Değerlendirme ve İnceleme

Usability/User Testing

Kullanıcı (veya kullanılabilirlik) testi, gelecekteki bir ürün veya hizmet için bir çözüm fikrinin, hedeflenen kullanıcıların sorununa veya ihtiyacına ne kadar iyi uyduğunu görmek için değerlendirme sürecidir. Kullanıcı testinin amacı, kullanıcı deneyimini, kullanılabilirliği ve işlevselliği iyileştirmek için kullanıcılardan geri bildirim ve içgörü toplamaktır.

Impact Analysis

Etki analizi tekniği, bir sistemde yapılan herhangi bir değişikliğin potansiyel sonuçlarının belirlenmesine yardımcı olur. Yazılım geliştirme, değişim yönetimi, iş geliştirme, mevcut bir gelir akışının değiştirilmesi gibi ortamlarda kullanılabilir.

SWOT Analysis

SWOT Analizi Tekniği, katılımcıların/mühendislerin iç ve dış faktörleri etkin bir şekilde değerlendirmelerini sağlar.