Değerlendirme ve İnceleme

Usability/User Testing

Kullanıcı (veya kullanılabilirlik) testi, gelecekteki bir ürün veya hizmet için bir çözüm fikrinin, hedeflenen kullanıcıların sorununa veya ihtiyacına ne kadar iyi uyduğunu görmek için değerlendirme sürecidir. Kullanıcı testinin amacı, kullanıcı deneyimini, kullanılabilirliği ve işlevselliği iyileştirmek için kullanıcılardan geri bildirim ve içgörü toplamaktır.

KANO Analysis

Kano Analiz modeli (“Kah-no” olarak telaffuz edilir), müşterinin ürünün özelliklerine verdiği duygusal tepkileri keşfetmek ve ölçmek için kullanılan bir analiz aracıdır. Bu araç, müşteri memnuniyeti olasılığına göre özelliklerin önceliklendirilmesine ve ürün yol haritalarının oluşturulmasına olanak tanır.

Impact Analysis

Etki analizi tekniği, bir sistemde yapılan herhangi bir değişikliğin potansiyel sonuçlarının belirlenmesine yardımcı olur. Yazılım geliştirme, değişim yönetimi, iş geliştirme, mevcut bir gelir akışının değiştirilmesi gibi ortamlarda kullanılabilir.

Day in the life

Bir kullanıcının ve çözümün günlük yaşam bağlamındaki etkileşim noktalarını ortaya çıkarmak için “Yaşamda bir gün” kullanılır. Bu yöntem, kullanıcının ihtiyaçları, davranışları ve hedefleri hakkında fikir edinilmesine yardımcı olur.