Experiential Learning

Facebook
Twitter
LinkedIn
Mühendislik alanları
Analiz ve problem tanımı, Tasarım ve Prototip, Fikir ve Konsept Tasarımı
Grup veya bireysel
Grup
İnsanların sayısı
15'e kadar, 15-25, 25+
Aktivite türü
İşbirlikli takım ortamı, Çevrimiçi sınıf aktivitesi
Süre
Yarım saatten az, Yarım saatten bir saate kadar, Bir saatten iki saate kadar, 2 saatten fazla
Sınıf türü
Uygulama odaklı

Açıklama

Teknik hakkında

Deneyimsel Öğrenme, öğrenmeyi deneyimle harmanladığı için “yaparak öğrenme” olarak tanımlanabilir ve bu nedenle çok geniş bir bilgi geliştirme sürecini kapsar. Deneyimsel öğrenme, deneyim yoluyla öğrenme sürecidir, bu nedenle sadece ders çalışmak yerine yaparak ve yaşayarak gerçekleşir. Böylece öğrenciler konunun/faaliyetin etkisini doğru bir şekilde anlayabilir. Deneyimsel öğrenme öğrencileri motive eder ve entelektüel, duygusal ve sosyal düzeyde bağlantı kurmalarını sağlayarak derse katılımı artırır. Bu teknik, eleştirel düşünme ve analiz becerileri, kendini yansıtma, karar verme ve hesap verebilir olma gibi çeşitli teknikleri içerir. Bu bağlamda öğrenci sorgulama, deneme, yaratıcı olma, problem çözme, analiz etme, risk alma vb. becerileri kazanabilir.

Nereden geliyor?

20. yüzyılda David A. Kolb, Kolb’un deneyimsel öğrenme modeli olarak bilinen, birey için öğrenme sürecine dayalı modern deneyimsel öğrenme kavramını geliştirmiştir. Bu model 1970’lerde geliştirilmiş ve yenilikçi ve özgün bir eğitim yaklaşımı haline gelmiştir (Kolb, 2005).

Hangi amaçlar için uygundur? (Mühendislik eğitiminde nasıl kullanılır?)

Bu öğrenme tekniği, öğrencilerin kişisel deneyimler yoluyla öğrenmeleri için kullanılır; çünkü öğrenme, öğrencilerin kendi kararları, sorumlulukları ve sonuçları üzerindeki kişisel yansımaları tarafından yapılandırılır ve özümsenir. Öğretmenin rolü, eğitimin gelişimi için gerekli talimatları sağlamak ve öğrencilere uygulamalı öğrenme süreçlerinde rehberlik etmektir.

Başlıca faydalarından bazıları şunlardır:

  • Öğrencilerin öğrendikleri ile geçmiş/gelecek deneyimleri arasındaki doğrudan bağlantıların farkına varmalarını sağladığı için öğrenci motivasyonunu ve öğrenmeye katılımını artırır.
  • Deneyimsel öğrenme, öz-düşünümsel alışkanlıkları teşvik eder ve hesap verebilirlik becerileri sağlar.
  • Bilgiyi uygulama ve çalışmaları ile deneyimleri arasında bağlantı kurma becerilerini geliştirir, bu da uzun süreli hafızayı geliştirir.

Nasıl kullanılır?

Öğrencileriniz için uygun bir öğrenme deneyimini teşvik etmek amacıyla önerilen faaliyetin uygunluğunu göz önünde bulundurmanız önemlidir. Her eğitim faaliyeti bu tür öğrenme amaçları için uygun değildir, bu nedenle öğrencilerinizin eğitim ihtiyaçlarını ve eğitimin hedeflerini göz önünde bulundurmalısınız.

Mühendislik eğitiminizi deneyimsel bir öğrenme sürecine dönüştürmek için aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

  • Eğitiminizin hedeflerini ve öğrencilerinizin ihtiyaçlarını belirleyin. Her iki gereksinimi de karşılayan bir etkinlik/deneyim önermelisiniz.
  • Teorik eğitim ile gerçek deneyimi birleştirebilecek bir etkinlik tasarlayın. Öğrencilerinizin faaliyetin arkasındaki nedenleri anladığından emin olun ve onlara başarılı olmaları için gerekli talimatları verin. Bu öğrenimin amacının bilgiyi deneyimlediğiniz gibi yansıtmak olduğunu unutmayın.

Bu teknik çevrimiçi olarak nasıl uygulanır?

Hazırlık, dersten önce yapılması gerekenler

  1. Deneyimsel öğrenmenin çevrimiçi bir uygulaması, teorik çalışmaların ötesine geçen aktif öğrenci katılımı gerektirir. Bunu yapmak için eğitmen/öğretmenin asıl ders öncesinde bir ders planı yapması gerekir. Eğitmenin/öğretmenin hazırlığı, ders planının neleri içerdiğine bağlı olacaktır. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, ders planının tüm adımlarını gözden geçirmiş olmaktır. Gerekli teknolojik ve akademik hazırlığın yapılmış olması, eğitmenin/öğretmenin olası sorunları öngörebilmesini sağlayacaktır.

Uygulama sırasında

  1. Deneyimsel öğrenme tekniği için seçenekler çok geniştir: aktif öğrenci katılımını içeren herhangi bir faaliyet deneyimsel bir öğrenme faaliyeti olabilir. Örnekler aşağıdaki gibi olabilir:
    1. çevrimiçi bir çizim uygulaması kullanmak
    2. veya öğrencilerden bir görüntünün 3D profilini oluşturmalarını isteyen bir yazılım
    3. veya oyunlaştırma tekniğinin kullanılması teorik bilginin işe koşulmasında yardımcı olabilir
    4. Laboratuvar görevleri (çevrimiçi araştırma ve çevrimiçi öğrenme için “Uzak Laboratuvarlar”)
    5. proje temelli keşif ve öğrenme
    6. işbirliğine veya gruba dayalı görevler
  1. Tüm bu alıştırmalarda, öğrencilere belirli problemleri çözme görevi verilebilir ve problemi çözerken hem işbirliği yaparlar hem de birbirleriyle rekabet ederler. Tüm bu örneklerde kilit nokta, öğrencilerin ilgili mühendislik süreç(ler)ini deneyimlemelerini sağlamaktır.
  2. Bir kolaylaştırıcı olarak, zamanı tutmanız ve etkinlikleri organize etmeniz (başlatmanız/bitirmeniz ve anlamlandırmanız) gerekir.

Takip, oturumdan sonra ne yapılacağı hakkında

  1. Öğrencilerinize neyin iyi gittiğine veya neyin nasıl geliştirilebileceğine dair gözlemleriniz hakkında geri bildirim verin.
  2. Öğrencilerinizi kendi kişisel deneyimleri üzerine düşünmeye teşvik edin.
  3. Öğrencilerinizin basit gözlemler gibi somut deneyimler ile teori gibi soyut fikirler arasında bağlantı kurmalarına yardımcı olduğunuzdan emin olun.

Kaynaklar

Bağlantılar

Bates, A. W. (2015, April 5). 3.6 Experiential learning: learning by doing (2). Teaching in a Digital Age. Retrieved October 13, 2022, from https://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/chapter/4-4-models-for-teaching-by-doing/

Smith, M. K. (2013, June 20). David A. Kolb on experiential learning. infed.org. Retrieved October 13, 2022, from https://infed.org/mobi/david-a-kolb-on-experiential-learning/

Kydon Holding. (2021, May 12). 8 Reasons Why Experiential Learning Is The Future Of Learning. eLearning Industry Inc. Retrieved October 13, 2022, from https://elearningindustry.com/8-reasons-experiential-learning-future-learning

Videolar

Sprouts. (2015, October 12). Experiential Learning: How We All Learn Naturally. [Video]. YouTube. Retrieved October 13, 2022, from https://www.youtube.com/watch?v=aF63HHVbpQ8

TEDxTalks. (2019, February 4). Experiential Learning | Ed Cooke | TEDxVeniceBeach. [Video]. YouTube. Retrieved October 13, 2022, from https://www.youtube.com/watch?v=tI2WLCschuc

Teaching Channel, Inc. (2021, March 9). Experiential Learning. Season 3. [Video]. Teaching Channel. Retrieved October 13, 2022, from https://learn.teachingchannel.com/video/tch-presents-experiential-learning

Makaleler

Fok, W. W. T., Chan, C. K. Y. (2010). Experiential learning for Engineering Education – A school reconstruction project in Sichuan after the 5.12 earthquake. Conference Paper of 2nd International Symposium on Engineering Education and Educational Technologies: EEET 2010. Retrieved October 13, 2022, from https://www.iiis.org/CDs2010/CD2010SCI/EEET_2010/PapersPdf/QA670YT.pdf

Smith, M. K. (2013, June 20). David A. Kolb on experiential learning. infed.org. Retrieved October 13, 2022, from https://infed.org/mobi/david-a-kolb-on-experiential-learning/

Kitaplar

Wurdinger, S.D. (2005). Using Experiential Learning in the Classroom. Lanham: ScarcrowEducation