Expert Panel

Facebook
Twitter
LinkedIn
Mühendislik alanları
Değerlendirme ve İnceleme
Grup veya bireysel
Grup
İnsanların sayısı
15'e kadar
Aktivite türü
İşbirlikli takım ortamı, Çevrimiçi sınıf aktivitesi
Süre
Yarım saatten bir saate kadar
Sınıf türü
Uygulama odaklı

Açıklama

Teknik hakkında

Uzman panelinde, panel için özel olarak seçilen uzmanlar deneyimlerine dayanarak faydalı bilgiler paylaşır ve bir fikri objektif bir bakış açısıyla değerlendirebilir.

Nereden geliyor?

Alanlarında uzman olan profesyoneller, daha önce hiç deneyimi olmayan veya çok az deneyimi olan kişilere bilgi paylaşarak becerilerini geliştirmelerine yardımcı olurlar.

Hangi amaçlar için uygundur? (Mühendislik eğitiminde nasıl kullanılır?)

İş dünyasından uzmanlar fikirlerini, deneyimlerini ve teoriden çok pratik olan görüşlerini paylaştıkları için uzman paneli mühendislik öğrencileri için çok yararlıdır.

Beecham ve diğerlerinin (2005) bildirdiği gibi, uzman paneli mühendislik süreçlerindeki kritik konuların öngörülmesine yardımcı olur, ilgili analizin doğruluk kalitesini yükseltir ve ayrıca bu tür insan merkezli bir yaklaşım “basit fonksiyon noktası modellerinden daha iyi performans gösterir” (s. 5).

Nasıl kullanılır?

Etkinlik, seçilen uzmanların panele davet edilmesi ve katılımıyla başlar. Sunulan fikirleri değerlendirmenin yanı sıra, bunların nasıl daha faydalı hale getirilebileceği konusunda da katkıda bulunurlar. Uzman paneli sürecinde bir moderatörün rehberliğine ihtiyaç duyuluyor.

Covid 19’un hayatımıza girmesiyle birlikte artık online toplantılara online uzman panellerini de dahil ediyoruz. Bu yöntem için online bir video konferans aracına sahip olmak yeterli.

Bu teknik çevrimiçi olarak nasıl uygulanır?

Hazırlık, dersten önce yapılması gerekenler

  1. Oturum öncesinde gerekli planlamayı yaptığınızdan emin olun. Oturum için ilgili uzman veya uzman ekibinin seçilmesi ve davet edilmesi önemlidir. Uzmanlara sormak istediğiniz soruların bir listesini oluşturun ve kolaylaştırıcılığı planlayın.
  2. Uzman(lar)ı sorun/konu hakkında bilgilendirin ve oturum öncesinde konu(lar) üzerinde düşünmeleri için yeterli zaman tanıyın.
  3. Öğrencilerinize uzmanlar tarafından sunulan fikirleri değerlendirebilecekleri belirli kriterler veya sorular sağladığınızdan emin olun. Bu, uzmanlar ve öğrencileriniz arasındaki etkileşimi daha etkili hale getirebilir.
  4. Oturum çevrimiçi olacaksa, uzman(lar)ınızın ve öğrencilerinizin aynı çevrimiçi işbirliği platformuna (Teams veya Zoom gibi) erişimi olduğundan emin olun. Toplantı bağlantısını kurun ve tüm katılımcılara önceden gönderin.

Uygulama sırasında

  1. Öğrencilerinize uzmanları ve konuyu tanıtın. Ayrıca bazı öğrencilerinizin oturumla ilgili e-postalarınızı okumamış olabileceğini, bu nedenle kısa bir tanıtımın herkes için yararlı olabileceğini unutmayın.
  2. Öğrencilerinize fikirleri değerlendirme kriterlerini hatırlatın.
  3. Oturumu kolaylaştırın. Tüm uzmanların konuşmak için aynı süreye sahip olduğundan emin olun, aralarında tartışmayı teşvik edin. Ardından öğrencileri katılmaya davet edin (öğrencilerden sohbette soru sormalarını da isteyebilirsiniz)
  4. Oturumun daha sonra kullanılmak ve değerlendirilmek üzere kaydedildiğinden ve belgelendiğinden emin olun.

Takip, oturumdan sonra ne yapılacağı hakkında

  1. İçgörüleri ve/veya yeni fikirleri sınıfla birlikte tartışın. Öğrencilerinizin, uzmanların fikirleri ne ölçüde faydalı, objektif ve spesifik bir şekilde değerlendirebildiklerini bulmalarına yardımcı olmaya çalışın.

Gerekli Araçlar

Bir çevrimiçi video konferans aracı-  Google Meet, Zoom, and Microsoft Teams.

Kaynaklar

Bağlantılar

Method description on becreate.ch: https://www.becreate.ch/en/methods?tx_mxnbecreate_pi1%5Baction%5D=show&tx_mxnbecreate_pi1%5Bactivity%5D=94&tx_mxnbecreate_pi1%5Bcontroller%5D=Activity&cHash=7c8d31498bc9487541c64d8fd9d8daf5&L=1

Dalal, S., Khodyakov, D., Srinivasan, R., Straus, S., Adams, J. (2011). ExpertLens: A system for eliciting opinions from a large pool of non-collocated experts with diverse knowledge. In: Technological Forecasting and Social Change. Volume 78, Issue 8, Pages 1426-1444. Online at: https://doi.org/10.1016/j.techfore.2011.03.021

Google Meet: https://meet.google.com/

Zoom: https://zoom.us/

Microsoft Teams: https://www.microsoft.com/en/microsoft-teams/group-chat-software/

Makaleler

Beecham, S., Hall, T., Britton, C., Cottee, M., Rainer, A. (2005). Using an expert panel to validate a requirements process improvement model. In: Journal of Systems and Software, 76(3), 251-275p.