Photo Story

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ingeniørområder
Analyse & problemformulering, Idégenerering & konceptudvikling
Gruppe- eller individuelt arbejde
Gruppe, Individuelt
Antal personer
Op til 15
Aktivitetstype
Samarbejdende teamarbejde, Online-klassen aktivitet
Varighed
En halv time eller mindre
Type af arrangement
Unbestemt

Beskrivelse

Hvad er denne teknik om

Fotohistoriemetoden gør det lettere at skabe frie associationer i forbindelse med en billedserie under tidspres. Den kan bruges som en indledende session i en kreativ aktivitet eller en workshop. Ligesom med catchword-metoden er formålet med fotohistoriemetoden at stimulere deltagernes mentale opmærksomhed, men også at aktivere den kreative proces. Desuden kan den fremme følelser og emotioner på grund af det visuelle aspekt af teknikken. I løbet af sessionen samler eleverne ord, som de forbinder med billederne, og som kan bruges videre til at udvikle et fremtidigt scenarie eller en brugssag baseret på disse associationer.

Hvor kommer det fra

Begrebet flow blev første gang beskrevet i 1970’erne af den ungarske psykolog Mihaly Csikszentmihalyi, hvor han undersøgte kunstnere, forfattere, atleter, kirurger osv. som var involveret i aktiviteter, som de foretrak. Under deres intense aktiviteter fandt Csikszentmihalyi, at deres opmærksomhed var fuldt ud absorberet, og han kaldte denne periode for flow eller sindstilstand (Biasutti, 2011).

Flow writing gælder også for dette begreb om sindstilstand. Grace M. Jolliffe, forfatteren af “Practical Creative Writing Exercises”, giver sit aspekt af, hvordan man opnår flow writing. Nogle af de mest essentielle råd, hun nævner, er: Skriv regelmæssigt, koncentrer dig, dræb distraktioner, sig nej og glem alt om mål (G. Jolliffe, 2019). Ligesom udtryk kan billeder stimulere flow writing.

Til hvilke formål bruges det (hvorfor i din ingeniørundervisning)

Billedfortællingen er en ideel teknik for læreren, hvis han/hun ønsker, at de studerende skal finde på associerede ord til en billedserie. Til forskel fra catch word-teknikken ønsker læreren at bruge billeder i stedet for ord, fordi det kan give et andet resultat på grund af mediets visuelle karakteristika. Elevernes associationer baseret på fotos vil have et følelsesmæssigt aspekt, hvilket kan føre til, at der skabes andre ord i flow writing end med catchword-metoden.

Hvordan man bruger det

Vælg 3 billedserier, der er relateret til et emne. Billederne bør skildre emnet på forskellige måder for at udvide elevernes perspektiv og associationer. Gå billederne igennem, og hvert dias vises ca. 1 minut eller mindre. Eleverne skal skrive de termer ned, som de forbinder med hvert foto. Som den sidste del af sessionen vælger eleverne tre termer, et pr. emne, til at skabe en ordsky.

Sådan implementerer du denne teknik online

Forberedelse, hvad skal du gøre før sessionen

 1. Udarbejd en tidsplan, og gør dig selv klart, hvad formålet med at bruge metoden er. Du vil derefter være bedre i stand til at forklare aktiviteten for eleverne.
 2. Forbered en PowerPoint til sessionen: Lav 3-5 dias, der hver indeholder et andet billede – find billeder på internettet, tag billeder med en telefon osv. Tilføj evt. en overskrift til hvert dias med det respektive emne, som de hører til.
 3. Forbered det fælles dokument til sessionen. Det skal indeholde lige så mange dias/spalter/sider som billeder. Tilføj tekstfelter, som deltagerne kan skrive i (det ville være ideelt, hvis du kan tildele hver deltager et tekstfelt ved at sætte et navn ind).
 4. Upload det delte dokument til den foretrukne onlineplatform, hvor sessionen vil blive afholdt, men upload IKKE PowerPoint-filmen på forhånd.
 5. Informer deltagerne om, at de skal
  • få adgang til dokumentet på dagen (hvis de aldrig har brugt platformen før, så bed dem om at teste, om de kan få adgang til den).
  • have et ark papir og en kuglepen klar hjemme.

Under anvendelsen, dvs. mens du holder sessionen

 1. På dagen skal du introducere sessionen ved at give deltagerne grundlæggende oplysninger om flowøvelsen (f.eks. varighed, retningslinjer, retningslinjer, frie associationer). Det er vigtigt, at du understreger, at:
  • Deltagerne skal begynde at associere ud fra billedet, men derefter associere yderligere i forhold til det næste ord, de har skrevet ned. Giv et eksempel: Hvis det første billede viser en “palme”, kan nogen måske skrive som første association “jungle”, og til jungle kan han/hun derefter associere “abe” og til abe til sidst “banan”. Han/hun bør ikke altid vende tilbage til “grøn”.
  • Sæt deltagerne under tidspres. Fortæl dem, at du forventer, at de skriver mindst 50 ord ned, hvis du giver dem henholdsvis 1 minut eller 25 ord, hvis du giver dem 30 sekunder (en trænet person kan skrive omkring 35 termer på 1 minut, og folk, der gør det for første gang, kan ende med 7-10 i første runde, men fortæl dem ikke det).
 2. Start sessionen ved at dele det første PowerPoint-slide, som skal være tomt først. Spørg deltagerne, om de er klar, og afdæk derefter det første billede og fortæl dem, at deres tid begynder nu.
 3. Tag tid (f.eks. 1 minut), og bed derefter deltagerne om at stoppe med at skrive.
 4. Ros succes: Efter hver runde skal du spørge, hvem der har skrevet flere ord ned end i runden før, og fortælle dem, at det var meget godt gået. Find endvidere ud af, hvem der har skrevet flest ord ned, og bed denne person om at læse dem op.
 5. Start den næste runde: Gå til næste dias og gentag øvelsen. Gentag så mange gange, som du har billeder (tre runder er ideelt).
 6. Opfordr deltagerne til at få adgang til det fælles dokument og til i deres tekstfelt at skrive det 4. ord, de skrev ned i første runde, det 7. fra 2. runde og det 11. fra 3. runde (du kan også vælge andre tal, men det anbefales at starte lavt og ikke gå for højt, fordi du ikke ønsker at genere de personer, der ikke formåede at skrive mange ord ned). På denne måde skaber du en verdenssky, som du så kan bruge videre.

Opfølgning, om hvad man kan gøre efter sessionen

 1. Brug ordene fra ordskyen yderligere til at udvikle en løsning eller et scenarie i forbindelse med emnet.

Eksempler og/eller vidnesbyrd

Nedenstående er et eksempel på, hvordan metoden blev forberedt og faciliteret i februar 2021 af en studentergruppe under kurset“Megatrends and Technological Innovation“, som blev afholdt på Syddansk Universitet af Prof. Dr. Patricia Wolf.

Vejledning til facilitator

Fotoreportage om “Catchwords” – 8:45-9:00

(indtil kl. 9.00 max)

  • Bed dem om at åbne dokumentet “Photographic Catchwords” i deres egen mappe. Åbn det selv.
   Vent, indtil alle har gjort dette.
  • Giv højst 1 minut introduktion til denne øvelse, hvor du forklarer, at denne
   øvelse er at få dem inspireret, så de skal skrive ord ned under enorme tids
   pres
  • Denne øvelse har tre runder. Hver runde tager 2 minutter. Vær forberedt på at holde styr på
   tiden (f.eks. med alarmen på din telefon – det er tidsforvalterens rolle)
  • Forklar, at:
   • Hvert dias indeholder et overordnet tema og 5 billeder, der på en eller anden måde er relateret til dette tema.
    tema (uden at angive eksplicit hvordan)
   • Hvert dias indeholder også en tabel med 25 tomme felter
   • Inden for de to minutter skal deltagerne forsøge at udfylde alle pladserne med enkelte
    ord, der vedrører det overordnede tema og billederne
   • Alle kan skrive, men de kan også udpege en skribent til opgaven
   • De kan skrive det ord, der falder dem ind – de er ikke begrænset
    med, at ordet skal starte med et bestemt bogstav eller noget lignende
  • Spørg dem, om de er klar
  • Start den første runde ved at gå til det første dias med ordet “Arbejdsplads” og de fem
   billeder, som indeholder: Et kontor, en raket, en seng, en skov, en himmel
  • Stop den første runde efter 2 minutter (uanset om de har udfyldt alle 25 felter eller ej)
  • Start anden runde ved at gå til den anden slide med ordet “Actors” og de fem
   billeder, som indeholder: En ansat i jakkesæt, en computer, Alexa/robot, en hund, love
  • Stop den anden runde efter 2 minutter (uanset om de har udfyldt alle 25 felter eller ej).
  • Start den sidste runde ved at gå til det tredje dias med ordet “Regenerative” og de fem
   billeder af: Jorden, landmænd i udviklingslande, teknologi, samtalebobler,
   produktionsanlæg
  • Stop den sidste runde efter 2 minutter (uanset om de har udfyldt alle 25 felter eller ej).
  • Lav en 1-minutters introduktion til anden del af denne øvelse
  • Forklar, at:
   • Alle deltagere skal bruge pen og papir til denne øvelse
   • På baggrund af alle de ord, der er skrevet på hvert af de tre dias, skal deltagerne nu
    skabe sætninger, der indeholder et ord fra hvert dias
   • Dvs. de skal lave en sætning, der indeholder et ord fra diaset.
    “Arbejdsplads” plus et ord fra diaset “Aktører” plus et ord fra diaset
    “Regenerativ”
   • De får 7 minutter til denne øvelse.
   • Hver deltager skal finde på mindst tre sætninger, der kan bruges
    til den næste øvelse
   • De har lov til at komme med mere end tre sætninger, hvis de kan, inden de
    tiden løber ud
   • Spørg dem, om de er klar
   • Start øvelsen, og sørg for at sætte en timer til 7 minutter (f.eks. via alarmen på
    telefonen – det er time managerens opgave)
   • Bed deltagerne om at stoppe med at skrive, når de 7 minutter er gået
   • Sig til deltagerne, at de skal beholde papiret med deres sætninger i nærheden til den næste
    øvelse
   • Giv deltagerne en pause på 15 minutter.

Tools needed

You will need a platform to share screens and communicate with the participants, such as: MS Teams, Zoom or similar. As well as access to a shared document (e.g. Google doc, Word)

  • Miro
  • Mural
  • Concept board
  • Padlet
  • Evernote
  • Stopwatch/Timer (on computer or personal phone)

Resources

Links

Method description on becreate.ch: https://www.becreate.ch/en/methods?tx_mxnbecreate_pi1%5Baction%5D=show&tx_mxnbecreate_pi1%5Bactivity%5D=197&tx_mxnbecreate_pi1%5Bcontroller%5D=Activity&cHash=e32e69336159cd29029960806ea16965&L=1

Miro: https://miro.com/

Mural: https://www.mural.co/

Conceptboard: https://conceptboard.com/

Evernote: https://evernote.com/

Padlet: https://padlet.com/

Videoer

Spencer, J. (2017, December 4). What is Flow Theory? What does this mean for our students? [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=iUsOCR1KKms

Bøger

Jolliffe, G., & GoOnWrite, J. (2019). Practical Creative Writing Exercises: How To Write and Be Creative. Independently published.

Runco, M. A., & Pritzker, S. R. (2011). Encyclopedia of Creativity (2nd ed.). Academic Press.