Yarım saatten az

Storytelling

Hikaye anlatıcılığı, anlatım tekniklerini uygulayarak bir dinleyici kitlesinin ilgisini çekmekle ilgilidir ve hikaye anlatıcısı ile dinleyiciler arasında onlara duygusal olarak ulaşmayı amaçlayan çift yönlü bir iletişimi içerir.

Storyboard

Storyboarding, bir kullanıcının ürününüzle etkileşimini görsel olarak tasvir eden bir tekniktir.

Personas

Persona, bir müşteri veya kullanıcı tipini temsil eden kurgusal bir karakteri temsil eder. Kurgusal karakter veya persona, gerçek kullanıcılar/müşteriler hakkındaki araştırma verilerinin sentezinden oluşturulur ve belirli bir kullanıcı/müşteri türü hakkında genelleme yapılır. Bu yöntem araştırmaya dayanır ve tüketicilerin ihtiyaçlarını, davranışlarını, deneyimlerini ve hedeflerini anlamaya yardımcı olmayı amaçlar.

Fishbone Diagram

Balık kılçığı diyagramı, bir sorunun temel nedenlerini belirlemek için kullanılan görsel bir araçtır. Yöntem, 5 Neden gibi diğer kök neden belirleme araçlarına göre daha yapılandırılmış bir yaklaşımdır. Sorun veya etki balığın baş kısmında gösterilir ve olası nedenler balığın küçük kılçıkları boyunca çeşitli kategoriler altında listelenir.