Photo Story

Facebook
Twitter
LinkedIn
Mühendislik alanları
Analiz ve problem tanımı, Fikir ve Konsept Tasarımı
Grup veya bireysel
Grup, Bireysel
İnsanların sayısı
15'e kadar
Aktivite türü
İşbirlikli takım ortamı, Çevrimiçi sınıf aktivitesi
Süre
Yarım saatten az
Sınıf türü
Belirsiz

Açıklama

Teknik
hakkında

 

Fotoğraflı hikaye yöntemi, zaman baskısı altında bir resim serisiyle ilgili serbest çağrışımlar yaratmayı kolaylaştırır. Yaratıcı bir etkinlikte veya bir atölyede açılış oturumu olarak kullanılabilir. Slogan yönteminde olduğu gibi, fotoğraflı öykü yönteminin amacı katılımcıların zihinsel dikkatini uyarmak ve aynı zamanda yaratıcı süreci harekete geçirmektir. Ayrıca, tekniğin görsel yönü nedeniyle duyguları ve hisleri teşvik edebilir. Oturum sırasında öğrenciler, fotoğraflarla ilişkilendirdikleri ve bu ilişkilendirmelere dayanarak gelecekte bir senaryo veya kullanım durumu geliştirmek için daha fazla kullanılabilecek kelimeleri toplarlar.

Nereden geliyor?

 

Akış kavramı ilk kez 1970’lerde Macar psikolog Mihaly Csikszentmihalyi tarafından, tercih ettikleri aktivitelerle uğraşan sanatçıları, yazarları, sporcuları, cerrahları vb. incelediği çalışmalarında tanımlanmıştır. Csikszentmihalyi, bu kişilerin yoğun aktiviteleri sırasında dikkatlerinin tamamen dağıldığını tespit etmiş ve bu dönemi akış ya da zihin durumu olarak adlandırmıştır (Biasutti, 2011).

Akış yazısı da bu zihin durumu kavramı için geçerlidir. “Practical Creative Writing Exercises” kitabının yazarı Grace M. Jolliffe, akış yazımının nasıl elde edildiğine dair kendi bakış açısını ortaya koymaktadır. Bahsettiği en temel tavsiyelerden bazıları şunlardır: Düzenli yazın, konsantre olun, dikkat dağıtıcıları öldürün, hayır deyin ve hedefleri unutun (G. Jolliffe, 2019). Terimler gibi resimler de akış yazımını teşvik edebilir.

Hangi amaçlar için uygundur? (Mühendislik eğitiminde nasıl kullanılır?)

 

Fotoğraflı hikâye, öğrencilerin bir resim serisiyle ilişkili kelimeler bulmasını isteyen öğretmen için ideal bir tekniktir. Yakalama kelimesi tekniğinden farklı olarak, öğretmen kelimeler yerine fotoğrafları kullanmak ister, çünkü ortamın görsel özelliği nedeniyle farklı bir sonuç doğurabilir. Öğrencilerin fotoğraflara dayalı çağrışımlarının duygusal bir yönü olacaktır, bu da akan yazıda yakalama kelimesi yöntemine göre başka kelimelerin oluşturulmasına yol açabilir.

Nasıl uygulanır?

Bir konuyla ilgili 3 resim serisi seçin. Resimler, öğrencilerin bakış açısını ve çağrışımlarını genişletmek için konuyu farklı şekillerde tasvir etmelidir. Fotoğrafların üzerinden geçerken, her slayt yaklaşık 1 dakika veya daha kısa bir süre gösterilir. Öğrenciler her bir fotoğrafla ilişkilendirdikleri terimleri akıcı bir şekilde yazarlar. Oturumun son bölümünde, öğrenciler bir kelime bulutu oluşturmak için her konudan bir tane olmak üzere üç terim seçeceklerdir.

Bu teknik çevrimiçi olarak nasıl uygulanır?

Hazırlık, seanstan önce yapılması gerekenler

 1. Bir zaman çizelgesi hazırlayın ve yöntemi kullanma amacınızı kendiniz için netleştirin. Böylece etkinliği öğrencilere daha iyi açıklayabileceksiniz.
 2. Oturum için bir PowerPoint hazırlayın: Her biri farklı bir resim içeren 3-5 slayt hazırlayın – internetten resim bulun, telefonla fotoğraf çekin vb. İsterseniz her slayta ait oldukları konuyla ilgili bir başlık ekleyin.
 3. Oturum için paylaşılan belgeyi hazırlayın. Resim sayısı kadar slayt/sütun/sayfa içermelidir. Katılımcıların yazabileceği metin alanları ekleyin (her katılımcıya bir isim yazarak bir metin alanı atayabilirseniz ideal olur).
 4. Paylaşılan belgeyi oturumun düzenleneceği tercih edilen çevrimiçi platforma yükleyin ancak PowerPoint’i önceden YÜKLEMEYİN.
 5. Katılımcıları aşağıdakileri yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirin
  • Belgeye o gün erişin (platformu daha önce hiç kullanmamışlarsa, erişip erişemeyeceklerini test etmelerini isteyin).
  • Evde kağıt ve kalem hazır bulundurun.

Uygulama sırasında

 1. O gün, katılımcılara akış egzersizi hakkında temel bilgileri vererek oturumu tanıtın (örneğin, süre, yönergeler, serbest çağrışımlar). Şunu vurgulamanız önemlidir:
  • Katılımcılar ilişkilendirmeye resimden başlamalı, ancak daha sonra yazdıkları bir sonraki kelimeyle ilişkili olarak ilişkilendirmeye devam etmelidir. Bir örnek veriniz: İlk resim bir “palmiye ağacı” gösteriyorsa, birisi ilk çağrışım olarak “orman” yazabilir ve ormana daha sonra “maymun” ve maymuna son olarak “muz” yazabilir. Her zaman “yeşil “e geri dönmemelidir.
  • Katılımcılara zaman baskısı uygulayın. Onlara 1 dakika verirseniz en az 50 kelime, 30 saniye verirseniz 25 kelime yazmalarını beklediğinizi söyleyin (eğitimli bir kişi 1 dakikada yaklaşık 35 terim yazabilir ve bunu ilk kez yapan kişiler ilk turda 7-10 kelime yazabilir, ancak bunu onlara söylemeyin).
 2. Oturumu, önce boş bırakılacak olan ilk PowerPoint slaydını paylaşarak başlatın. Katılımcılara hazır olup olmadıklarını sorun, ardından ilk resmi açın ve onlara zamanlarının şimdi başladığını söyleyin.
 3. Süre verin (örneğin 1 dakika) ve ardından katılımcılardan yazmayı bırakmalarını isteyin.
 4. Başarıyı övün: Her turdan sonra, kimin bir önceki turdan daha fazla kelime yazdığını sorun ve bunun çok iyi bir iş olduğunu söyleyin. Ayrıca, en çok kelimeyi kimin yazdığını bulun ve bu kişiden yazdıklarını okumasını isteyin.
 5. Bir sonraki tura başlayın: Bir sonraki slayta geçin ve alıştırmayı tekrarlayın. Resim sayınız kadar tekrarlayın (üç tur idealdir).
 6. Katılımcıları ortak belgeye erişmeye ve metin alanlarına ilk turda yazdıkları 4. kelimeyi, 2. turda 7. kelimeyi ve 3. turda 11. kelimeyi yazmaya davet edin (başka sayılar da seçebilirsiniz, ancak çok fazla kelime yazmayı başaramayan insanları utandırmak istemediğiniz için düşükten başlayıp yükseğe çıkmamanız önerilir). Bu şekilde, daha sonra kullanabileceğiniz bir dünya bulutu oluşturursunuz.

Takip, oturumdan sonra ne yapılacağı hakkında

 1. Konuyla ilgili bir çözüm veya senaryo geliştirmek için kelime bulutundaki kelimeleri daha fazla kullanın.

Örnekler ve/veya referanslar

Dr. Patricia Wolf tarafından Şubat 2021’de Güney Danimarka Üniversitesi’nde düzenlenen“Megatrendler ve Teknolojik İnovasyon” dersi sırasında bir öğrenci grubu tarafından yöntemin nasıl hazırlandığına ve kolaylaştırıldığına dair bir örnek aşağıda yer almaktadır.

Kolaylaştırıcının talimat kılavuzu

“Catchwords” Fotoğraf Hikayesi – 8:45-9:00

(En fazla sabah 9’a kadar)

  • Kendi klasörlerinde “Fotoğrafik Akılda Kalan Sözcükler” dokümanını açmalarını isteyin. Kendiniz açın.
   Herkes bunu yapana kadar bekleyin.
  • Bu alıştırma için en fazla 1 dakikalık bir giriş konuşması yapın.
   alıştırma, onlara ilham vermektir, bu nedenle büyük zaman altında kelimeleri yazmaları gerekecektir.
   basınç
  • Bu egzersiz üç turdan oluşmaktadır. Her tur 2 dakika sürer. Takip etmek için hazırlıklı olun
   zaman (örneğin, telefonunuzdaki alarmla – bu zaman yöneticisinin rolüdür)
  • Bunu açıklayın:
   • Her slayt genel bir tema ve bununla bir şekilde ilişkili 5 resim içerir
    teması (nasıl olduğunu açıkça belirtmeksizin)
   • Her slayt ayrıca 25 boş yuvaya sahip bir tablo içerir
   • İki dakika içinde katılımcılar tüm boşlukları tek bir kişi ile doldurmayı hedeflemelidir.
    genel tema ve resimlerle ilgili kelimeler
   • Hepsi yazabilir ama aynı zamanda bir yazar da görevlendirebilirler
   • Akıllarına gelen her kelimeyi yazabilirler – kısıtlanmamışlardır
    kelimenin belirli bir harfle başlaması ya da buna benzer bir şeyle
  • Onlara hazır olup olmadıklarını sorun
  • İlk tura “İşyeri” kelimesinin bulunduğu ilk slayta geçerek başlayın ve beş
   içeren resimler: Bir ofis, bir roket, bir yatak, orman, gökyüzü
  • İlk turu 2 dakika sonra durdurun (25 yuvanın tamamını doldurup doldurmadıklarına bakılmaksızın)
  • İkinci tura “Aktörler” kelimesinin ve beş oyuncunun bulunduğu ikinci slayta geçerek başlayın.
   içeren resimler: Takım elbiseli bir çalışan, bir bilgisayar, Alexa/robot, bir köpek, yasalar
  • İkinci turu 2 dakika sonra durdurun (25 yuvanın tamamını doldurup doldurmadıklarına bakılmaksızın)
  • Son tura “Rejeneratif” kelimesinin bulunduğu üçüncü slayta geçerek başlayın ve beş
   resimleri: Dünya, gelişmekte olan ülkelerdeki çiftçiler, teknoloji, konuşma balonları,
   üreti̇m tesi̇sleri̇
  • Son turu 2 dakika sonra durdurun (25 yuvanın tamamını doldurup doldurmadıklarına bakılmaksızın)
  • Bu alıştırmanın ikinci bölümüne 1 dakikalık bir giriş yapın
  • Bunu açıklayın:
   • Tüm katılımcılar bu alıştırma için kalem ve kağıt kullanmalıdır
   • Üç slaytın her birinde yazılı olan tüm kelimelere dayanarak, katılımcılar şimdi şunları yapmalıdır
    her slayttan bir kelime içeren cümleler oluşturun
   • Yani, slayttan bir kelime içeren bir cümle oluşturmaları gerekmektedir.
    “İşyeri” artı slayttan bir kelime “Aktörler” artı slayttan bir kelime
    “Rejeneratif”
   • Bu egzersiz için 7 dakika süre verilir.
   • Her katılımcının kullanılabilecek en az üç cümle bulması gerekecektir
    bir sonraki alıştırma için
   • Üçten fazla cümle kurmalarına izin verilir.
    zaman tükeniyor
   • Onlara hazır olup olmadıklarını sorun
   • Egzersizi başlatın ve 7 dakika için bir zamanlayıcı ayarladığınızdan emin olun (örn.
    telefon – bu zaman yöneticisinin görevidir)
   • Katılımcılara 7 dakika geçtikten sonra yazmayı bırakmalarını söyleyin
   • Katılımcılara, cümlelerinin yazılı olduğu kağıt parçasını bir sonraki oturum için yanlarında bulundurmalarını söyleyin.
    egzersiz
   • Katılımcılara 15 dakikalık bir mola verin

Gerekli Araçlar

Paylaşılan bir belgeye erişimin
yanı sıra (ör. Google doc, Word) ekran paylaşmak ve katılımcılarla iletişim
kurmak için bir platforma ihtiyacınız olacak, örneğin: MS Teams, Zoom veya
benzeri.

  • Miro
  • Mural
  • Concept board
  • Padlet
  • Evernote
  • Kronometre/Zamanlayıcı (bilgisayarda veya kişisel telefonda)

Kaynaklar

Bağlantılar

Method description on becreate.ch: https://www.becreate.ch/en/methods?tx_mxnbecreate_pi1%5Baction%5D=show&tx_mxnbecreate_pi1%5Bactivity%5D=197&tx_mxnbecreate_pi1%5Bcontroller%5D=Activity&cHash=e32e69336159cd29029960806ea16965&L=1

Miro: https://miro.com/

Mural: https://www.mural.co/

Conceptboard: https://conceptboard.com/

Evernote: https://evernote.com/

Padlet: https://padlet.com/

Videolar

Spencer, J. (2017, December 4). What is Flow Theory? What does this mean for our students? [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=iUsOCR1KKms

Kitaplar

Jolliffe, G., & GoOnWrite, J. (2019). Practical Creative Writing Exercises: How To Write and Be Creative. Independently published.

Runco, M. A., & Pritzker, S. R. (2011). Encyclopedia of Creativity (2nd ed.). Academic Press.