Belirsiz

6 Thinking Hats

Eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi teşvik eden bir öğretim modeli olan Altı Düşünme Şapkası, karmaşık bir durum veya zorluğa yönelik farklı bakış açılarını keşfetmek için kullanılır.

World / Knowledge Café

“Dünya Kafesi” veya “Bilgi Kafesi” olarak da bilinen bir yapılandırılmış konuşma süreci, konuşulan bir konuda daha küçük gruplar arasında bilgi paylaşmayı amaçlar.

Personas

Persona, bir müşteri veya kullanıcı tipini temsil eden kurgusal bir karakteri temsil eder. Kurgusal karakter veya persona, gerçek kullanıcılar/müşteriler hakkındaki araştırma verilerinin sentezinden oluşturulur ve belirli bir kullanıcı/müşteri türü hakkında genelleme yapılır. Bu yöntem araştırmaya dayanır ve tüketicilerin ihtiyaçlarını, davranışlarını, deneyimlerini ve hedeflerini anlamaya yardımcı olmayı amaçlar.

The NAF Technique

NAF Tekniği, bir grup fikir arasından En Yeni, Çekici ve Uygulanabilir olanları belirlemeyi amaçlayan bir fikir seçim yöntemidir.

Reframing Matrix

Yeniden Çerçeveleme Matrisi tekniği, öğrencilerin bir probleme her zamanki bakış açılarından farklı bir açıdan bakmalarını sağlayarak fikir üretme ve problem analizindeki bilişsel önyargıların üstesinden gelmeye yardımcı olur.

Taking a Picture

“Fotoğraf Çekme” yöntemi, her öğrencinin dışarı çıkıp kendi seçtiği bir fotoğrafı çekmesi ve bunu grubun geri kalanına göstermesidir.

Role play

Rol yapma, öğrencilerin başka bir kişi gibi hareket edebildikleri veya düşünebildikleri ve kendilerini her şeyin mümkün olduğu hayali bir duruma sokabildikleri bir etkinliktir.

Pictionary

Pictionary veya Scribble, takımların bir grup üyesinin ne çizdiğini tahmin etmek için birbirleriyle yarıştığı bir grup etkinliğidir.