Unbestemt

World / Knowledge Café

Også kendt som “World Café” eller “Knowledge Café” er en struktureret samtale-proces til at dele viden mellem mindre grupper af mennesker, der diskuterer et emne.

Personas

En Persona er en fiktiv figur, der repræsenterer en type kunde eller bruger. Den fiktive figur eller persona skabes ud fra en syntese af forskningsdata om faktiske brugere/kunder og generaliseres til en bestemt type bruger/kunde. Denne metode er baseret på forskning og har til formål at hjælpe med at forstå forbrugernes behov, adfærd, erfaringer og mål.

The NAF Technique

NAF-teknikken er en idéudvælgelsesmetode, der sigter mod at bestemme det Nyeste, Appellerende og Gennemførlige fra en gruppe af idéer.

Reframing Matrix

Reframing Matrix-teknikken hjælper med at overvinde kognitive skævheder i idéudvikling og problemanalyse ved at sætte eleverne i stand til at se på et problem fra et andet perspektiv end deres sædvanlige.

Taking a Picture

Metoden “Tag et billede” går ud på, at hver elev går udenfor og tager et billede efter eget valg og viser det til resten af gruppen.