2 saatten fazla

Lean StartUp

Yalın girişim, özünde, bilimsel yöntemin bir iş modeline uygulanmasından oluşan bir işletme ve ürün geliştirme metodolojisidir.

Storyboard

Storyboarding, bir kullanıcının ürününüzle etkileşimini görsel olarak tasvir eden bir tekniktir.

World / Knowledge Café

“Dünya Kafesi” veya “Bilgi Kafesi” olarak da bilinen bir yapılandırılmış konuşma süreci, konuşulan bir konuda daha küçük gruplar arasında bilgi paylaşmayı amaçlar.

KANO Analysis

Kano Analiz modeli (“Kah-no” olarak telaffuz edilir), müşterinin ürünün özelliklerine verdiği duygusal tepkileri keşfetmek ve ölçmek için kullanılan bir analiz aracıdır. Bu araç, müşteri memnuniyeti olasılığına göre özelliklerin önceliklendirilmesine ve ürün yol haritalarının oluşturulmasına olanak tanır.

Impact Analysis

Etki analizi tekniği, bir sistemde yapılan herhangi bir değişikliğin potansiyel sonuçlarının belirlenmesine yardımcı olur. Yazılım geliştirme, değişim yönetimi, iş geliştirme, mevcut bir gelir akışının değiştirilmesi gibi ortamlarda kullanılabilir.

Day in the life

Bir kullanıcının ve çözümün günlük yaşam bağlamındaki etkileşim noktalarını ortaya çıkarmak için “Yaşamda bir gün” kullanılır. Bu yöntem, kullanıcının ihtiyaçları, davranışları ve hedefleri hakkında fikir edinilmesine yardımcı olur.

Journey Map

Yolculuk haritaları, hikaye anlatımı ve görselleştirmeyi birleştirerek bireyin/ekiplerin müşteriyi anlamasını ve ele almasını sağlar.

Experiential Learning

Deneysel Öğrenme, “yaparak öğrenme” olarak tanımlanabilir çünkü deneyimle öğrenmeyi birleştirir ve bu nedenle çok geniş bir bilgi geliştirme sürecini kapsar.