Design & prototyping

Storyboard

Storyboarding er en teknik, der visuelt beskriver brugerens interaktion med dit produkt.

Experiential Learning

Erfaringsbaseret læring kan defineres som “læring ved at gøre”, da det blander læring med erfaring og derfor dækker en meget bred videnudviklingsproces.

Taking a Picture

Metoden “Tag et billede” går ud på, at hver elev går udenfor og tager et billede efter eget valg og viser det til resten af gruppen.