Reframing Matrix

Facebook
Twitter
LinkedIn
Mühendislik alanları
Analiz ve problem tanımı, Fikir ve Konsept Tasarımı
Grup veya bireysel
Grup, Bireysel
İnsanların sayısı
15'e kadar, 15-25, 25+
Aktivite türü
İşbirlikli takım ortamı, Öğrencilerin kendileri tarafından çalışma
Süre
Yarım saatten bir saate kadar
Sınıf türü
Belirsiz

Açıklama

Teknik
hakkında

 

Yeniden Çerçeveleme Matrisi tekniği, öğrencilerin bir probleme her zamanki bakış açılarından farklı bir açıdan bakmalarını sağlayarak fikir üretme ve problem analizindeki bilişsel önyargıların üstesinden gelmeye yardımcı olur. Problemi farklı bir bakış açısıyla keşfetmek, onu karmaşıklığı içinde daha iyi anlamayı ve daha yaratıcı çözümler üretmeyi sağlar.

Nereden geliyor?

 

Perspektif alma, George Herbert MEAD (1968) tarafından geliştirilen “Bilgi Sosyolojisi “nde merkezi bir kavramdır. Mead, bir bireyin bakış açısının sahip olduğu bilgi ile sınırlı olduğunu ve bakış açısı almanın bilgi gelişimini sağlamak için kendini başkalarının yerine koyma süreci olduğunu belirtmektedir. Bu, yaratıcılık süreçlerinin merkezi olarak bilinir (Wolf & Troxler, 2008). Yeniden Çerçeveleme Matrisi tekniği Michael Morgan (1993) tarafından iş ortamına uyarlanmıştır. “Creating Workforce Innovation” adlı kitabında. (Mindtools, n.a.)

Hangi amaçlar için uygundur? (Mühendislik eğitiminde nasıl kullanılır?)

 

Problem analizinde insanlar zorlukları tanımlar ve önceki deneyimlerine dayanarak bunları anlamlandırır. Fikir üretme süreçlerinde, ortaya çıkan düşünme alışkanlıkları ve bilişsel önyargılar doğal olarak yaratıcılığı sınırlar. Bu tür önyargıların üstesinden gelmek için, bir soruna farklı perspektiflerden ve başkalarıyla birlikte bakmak genellikle yararlıdır (Carrier & Steward, n.a.).

Bu teknik, farklı deneyimlere sahip farklı kişilerin sorunlara muhtemelen farklı şekillerde yaklaşacağını veya gelecekteki farklı ürün paydaşlarının bir çözüm geliştirirken dikkate alınması gereken farklı ihtiyaçlara sahip olabileceğini göstermek için kullanılabilir. Matris, öğrencilerin kendilerini başkalarının yerine koymalarına, onların sorunla nasıl yüzleşeceklerini hayal etmelerine ve önerebilecekleri olası çözümleri keşfetmelerine yardımcı olur.

Nasıl uygulanır?

Yeniden çerçeveleme yöntemini kullanmak oldukça basittir. Kolaylaştırıcı, problemin ortada olduğu 2×2’lik bir matris hazırlamalıdır. Matrisin dört boş kutusu, sorunu analiz etmek için dört farklı perspektif içindir – bunlar ürünle ilgili zorlukları analiz etmek için dört Ps (ürün, planlama, potansiyel ve insanlar), süreçlerdeki zorlukları analiz etmek için PPPC perspektifleri (insanlar, süreçler, platform ve kültür) (Carrier & Stewart, n.a.) veya ilgili perspektiflerin başka herhangi bir kombinasyonu olabilir. Katılımcılardan sorunun temel nedenleri ya da çözümleri üzerine farklı perspektiflerden beyin fırtınası yapmalarını, matrislerini doldurmalarını ve sınıfta sunmalarını isteyin.

Bu teknik çevrimiçi olarak nasıl uygulanır?

Hazırlık, seanstan önce yapılması gerekenler

  1. Bir zaman çizelgesi hazırlayın ve yöntemi kullanma amacınızı kendiniz için netleştirin. Öğrencilerin alması gereken dört perspektifi tanımlayın ve neden diğerlerinin değil de bunların alınması gerektiğini açıklığa kavuşturun. Böylece etkinliği öğrencilere daha iyi açıklayabileceksiniz.
  2. Oturum için 2×2 matrisli bir belge hazırlayın (Word, PowerPoint, beyaz tahta…). Ortadaki problemi ve ilgili matris alanlarının yanındaki perspektifleri belirleyin (alanların içinde DEĞİL – yazmak için yeterli alan olmalıdır).
  3. (Eğer bir Beyaz Tahta değilse:) Oturum için paylaşılan belgeyi tüm katılımcıların erişebileceği bir platforma yükleyin. Birden fazla grup varsa, belgede her grup için belirlenmiş bir slayt/sayfa olmalıdır (grup adını belirtin).
  4. (Sınıfınızda öğrenci grubu yoksa:) Hangi öğrencinin hangi gruba atanacağını belirten bir belge hazırlayın.
  5. Katılımcıları gün içinde bu belgeye erişmeleri gerektiği konusunda bilgilendirin (platformu daha önce hiç kullanmamışlarsa, erişip erişemeyeceklerini test etmelerini isteyin).

Uygulama sırasında

  1. O gün, katılımcılara alıştırmanın amacı ve süreci hakkında temel bilgileri vererek oturumu başlatın (örn. süre, yönergeler).
  2. Matrisi ve perspektifleri tanıtın ve herkesin bunların ne hakkında olduğunu bildiğinden emin olun.
  3. (Eğer gerekliyse): Öğrencileri gruplara atayın.
  4. Öğrencilerden paylaşılan belgeyi açmalarını ve kendi gruplarının matris slaytını/sayfasını bulmalarını ya da beyaz tahtaya erişmelerini isteyin.
  5. Öğrencileri yaklaşık 20 dakika için ara odalara gönderin. Her beş dakikada bir onlara bir sonraki perspektife geçmeleri gerektiğini hatırlatın (ara odalara bir mesaj gönderin).
  6. Zamana dikkat edin.
  7. Katılımcılar geri döndüğünde, her gruptan matrislerini sunmalarını isteyin.

Takip, oturumdan sonra ne yapılacağı hakkında

  1. Matrisler arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri tartışmak, farklı bakış açılarıyla ilgili ana noktaları özetlemek veya farklı grupların argümanlarının tartışıldığı bir rol oyunu yapmak bir takip alıştırması olabilir.

Örnekler ve/veya referanslar

Carrier & Stewart (n.a.) burada bir örnek sunmaktadır: https://worldofwork.io/2019/08/the-reframing-matrix/

“Öğrencilerimize süreç boyunca çok sayıda yeniden çerçeveleme ve zihin haritalama yaptırıyoruz.” Natalie Walsh, Kuzey İrlanda Ulusal Üniversitesi Girişimcilik Geliştirme Direktörü, https://www.youtube.com/watch?v=MoS533pS2AE (03:47 – 05:07 dk.)

“Yeniden Çerçeveleme Matrisi aracı, iş sorunlarına çeşitli perspektiflerden bakmanıza yardımcı olur. Bu perspektifleri daha yaratıcı çözümler üretmek için kullanabilirsiniz.” (Mindtools, n.a.)

Gerekli Araçlar

Paylaşılan bir belgeye erişimin yanı sıra (ör. Google doc, Word) ekran paylaşmak ve katılımcılarla iletişim kurmak için bir platforma ihtiyacınız olacak, örneğin: MS Teams, Zoom veya benzeri.

  • Miro
  • Mural
  • Concept board
  • Evernote
  • Padlet

Kaynaklar

Bağlantılar

Carrier, J. & Stewart, J. (n.a.). The Reframing Matrix Process: A Simple Way To Improve Creativity. Online at: https://worldofwork.io/2019/08/the-reframing-matrix/ 

Mindtools (n.a.). The reframing matrix. Using creative perspectives to solve problems. Online at: https://www.mindtools.com/pages/article/newCT_05.htm 

Miro: https://miro.com/

Mural: https://www.mural.co/

Conceptboard: https://conceptboard.com/

Evernote: https://evernote.com/

Padlet: https://padlet.com/

Videolar

MindToolsVideos (2017, June, 23). The Reframing Matrix. [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=N1-d5vK6XwE&t=1s 

Makaleler

Troxler, Peter & Wolf, Patricia (2008). The Proof of the Pudding is in the Eating— but What was the Pudding in the First Place? A Proven Unconferencing Approach in Search of Its Theoretical Foundations. Forum: Qualitative Social Research, Special Issue ‘Performative Social Sciene, 9(2, Art. 41). Online available at https://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/415/900.

Kitaplar

Mead, George Herbert (1968). Geist, Identität und Gesellschaft. Aus der Sicht des Sozialbehaviorismus. Frankfurt/Main: Suhrkamp.

Morgan, M. (1993). Creating workforce innovation: Turning individual creativity into organizational innovation. Business & Professional Pub.