Mind Mapping Techniques

Facebook
Twitter
LinkedIn
Mühendislik alanları
Fikir ve Konsept Tasarımı
Grup veya bireysel
Grup
İnsanların sayısı
15'e kadar, 15-25, 25+
Aktivite türü
İşbirlikli takım ortamı, Çevrimiçi sınıf aktivitesi
Süre
Yarım saatten az, Yarım saatten bir saate kadar
Sınıf türü
Uygulama odaklı

Açıklama

Teknik hakkında

Zihin Haritalama Yöntemi adını etkinliğin kendisinden alır: katılımcılardan bir fikre veya temaya ait bileşenleri yazmaları, bunları bir haritada yapılandırmaları ve yaratıcı düşünmek ve yeni ve birleşik fikirler bulmak için bir başlangıç noktası olarak kullanmaları beklenir. Zihin haritalama, bilgi akışını, haritalamayı ve paylaşmayı kolaylaştırmada faydalı olan etkili bir tekniktir. Çeşitli varyantları olmasına rağmen, yöntem, merkezi bir noktadan yayılan basit, anlaşılması kolay bir çizgide, bilgilerin bağlantılarla organize edildiği bir yapı oluşturmayı amaçlamaktadır.

Nereden geliyor?

Exeter Üniversitesi’nden Gordon Howe ve arkadaşlarının çalışmaları zihin haritalama tekniğinin temelini oluşturmaktadır. Bilgiyi şekil ve görsellerin içine yerleştirerek teknik bireyin görselleri etkin bir şekilde kullanmasını sağlamayı amaçlar (Polat ve Turanlı, 281).

Hangi amaçlar için uygundur? (Mühendislik eğitiminde nasıl kullanılır?)

Zihin haritalama tekniği, insanların yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmelerini, kavramlar arasında daha güçlü bağlantılar kurmalarını ve bilgiyi görselleştirmelerini sağlayarak öğrenme deneyimlerini daha anlamlı ve yaratıcı hale getirir.

Mühendislik alanında tasarım problemlerinin çözümünde etkili olduğu gibi süreçlerin oluşturulmasında ve diğer problem türlerinin çözümünde de etkilidir.

Nasıl Uygulanır?

Bu tekniğin ilk adımı olarak, katılımcılarınızdan çevrimiçi olarak kullanabilecekleri boş bir beyaz kağıdın önceden hazır olmasını isteyebilirsiniz. Bunun için Microsoft Teams veya başka bir aracı tercih edebilirler. Boş beyaz kağıdı yan olarak kullanmalarını isteyin çünkü bu şekilde daha fazla alana sahip olacaklar ve daha özgür düşünebilecekler. Katılımcılardan ana fikir için bir görsel kullanmalarını isteyin. Bu şekilde odaklanmaları daha kolay olacaktır. Yaratıcılıklarının ve özgürlüklerinin sınırlarını zorlamak için fikirlere giden yolda farklı renkler ve çizimler kullanmalarını isteyin. Anahtar kavramlarınızı belirleyin ve bunları uygunluk düzeyine göre bağlantılarla birlikte mevcut noktalara yazın. Bunu yaparken saat yönünü takip etmeniz faydalı olacaktır. Düz çizgiler yerine daha çok kavisli çizgiler çizin. Farklı eğimlere sahip çizgileriniz sayesinde beyniniz sayfaya bakmaktan sıkılmayacaktır.

Bu teknik çevrimiçi olarak nasıl uygulanır?

Zihin haritalama yöntemini çevrimiçi bir ortamda kullanmak kullanıcılar için çok kolay ve keyifli bir deneyim olacaktır. Bu yöntemi çevrimiçi bir ortamda kullanmak için öncelikle Mindmeister veya Mindup veyaPower Point gibi bir zihin haritalama aracı yüklemeniz gerekecektir.

Hazırlık, oturumdan önce yapılması gerekenler

  1. Belge paylaşımınızın kolay olacağı bir video konferans aracı edinin ve diğer tüm katılımcılarda da yüklü olduğundan emin olun. Paylaşılan bir belge kullanmak istiyorsanız (örneğin, çizim yapmak için bir PowerPoint), bunu yüklediğinizden ve herkesin buna erişebildiğinden emin olun.
  2. Katılımcıları ne yapacakları konusunda önceden bilgilendirin. Böylece tekniğin uygulama sürecinde zamanı daha etkin kullanmış olursunuz.
  3. Katılımcıları gruplara atayın ve hangi grupta yer alacaklarını bildirin. Her grup için fikirleri takip edebilecek bir grup lideri seçin. Grup lideri de ilgili aracın nasıl kullanılacağı konusunda önceden bilgilendirilmelidir.
  4. Katılımcılara zihin haritalamayı tanıtan bir sunum hazırlayın. Bu sunum tekniğin amacını ve uygulanma şeklini içermelidir. Böylece katılımcılar tekniği uygularken kavramlar arasında ilişki kurmakta ve bunları uzlaştırmakta zorlanmayacaklardır.
  5. Özel ders planınızın kapsadığı anahtar kavramları önceden belirleyin ve bunları bir Word belgesine dönüştürün.

Uygulama sırasında, yani oturumu verirken

  1. Kavramları içeren belgeleri katılımcılarla paylaşın. Tüm katılımcıların bunlara erişebildiğinden emin olun.
  2. Katılımcılara kavramlar üzerinde düşünmeleri için beş dakika verin. Bu sayede bilmedikleri kavramlar hakkında zihinlerinde bir şeylerin canlanmasını ve fikirlerinin ilk etapta filizlenmesini sağlayacaksınız.
  3. Gruplandırdığınız katılımcıları ara odalara atayın.
  4. Katılımcılara fikir üretmeleri ve bir model bulmaları için 15-20 dakika verin.
  5. Katılımcıları, seçilen araç üzerinde kavramlarla ilgili olarak kendilerine en yakın gelen renk, nesne ve çizgileri kullanmaya teşvik edin. Bu şekilde hem farklı fikirleri birbirleriyle ilişkilendirmekte kendilerini özgür hissedecekler hem de yaratıcılıklarını artıracaklardır.
  6. Süre sonunda kavramları ve bunların bir örüntüye dönüşme biçimini hep birlikte tartışın. Böylece daha fazla fikrin ortaya çıkmasını ve katılımcıların birbirlerine ilham kaynağı olmasını sağlayacaksınız.

Takip, oturumdan sonra ne yapılacağı hakkında

  1. Zihin haritalama yöntemini uygulayıp sonuçlar çıkardıktan sonra öğrencilerinizin kavramları nasıl değerlendirdiklerine ve görselleştirdiklerine dikkat edin. Onlarla bu konuda kısa bir tartışma ortamı yaratın.

Örnekler ve/veya referanslar

ZİHİN HARİTALAMA TEKNİKLERİNİN kullanımına ilişkin çok sayıda örnek ve vaka bulunmaktadır, ancak bu tekniğin sanal ortamda uygulandığı bir vakaya henüz rastlamadık.

Bu tekniği çevrimiçi veya sanal bir ortamda kullandıysanız veya bir vaka hakkında bilginiz varsa lütfen bize bildirin.

Gerekli Araçlar

Bu tekniği çevrimiçi bir ortamda uygulamak için aşağıdaki araçlar gereklidir.

        Bir zihin haritalama aracı
           * Mindmeister
           * Mindup
          Bu zihin haritalama araçları, işlevsel araç setleri sayesinde kullanıcılarına keyifli bir zihin haritalama süreci sunar. Alternatif olarak, tüm katılımcıların erişebileceği bir PowerPoint kullanın.

        İletişim kurmak, katılımcıları dahil etmek ve ara odalara sahip olmak için Zoom ve Teams gibi bir çevrimiçi video konferans aracı.
        Bir kelime işlemci yazılımı veya uygulaması
          *  MS Word
          * Evernote

Kaynaklar

Bağlantılar

The Pennsylvania State University. (n. D.). Concept Mapping. Pedagogical Approaches with Canvas. Retrieved October 12, 2022, from https://sites.psu.edu/pedagogicalpractices/concept-mapping/

diagrams.net – Flowchart Maker Online Diagram Software: https://www.diagrams.net/

canva.com – Free Mind Map Maker & editable mind map examples: https://www.canva.com/graphs/mind-maps/

mindmeister.com – MindMeister: Create Your Mind Maps Online On Any Device: https://www.mindmeister.com/

Videolar

TEDxTalks. (2012, December 18). The power of a mind to map: Tony Buzan at tedxsquaremile. [Video]. YouTube. Retrieved October 12, 2022, from https://www.youtube.com/watch?v=nMZCghZ1hB4

TEDxTalks. (2017, December 13). Want to learn better? start mind mapping | hazel wagner | tedxnaperville. [Video]. YouTube. Retrieved October 12, 2022, from https://www.youtube.com/watch?v=5nTuScU70As

Teachings in Education. (2017, November 21). Mind mapping | teaching strategies #3. [Video]. YouTube. Retrieved October 12, 2022, from https://www.youtube.com/watch?v=xCyjFipytRE

Makaleler

Keller, T., & Tergan, S. O. (2005). Visualizing knowledge and information: An introduction. In: Knowledge and information visualization (pp. 1-23). Springer, Berlin, Heidelberg.

Polat, S., & Turanlı, N. (n. D.). Beyin Haritalarinin Matematik Konularina Uygulamalarinin Matematiksel İfadelerin Hatirlanmasina Katkisinin Araştirilmasi“. Proceedings Book, 280.

Zampetakis, L.A., Tsironis, L. and Moustakis, V. (2007). Creativity development in engineering education: the case of mind mapping. In: Journal of Management Development. 26(4). 370-380. Retrieved October 12, 2022 from https://doi.org/10.1108/02621710710740110.

Joao, I. & Silva, J. (n. D.). Concept Mapping and Mind Mapping to Lift the Thinking Skills of Chemical Engineering Students. In: International Journal of Engineering Pedagogy, 4(5), 42-48. Retrieved October 12, 2022 from https://www.learntechlib.org/p/207343/.

Mento, A. J., Martinelli, P., & Jones, R. M. (1999). Mind mapping in executive education: applications and outcomes. In: Journal of Management Development.

Buran, A., & Filyukov, A. (2015). Mind mapping technique in language learning. In: Procedia-Social and Behavioral Sciences, 206, 215-218.

Parikh, N. D. (2016). Effectiveness of teaching through mind mapping technique. The International Journal of Indian Psychology, 3(3), 148-156.

Kitaplar

Banwell, A. (2016). Mind Maps for Civil Engineering Students: Geotechnical. Available at: https://www.goodreads.com/book/show/30370280-mind-maps-for-civil-engineering-students

Buzan, T. (2006). Mind mapping. Pearson Education.