KANO Analysis

Facebook
Twitter
LinkedIn
Mühendislik alanları
Analiz ve problem tanımı, Değerlendirme ve İnceleme
Grup veya bireysel
Grup, Bireysel
İnsanların sayısı
15'e kadar
Aktivite türü
İşbirlikli takım ortamı, Çevrimiçi sınıf aktivitesi, Öğrencilerin kendileri tarafından çalışma
Süre
2 saatten fazla
Sınıf türü
Uygulama odaklı

Açıklama

Teknik hakkında

Kano Analiz modeli (“Kah-no” olarak telaffuz edilir), müşterinin ürünün özelliklerine verdiği duygusal tepkileri keşfetmek ve ölçmek için kullanılan bir analiz aracıdır. Bir kano modeli anketi kullanılarak ürün özellikleri iki eksende kategorize edilir: işlevsellik ve memnuniyet. Araç, müşteri memnuniyeti olasılığına göre özelliklerin önceliklendirilmesine ve ürün yol haritalarının oluşturulmasına olanak tanır.

Nereden geliyor?

Kano analiz modeli, Tokyo Bilim Üniversitesi’nde kalite yönetimi profesörü olan Dr. Noriaki Kano tarafından 1984 yılında yayınlanmıştır.

Hangi amaçlar için uygundur? (Mühendislik eğitiminde nasıl kullanılır?)

KANO yöntemi, ihtiyaç analizi kavramını ve kullanıcıların ne istediğine dair pazar araştırmasını öğretmek için öğrencilere tanıtılabilir.

Dr. Noriaki Kano, müşteri memnuniyetini etkileyen beş duygusal tepki türü belirlemiştir:

  1. Olması gereken (veya sahip olunması gereken) özellikler.
  2. Performans özellikleri.
  3. Çekici özellikler.
  4. Kayıtsız özellikler
  5. Ters özellikler

Bu beş duygusal tepki türünü ele alarak, bir öğrenci pazarın gereksinimlerini analiz edebilecek ve etkili inovasyon yaratmak için bunlara öncelik verebilecektir.

Nasıl kullanılır?

  1. Optimum uzunlukta bir anket oluşturmak için doğru özellikleri seçin. Anketlerin çok uzun olmasını önlemek için 20’ye kadar özelliğin test edilmesi tavsiye edilir. Yanıtlar için genellikle 7 ölçekli veya 5 ölçekli likert ölçeği kullanılır.
  2. Müşteri segmentasyonu, pazar segmentasyonu ve hedef personalara dayalı olarak doğru müşteri örneklemini seçin.
  3. Örneklem havuzundan veri toplayın ve veri analizi tekniklerini kullanarak verileri analiz edin.
  4. Analiz edilen verileri Kano’nun 5 duygusal tepkisine göre kategorize edilmiş Kano grafiğine göre çizin.

Bu teknik çevrimiçi olarak nasıl uygulanır?

Kano’nun analizi birbirine bağlı birkaç adımdan oluşur: anket hazırlama, anket dağıtımı, veri analizi ve grafik hazırlama. Bu, birden fazla araç gerektirir ve birden fazla çevrimiçi araç ile çevrimdışı araçların entegrasyonu kullanılabilir.

Hazırlık, oturumdan önce yapılması gerekenler
  1. Bir zaman çizelgesi hazırlayın ve yöntemi kullanma amacınızı kendiniz için netleştirin. Böylece etkinliği öğrencilere daha iyi açıklayabileceksiniz.
  2. Miro veya Mural gibi bir uygulamada bir beyaz tahta alanı oluşturun ve öğrencilerden oturumdan önce giriş yapmalarını ve işbirliği davetini kabul etmelerini isteyin.
  3. Öğrenciler için bir kılavuz hazırlayın ve hedef alanı ve özellik toplama ve analiz aşamasında ne yapacaklarını açıklayın.
  4. Öğrenciler bu görevi bireysel olarak veya gruplar halinde yapabilirler. Gruplara ayırmak istiyorsanız, gruplara atayan bir belge hazırlayın ve bu belgeyi de yükleyin.

Uygulama sırasında

  1. Katılımcılara alıştırma hakkında temel bilgiler vererek oturumu tanıtın (örn. zaman çizelgesi, yönergeler, şablonlar)
  2. Öğrencilerden en fazla 20 özellik ile test edilecek özelliklerin bir listesini oluşturmalarını isteyin.
  3. Öğrencilerden seçilen özellikleri değerlendirmek için google form gibi araçları kullanarak bir anket formu oluşturmalarını isteyin.
  4. Herhangi bir önyargı için soruları gözden geçirin.
  5. Öğrencilerden yanıtları dağıtmalarını ve toplamalarını isteyin.
  6. Öğrencilerden anketten elde edilen verileri analiz etmek ve KANO modelindeki 5 özellik türünü belirlemek için google sheet veya MS excel gibi araçları kullanmalarını isteyin.

Takip, oturumdan sonra ne yapılacağı hakkında

  1. Öğrencilerden sonuçlara dayanarak KANO grafiğini oluşturmalarını isteyin.

Örnekler ve/veya referanslar

YouTube’da çevrimiçi video:

Gerekli Araçlar

Tekniği çevrimiçi bir ortamda uygulamak için aşağıdaki araçlar gereklidir:

 •  Bir beyaz tahta platformu, üyelerin işbirliği içinde çalışmasına izin verirken verilerin düzenlenmesine olanak tanır. Araçlara örnek:
              Mural
              Miro
              Concept Board

 • Kullanıcılardan veri toplamak için bir anket uygulaması. Araç örnekleri:
              Google Formlar
              MS Formları (MS Forms)
              PollEverywhere

Kaynaklar

Videolar

EPM. (2021, February 4). The Kano Model Explained. [Video]. YouTube. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=Vcnw5ohg8to

David McLachlan. (2022, February 25). How to Make a Kano Analysis Chart in Excel (Product satisfaction over its lifetime). [Video]. YouTube. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=bMPxOKZvdtg

Kitaplar

Coleman, Sr. (2017). The Customer-Driven Organization: Employing the Kano Model. Productivity Press.