Flashing Lights

Facebook
Twitter
LinkedIn
Mühendislik alanları
Analiz ve problem tanımı
Grup veya bireysel
Grup
İnsanların sayısı
15'e kadar
Aktivite türü
İşbirlikli takım ortamı, Çevrimiçi sınıf aktivitesi
Süre
Yarım saatten az
Sınıf türü
Uygulama odaklı

Açıklama

Teknik hakkında

Yanıp Sönen Işıklar Tekniği, bir gruptaki katılımcıların mevcut ruh halini ve fikirlerini ortaya çıkarmak için kullanılır. Her katılımcı sırayla söz alacağından, özellikle utangaç katılımcılar için fikirleri teşvik etmek ve ifade etmek için çok etkili bir tekniktir. Bu teknik bir grup etkinliği olarak uygulanacak olsa da, çok büyük gruplarda etkili bir şekilde çalışmayabilir.

Nereden geliyor?

Adını, düşünme/duygu ve/veya fikir biçimlerinin art arda açığa çıkarılmasından alır.

Hangi amaçlar için uygundur? (Mühendislik eğitiminde nasıl kullanılır?)

Problemi tanımlamak ve ihtiyaç duyulan fikri bulmak mühendislikte çok önemlidir. Bu teknik sayesinde, bir atölye veya grup çalışmasındaki katılımcıların her birine fikir üretme ve bunları sunma şansı verilir. Aynı zamanda, katılımcıların fikirleri bir sonraki katılımcı için ilham kaynağı olabilir.

Yöntem, atölye çalışmasının sonunda katılımcıların ruh halini değerlendirmek için de kullanılır.

Nasıl kullanılır?

Bu tekniği etkili bir şekilde kullanmak için çok büyük olmayan gruplar oluşturmalı ve her grup için bir grup lideri belirlemelisiniz. Grup liderinin sorusuyla başlayacak olan bu etkinlik, katılımcıların yorum, soru ve cevaplarıyla devam eder. Zaman kaybını önlemek için katılımcılara görüşlerini ifade etmeleri veya soru sormaları için belirli bir süre ve kelime sınırı verin. Grup liderleri soruların çeşitliliğini ve kalitesini artırabilir, böylece katılımcılar daha büyük projelerde kullanabilecekleri fikirler üretebilirler. İsterseniz fikirleri kaydedebilir ve daha sonra tartışabilirsiniz.

Bu teknik çevrimiçi olarak nasıl uygulanır?

Hazırlık, dersten önce yapılması gerekenler

  1. Bu tekniği çevrimiçi bir grupta kullanmak için, öncelikle sohbet işlevi olan ve gerekirse öğrencilerinizi ara odalara atayabileceğiniz bir çevrimiçi video konferans uygulaması seçmeniz gerekir (ör. Microsoft Teams). Platformun bağlantısını öğrencilerle önceden paylaşın.
  2. Dokümantasyon için tüm öğrenciler tarafından erişilebilen ve düzenlenebilen paylaşılan bir belge olduğundan emin olun. Önceden özelleştirin (isterseniz bir şablon oluşturun. bir beyaz tahtada, gerekli sayıda çıkartma hazırlayın).
  3. Katılımcıları gruplara atamak istiyorsanız, grup liderinin kim olacağını da belirttiğiniz bir grup listesi hazırlayın.

Uygulama sırasında

  1. Katılımcılara hoş geldiniz deyin ve onlara alıştırmanın amacını ve sürecini tanıtın.
  2. Katılımcıları karma gruplara ayırın ve onları ara odalarına yerleştirin.
  3. Her grup liderinden soru sormak için bir beyaz tahta aracı kullanmasını isteyin ve her grup üyesinden gelen yanıtların belgelendiğinden emin olun (beyaz tahta kullanıldığında beyaz tahtada veya bir belgede).

Takip, oturumdan sonra ne yapılacağı hakkında

  1. Grup çalışmasının son aşamasında grup lideri her bir fikri katılımcılara sunar ve fikirler üzerinde bir tartışma ortamı yaratılabilir.

Örnekler ve/veya referanslar

Aşağıda, yöntemin Şubat 2021’de Güney Danimarka Üniversitesi’nde Prof. Dr. Patricia Wolf tarafından düzenlenen“Megatrendler ve Teknolojik Yenilik” dersi sırasında bir öğrenci grubu tarafından nasıl hazırlandığına ve kolaylaştırıldığına dair bir örnek yer almaktadır.

El Feneri Yöntemi – SDG Challenge, Grup 7, 2021

Talimatlar
Lütfen Teams Chat’imizdeki soruyu sadece üç kelime ile yanıtlayın: “Çalıştay yöntemlerimiz ve sonuçlarımızla ilgili izleniminiz nedir?
Katılımınız için teşekkür ederiz 🙂

El Feneri Yöntemini kullanan katılımcılardan alınan geri bildirim örnekleri

  • “Çeşitlilik, yenilikçilik, üretkenlik”
  • “Hoş, zamanında, anlayışlı”
  • “Harika, yenilikçi ve eğlenceli”
  • “Yapılandırılmış, yaratıcı, yenilikçi 🙂
  • “Yenilikçi, eğlenceli, iyi hazırlanmış”
  • “Eğlenceli, iyi hazırlanmış, yapılandırılmış”
  • “Üretken, uyumlu ve hazırlıklı”

Gerekli Araçlar

Bu tekniği çevrimiçi bir ortamda uygulamak için aşağıdaki araçlar gereklidir.

İletişim kurmak ve katılımcıları dahil etmek için Zoom ve Microsoft Teams gibi çevrimiçi bir video konferans aracı, burada ara odalar oluşturulabilir.

Bir beyaz tahta aracı:

  • Miro
  • Kahoot

Kaynaklar

Bağlantılar

Method description on becreate.ch: https://www.becreate.ch/en/methods?tx_mxnbecreate_pi1%5Baction%5D=show&tx_mxnbecreate_pi1%5Bactivity%5D=191&tx_mxnbecreate_pi1%5Bcontroller%5D=Activity&cHash=92d3fd0155783037cb37b96117af1270&L=1

Zoom: https://zoom.us/

Microsoft Teams: https://www.microsoft.com/en/microsoft-teams/group-chat-software/

Miro: https://miro.com/

Kahoot: https://kahoot.it/

Makaleler

Wilson, G., Stacey, E. (2004). Online interaction impacts on learning: Teaching the teachers to teach online. In: Australasian Journal of Educational Technology, 20(1), 33-48. Online at https://doi.org/10.14742/ajet.1366

Kohls, C. (2016). Creativity patterns: 5 Habits. In: Proceedings of the 10th Travelling Conference on Pattern Languages of Programs (VikingPLoP ’16), 9, 1-18. Online at: https://doi.org/10.1145/3022636.3022645