Sketching

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ingeniørområder
Idégenerering & konceptudvikling
Gruppe- eller individuelt arbejde
Gruppe
Antal personer
Op til 15
Aktivitetstype
Samarbejdende teamarbejde, Online-klassen aktivitet
Varighed
Mellem en halv time og en time
Type af arrangement
Praksis-baseret

Beskrivelse

Hvad er denne teknik om

Skitsemetoden er en teknik, der bruges i idé- eller konceptdesignfasen i kreativitetsprocessen til at udforske og generere nye idéer hurtigt. Den indebærer, at man laver grove skitser af koncepter og ideer med lavt virkelighedsniveau for at kommunikere, visualisere og evaluere dem. Det er ikke kun brugergrænseflader til softwareapplikationer, der kan skitseres, men også hardwareløsninger. Skitsemetoden giver designere og kreative personer mulighed for hurtigt at iterere og forfine deres idéer, afprøve forskellige løsninger ogforske udforske forskellige muligheder, før de forpligter sig til et endeligt design.

Generelt set er skitsemetoden en effektiv måde at sætte gang i den kreative proces, udforske nye idéer og visualisere koncepter hurtigt og nemt.

Hvor kommer det fra

Skitsemetoden er blevet brugt af designere og kunstnere i århundreder som en måde til hurtigt at fange og kommunikere deres idéer visuelt. Den moderne brug af skitsemetoden i forbindelse med kreativitet og design tilskrives dog ofte udviklingen af industrielt design i det 20. århundrede.

I midten af det 20. århundrede fik skitsemetoden endnu større betydning, da nye teknologier som 3D-modellering og computerstøttet design (CAD) blev udviklet. Selv om disse værktøjer giver mange fordele, kan de også være tidskrævende og kræve en høj grad af teknisk ekspertise. Skitsering er på den anden side fortsat en hurtig og intuitiv måde at generere idéer og udforske nye designmuligheder på.

I dag anvendes skitsemetoden af designere og kreative inden for en lang række områder, lige fra produktdesign og arkitektur til grafisk design og illustration. Det er blevet et vigtigt værktøj for alle, der har brug for at generere nye idéer hurtigt og kommunikere dem effektivt.

Til hvilke formål bruges den (hvorfor i din ingeniørundervisning)

Skitsering er et effektivt redskab til kreativitet, fordi det tilskynder til fri tænkning og udforskning og gør det muligt for de kreative at bryde med forudfattede forestillinger og udforske nye muligheder. Desuden giver skitsering mulighed for hurtig ideudvikling, hvilket kan hjælpe designere med at generere flere idéer på kortere tid. Det kan bruges til individuelt arbejde eller gruppearbejde.

Sådan bruger du det

Formuler klart det problem, du forsøger at løse, eller den udfordring, du forsøger at løse. Dette vil hjælpe dig med at fokusere elevernes ideation og sikre, at deres skitser er relevante og brugbare. Start med at generere et stort antal idéer uden at bekymre dig om, hvorvidt de er gode eller ej. Brug brainstormingteknikker eller andre ideationsmetoder til at komme med så mange ideer som muligt. Når du har en liste med idéer, skal du begynde at skitsere dem groft. Brug enkle materialer som papir og blyant, markører, et whiteboard eller deres digitale modstykker. Fokuser på den grundlæggende form, form og funktion af dine idéer snarere end på detaljer eller forfining. Gennemgå dine skitser, og vælg de mest lovende idéer ud til videreudvikling. Forædl dine skitser og tilføj flere detaljer efter behov, mens du stadig holder dem lavtro og fleksible. Gennemgå skitse- og forfiningsprocessen så mange gange som nødvendigt for at nå frem til en tilfredsstillende løsning. Brug feedback fra andre, brugertest eller andre evalueringsmetoder til at styre dine iterationer.

Skitseringsmetoden handler om udforskning, iteration og fleksibilitet. Du skal ikke bekymre dig om at skabe perfekte eller polerede skitser; fokuser i stedet på at generere så mange idéer som muligt og forfine dem med tiden.

For at opnå en højere detaljeringsgrad kan du bruge værktøjer til prototyping med høj fidelitet. Der er for eksempel Figma(https://www.figma.com), Adobe XD(https://helpx.adobe.com/support/xd.html) og Axure(https://www.axure.com) som de mest populære.

Sådan implementerer du denne teknik online

Forberedelse, hvad skal du gøre før sessionen
  1. Forbered et digitalt whiteboard, de alle over frihåndstegning.
  2. Opdel din klasse i grupper på 6-8 deltagere.
  3. Formuler det problem, som I forsøger at løse.

Under anvendelsen, dvs. mens du holder sessionen

  1. Introducer øvelsen og dens formål.
  2. Lad eleverne lave et gruppearbejde i ca. en time.
  3. Hvis eleverne arbejder individuelt, kan de også lave papir-og-blyant- eller fysiske skitser og uploade billeder til whiteboardet.
  4. Lad alle hold præsentere deres skitser i plenum inden for højst 5 minutter med henblik på feedback og evaluering.

Opfølgning, om hvad man kan gøre efter sessionen

  1. Afslut øvelsen.
  2. Gem skitserne til senere brug.
  3. Hvis du planlægger at lave prototyper af skitserne på et mere detaljeret niveau, kan du bruge specifikke prototypeværktøjer såsom Figma(https://www.figma.com), Adobe XD(https://helpx.adobe.com/support/xd.html) eller Axure(https://www.axure.com).

Eksempler og/eller vidnesbyrd

Nedenfor er et eksempel fra kurset “User Experience Design” på Hochschule der Medien af Prof. Dr. Christoph Kunz. Det viser meget tidlige idéer til, hvordan denne TICON-platform kan struktureres for at vise metodeværktøjskassen.

Tools needed

You will need a platform to share screens and communicate with the participants, such as: MS Teams, Zoom or similar. You will also need a white board solution with digital sticky notes such as Miro or Mural:

  • Zoom
  • MS Teams
  • Miro
  • Mural
  • Timer (phone, watch, computer)

Resources

Videos

TCUX Innovation. (2021, Januar 12). How to do easy sketches at Miro? [Video]. YouTube. Available at: https://youtu.be/JyHhuUikdNQ