Ubestemt

Personas

En Persona er en fiktiv figur, der repræsenterer en type kunde eller bruger. Den fiktive figur eller persona skabes ud fra en syntese af forskningsdata om faktiske brugere/kunder og generaliseres til en bestemt type bruger/kunde. Denne metode er baseret på forskning og har til formål at hjælpe med at forstå forbrugernes behov, adfærd, erfaringer og mål.

Reframing Matrix

Reframing Matrix-teknikken hjælper med at overvinde kognitive skævheder i idéudvikling og problemanalyse ved at sætte eleverne i stand til at se på et problem fra et andet perspektiv end deres sædvanlige.

Taking a Picture

Metoden “Tag et billede” går ud på, at hver elev går udenfor og tager et billede efter eget valg og viser det til resten af gruppen.