım ortamı, Çevrimiçi sınıf aktivitesi
Süre
Yarım saatten az
Sınıf türü
Uygulama odaklı

Açıklama

Teknik hakkında

Çalıştayları daha etkin hale getirmek, başlangıçtaki kalitelerinden bağımsız olarak sürekli devam eden bir süreçtir. Katılımcılardan geri bildirim istemek çok önemlidir çünkü bu onların katkılarına ve zamanlarına değer verildiğini gösterir ve organizatörlerin gelecekteki çalıştayların değerini optimize etmelerini sağlar. Anonim geribildirim özellikle yararlı olabilir çünkü bireylerin oturum sırasında ifade etmekten çekindikleri veya daha sonra akıllarına gelen fikirleri olabilir.

Proje kontrolleri veya retrospektifler gibi düzenli olarak gerçekleştirilen oturumlar için geri bildirim toplamak, organizatörlerin neyin işe yarayıp neyin yaramadığına ve kolaylaştırma becerilerinin zaman içinde nasıl geliştirilebileceğine dair bir veri tabanı oluşturmasına yardımcı olabilir. Geri bildirim toplamak bir anket göndermek veya katılımcılara birkaç soru içeren bir e-posta göndermek kadar basit olabilir, ancak akılda tutulması gereken birkaç önemli husus vardır.

Nereden geliyor?

Bireylerden veya gruplardan geri bildirim isteme uygulaması yüzyıllardır çeşitli bağlamlarda kullanılmaktadır. Ancak modern anlamda “geri bildirim” terimi ilk olarak 20. yüzyılın başlarında mühendislik alanında kullanılmıştır. Bu bağlamda geri bildirim, bir sistemden çıkış sinyalinin bir kısmının alınması ve kontrol ve düzenlemeye olanak tanıyacak şekilde sisteme girdi olarak geri beslenmesi sürecini ifade etmektedir (Mayr, 1989).

1950’lerde geri bildirim kavramı insan iletişimi ve öğrenmesine uygulanmış, bireylere performanslarını geliştirmeleri için yapıcı eleştiri sağlama aracı olarak “geri bildirim oturumları” kullanılmaya başlanmıştır. Bu noktadan sonra geri bildirim oturumları kavramı, bireylere performans değerlendirmeleri sağlama, iyileştirme alanlarını belirleme ve büyüme ve gelişmeyi teşvik etme aracı olarak eğitim, iş dünyası ve organizasyon yönetimi gibi diğer alanlara da yayılmıştır.

Hangi amaçlar için uygundur? (Mühendislik eğitiminde nasıl kullanılır?)

Geri bildirim oturumları, atölye çalışmalarının performansını artırmak ve hedeflere daha iyi ulaşmak için kullanılır.

Nasıl kullanılır?

Atölye katılımcılarından geri bildirim toplamadan önce göz önünde bulundurulması gereken çok sayıda seçenek vardır. Başlangıç olarak, atölye çalışması için net sonuçlara dayalı hedefler belirlemek ve bu hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını tespit etmek önemlidir. Amaç iletişimi veya ekip uyumunu geliştirmekse, katılımcılardan geri bildirim toplamak başlamak için mükemmel bir yerdir.

Bir kolaylaştırıcı olarak aşağıdaki bilgileri öğrenmek de çok önemlidir:

  • Tüm katılımcılar değer katabildi mi?
  • Her katılımcı, katılımlarını haklı çıkarmak için yeterli değer elde etti mi veya katkıda bulundu mu?
  • Katılımcılar teknik olarak öyle olmasa bile atölye çalışmasını değerli olarak algıladılar mı?

Geri bildirimi veri olarak görmek de gereklidir; bu da geri bildirimin alınma, saklanma ve analiz edilme biçiminin belirlenmesine yardımcı olabilir. Örneğin, çalıştay düzenli olarak gerçekleştiriliyorsa, sorulan bazı sorularda tutarlılığın sağlanması eğilimlerin tespit edilmesine yardımcı olabilir. Performans hedeflerinden biri kolaylaştırıcılıkla ilgiliyse, veri toplamak zaman içindeki gelişmelere dair kanıt sağlayabilir.

En uygun yaklaşımı seçmeden önce farklı geri bildirim seçeneklerinin artılarını ve eksilerini göz önünde bulundurun. Geri bildirimin herkese açık olarak mı yoksa anonim olarak bir anketle mi toplanacağını da düşünün, çünkü herkese açık geri bildirim önyargılı olabilir ancak anketler daha fazla zaman alır.

Basit bir yöntem, “Keşke?” ve “Beğendim” sorularıyla kısa bir yanıp sönen ışık refleksi yapmaktır. Ya da beş parmak yöntemi ve beş sorusu kullanılabilir (Qualitäts- und Unterstützungsagentur, 2023):

  • Başparmak: Harika olan neydi?
  • İşaret parmağı: Ne öğrendim?
  • Orta parmak: Ne geliştirilebilir?
  • Yüzük parmağı: Ne çıkarıyorum (olumlu ve olumsuz)?
  • Küçük parmak: Neyi gözden kaçırdım?
  • Avuç içi: Başka ne söylemek isterim/ Ne dilerim/ Başka öneriler?

Bir ekip üzerinde retrospektif yapmak için basit bir yöntem “denizyıldızı yöntemi “dir. Burada katılımcılara sorulur:

  • Ne “daha fazla” yapılmalı?
  • Ne “daha az” yapılmalı?
  • Daha önce yapılmamış olan ne “başlatılmalı”?
  • Değer katmadığı için ne “durdurulmalı”?
  • İyi bir uygulama olduğu için hangi şey “kalmalı”?

Bu teknikler çevrimiçi olarak nasıl uygulanır

Hazırlık, seanstan önce yapılması gerekenler
  1. Hangi tür geri bildirimin toplanacağına karar verin.
  2. Anonim veya kamuya açık geri bildirime karar verin.
  3. Sadece sözlü ya da yazılı geri bildirime karar verin.
  4. Yazılı geri bildirime karar verdiyseniz, sormak istediğiniz soruları içeren bir beyaz tahta hazırlayın.

Uygulama sırasında

  1. Katılımcılara ne tür bir geri bildirim almak istediğinizi açıklayın ve geri bildirim sorularını onlara sunun.
  2. Katılımcılara düşünmeleri için belirli bir süre verin, örneğin iki dakika. Yazılı geri bildirim almaya karar verdiyseniz, katılımcılara geri bildirimlerini dijital yapışkan notlara yazmaları için ekstra süre (örneğin toplam beş dakika) verin. Herkesin yazmayı bitirdiğinden emin olun.
  3. Katılımcıların birbiri ardına geri bildirim vermesine izin verin. Yazılı geri bildirim almaya karar verdiyseniz, her katılımcının yapışkan notlarını iğnelemesine ve yazılanları açıklamasına izin verin.

Takip, oturumdan sonra ne yapılacağı hakkında

  1. Geri bildirimi hedeflerinize göre değerlendirin.
  2. Yazılı hale getirdiyseniz geri bildirimi saklayın.

Örnekler ve/veya referanslar

Beş Parmakla Geri Bildirim Örneği: https://www.youtube.com/watch?v=X3ZIS3MnhrM
Starfish-Retrospective üzerine örnek: https://www.youtube.com/watch?v=0EibzNWzUc8

Gerekli Araçlar

YEkran paylaşmak ve katılımcılarla iletişim kurmak için bir platforma ihtiyacınız olacak, örneğin: MS Teams, Zoom veya benzeri.
Ayrıca Miro veya Mural gibi dijital yapışkan noktalara sahip bir beyaz tahta aracına da ihtiyacınız olacak:

  • Zoom
  • MS Teams
  • Miro
  • Mural
  • Zaman Tutucu (telefon, saat, bilgisayar)

Kaynaklar

Linkler

Retromat. (2023). Iteration Retro Event Experiment. Available at: https://retromat.org/en/?id=46-78-51-13-101

Makaleler

Mayr, O. (1989): Authority, liberty, & automatic machinery in early modern Europe. Johns Hopkins University Press. ISBN 978-0-8018-3939-9.

Qualitäts- und Unterstützungsagentur – Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW), D-59494 Soest. Methodensammlung. 027 Fünf-Finger-Rückmeldung. Online unter http://www.schulentwicklung.nrw.de/methodensammlung/