Over 2 timer

Storyboard

Storyboarding er en teknik, der visuelt beskriver brugerens interaktion med dit produkt.

KANO Analysis

Kanoanalysemodellen (udtales “Kah-no”) er et analyseværktøj, der bruges til at undersøge og måle kundernes følelsesmæssige reaktioner på produktets egenskaber. Værktøjet gør det muligt at prioritere funktioner og udarbejde produktkøreplaner baseret på sandsynligheden for kundetilfredshed.

Impact Analysis

Konsekvensanalyseteknikken hjælper med at identificere de potentielle konsekvenser af enhver ændring, der foretages i et system. Den kan anvendes i miljøer som f.eks. softwareudvikling, ændringsstyring, forretningsomlægning, ændring af en eksisterende indtægtskilde osv.

Day in the life

En “Dag i livet” bruges til at afdække interaktionspunkterne mellem en bruger og løsningen i forbindelse med deres dagligdag. Metoden hjælper med at få indsigt i brugerens behov, adfærd og mål.

Experiential Learning

Erfaringsbaseret læring kan defineres som “læring ved at gøre”, da det blander læring med erfaring og derfor dækker en meget bred videnudviklingsproces.