Analiz ve problem tanımı

6 Thinking Hats

Eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi teşvik eden bir öğretim modeli olan Altı Düşünme Şapkası, karmaşık bir durum veya zorluğa yönelik farklı bakış açılarını keşfetmek için kullanılır.

Storytelling

Hikaye anlatıcılığı, anlatım tekniklerini uygulayarak bir dinleyici kitlesinin ilgisini çekmekle ilgilidir ve hikaye anlatıcısı ile dinleyiciler arasında onlara duygusal olarak ulaşmayı amaçlayan çift yönlü bir iletişimi içerir.

World / Knowledge Café

“Dünya Kafesi” veya “Bilgi Kafesi” olarak da bilinen bir yapılandırılmış konuşma süreci, konuşulan bir konuda daha küçük gruplar arasında bilgi paylaşmayı amaçlar.

Scamper

SCAMPER, en en kolay ve en doğrudan beyin fırtınası yöntemlerinden biridir. Basit teknik, zaten mevcut olan bir şeyin temel alındığı fikri üzerine kuruludur.

KANO Analysis

Kano Analiz modeli (“Kah-no” olarak telaffuz edilir), müşterinin ürünün özelliklerine verdiği duygusal tepkileri keşfetmek ve ölçmek için kullanılan bir analiz aracıdır. Bu araç, müşteri memnuniyeti olasılığına göre özelliklerin önceliklendirilmesine ve ürün yol haritalarının oluşturulmasına olanak tanır.

Day in the life

Bir kullanıcının ve çözümün günlük yaşam bağlamındaki etkileşim noktalarını ortaya çıkarmak için “Yaşamda bir gün” kullanılır. Bu yöntem, kullanıcının ihtiyaçları, davranışları ve hedefleri hakkında fikir edinilmesine yardımcı olur.

Personas

Persona, bir müşteri veya kullanıcı tipini temsil eden kurgusal bir karakteri temsil eder. Kurgusal karakter veya persona, gerçek kullanıcılar/müşteriler hakkındaki araştırma verilerinin sentezinden oluşturulur ve belirli bir kullanıcı/müşteri türü hakkında genelleme yapılır. Bu yöntem araştırmaya dayanır ve tüketicilerin ihtiyaçlarını, davranışlarını, deneyimlerini ve hedeflerini anlamaya yardımcı olmayı amaçlar.

Journey Map

Yolculuk haritaları, hikaye anlatımı ve görselleştirmeyi birleştirerek bireyin/ekiplerin müşteriyi anlamasını ve ele almasını sağlar.