Design & prototyping

Lean StartUp

Lean Startup er i bund og grund en metode til udvikling af virksomheder og produkter, som består i at anvende den videnskabelige metode på en forretningsmodel.

Storyboard

Storyboarding er en teknik, der visuelt beskriver brugerens interaktion med dit produkt.

Experiential Learning

Erfaringsbaseret læring kan defineres som “læring ved at gøre”, da det blander læring med erfaring og derfor dækker en meget bred videnudviklingsproces.

Taking a Picture

Metoden “Tag et billede” går ud på, at hver elev går udenfor og tager et billede efter eget valg og viser det til resten af gruppen.