Fikir ve Konsept Tasarımı

Sketching

Eskiz yöntemi, yaratıcılık sürecinin fikir oluşturma veya kavramsal tasarım aşamasında yeni fikirleri hızlı bir şekilde keşfetmek ve üretmek için kullanılan bir tekniktir. Fikirleri iletmek, görselleştirmek ve değerlendirmek için kavramların ve fikirlerin kaba, düşük doğruluklu eskizlerini oluşturmayı içerir.

Scenarios

Yazılı Senaryolar, bir fikrin veya çözümün gerçeğe dönüştüğü geleceğin makul tanımlarıdır. Personalar ile birlikte, amaçlanan bir hedef grup için bir sorunun nasıl çözüldüğünü keşfetmenin ve belirli bir bağlamda bir çözümün kullanımını göstermenin hızlı bir yoludur.

Mind Mapping Techniques

Zihin Haritalama Yöntemi adını etkinliğin kendisinden alır: katılımcılardan bir fikre veya temaya ait bileşenleri yazmaları, bunları bir haritada yapılandırmaları ve yaratıcı düşünmek ve yeni ve birleşik fikirler bulmak için bir başlangıç noktası olarak kullanmaları beklenir.

Disruptive Images

Yıkıcı görüntüler yöntemi, öğrencilerin alışılmışın dışında düşünmelerini sağlamak ve bir konu veya sorun hakkında yeni bir algı veya anlayış oluşturmak için bir dizi alışılmadık görüntü kullanır.