15-25

6 Thinking Hats

Eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi teşvik eden bir öğretim modeli olan Altı Düşünme Şapkası, karmaşık bir durum veya zorluğa yönelik farklı bakış açılarını keşfetmek için kullanılır.

Storytelling

Hikaye anlatıcılığı, anlatım tekniklerini uygulayarak bir dinleyici kitlesinin ilgisini çekmekle ilgilidir ve hikaye anlatıcısı ile dinleyiciler arasında onlara duygusal olarak ulaşmayı amaçlayan çift yönlü bir iletişimi içerir.

Storyboard

Storyboarding, bir kullanıcının ürününüzle etkileşimini görsel olarak tasvir eden bir tekniktir.

World / Knowledge Café

“Dünya Kafesi” veya “Bilgi Kafesi” olarak da bilinen bir yapılandırılmış konuşma süreci, konuşulan bir konuda daha küçük gruplar arasında bilgi paylaşmayı amaçlar.

SWOT Analysis

SWOT Analizi Tekniği, katılımcıların/mühendislerin iç ve dış faktörleri etkin bir şekilde değerlendirmelerini sağlar.

Mind Mapping Techniques

Zihin Haritalama Yöntemi adını etkinliğin kendisinden alır: katılımcılardan bir fikre veya temaya ait bileşenleri yazmaları, bunları bir haritada yapılandırmaları ve yaratıcı düşünmek ve yeni ve birleşik fikirler bulmak için bir başlangıç noktası olarak kullanmaları beklenir.