Yarım saatten bir saate kadar

Usability/User Testing

Kullanıcı (veya kullanılabilirlik) testi, gelecekteki bir ürün veya hizmet için bir çözüm fikrinin, hedeflenen kullanıcıların sorununa veya ihtiyacına ne kadar iyi uyduğunu görmek için değerlendirme sürecidir. Kullanıcı testinin amacı, kullanıcı deneyimini, kullanılabilirliği ve işlevselliği iyileştirmek için kullanıcılardan geri bildirim ve içgörü toplamaktır.

Sketching

Eskiz yöntemi, yaratıcılık sürecinin fikir oluşturma veya kavramsal tasarım aşamasında yeni fikirleri hızlı bir şekilde keşfetmek ve üretmek için kullanılan bir tekniktir. Fikirleri iletmek, görselleştirmek ve değerlendirmek için kavramların ve fikirlerin kaba, düşük doğruluklu eskizlerini oluşturmayı içerir.

Product Vision Box

Ürün Vizyon Kutusu, genellikle yeni bir projenin başlangıcında kullanılan, ekip üyelerinin bir çözümün vizyonunu net bir şekilde tanımlamasını, anlamasını ve iletmesini sağlayan eğlenceli, kullanışlı ve işbirliğine dayalı bir araçtır. Fikir, tahıl gevrekleri gibi tipik ürün ambalajlarından türetilmiştir.

Scenarios

Yazılı Senaryolar, bir fikrin veya çözümün gerçeğe dönüştüğü geleceğin makul tanımlarıdır. Personalar ile birlikte, amaçlanan bir hedef grup için bir sorunun nasıl çözüldüğünü keşfetmenin ve belirli bir bağlamda bir çözümün kullanımını göstermenin hızlı bir yoludur.

Storytelling

Hikaye anlatıcılığı, anlatım tekniklerini uygulayarak bir dinleyici kitlesinin ilgisini çekmekle ilgilidir ve hikaye anlatıcısı ile dinleyiciler arasında onlara duygusal olarak ulaşmayı amaçlayan çift yönlü bir iletişimi içerir.

Storyboard

Storyboarding, bir kullanıcının ürününüzle etkileşimini görsel olarak tasvir eden bir tekniktir.

Personas

Persona, bir müşteri veya kullanıcı tipini temsil eden kurgusal bir karakteri temsil eder. Kurgusal karakter veya persona, gerçek kullanıcılar/müşteriler hakkındaki araştırma verilerinin sentezinden oluşturulur ve belirli bir kullanıcı/müşteri türü hakkında genelleme yapılır. Bu yöntem araştırmaya dayanır ve tüketicilerin ihtiyaçlarını, davranışlarını, deneyimlerini ve hedeflerini anlamaya yardımcı olmayı amaçlar.

Fishbone Diagram

Balık kılçığı diyagramı, bir sorunun temel nedenlerini belirlemek için kullanılan görsel bir araçtır. Yöntem, 5 Neden gibi diğer kök neden belirleme araçlarına göre daha yapılandırılmış bir yaklaşımdır. Sorun veya etki balığın baş kısmında gösterilir ve olası nedenler balığın küçük kılçıkları boyunca çeşitli kategoriler altında listelenir.