Tasarım ve Prototip

Product Vision Box

Ürün Vizyon Kutusu, genellikle yeni bir projenin başlangıcında kullanılan, ekip üyelerinin bir çözümün vizyonunu net bir şekilde tanımlamasını, anlamasını ve iletmesini sağlayan eğlenceli, kullanışlı ve işbirliğine dayalı bir araçtır. Fikir, tahıl gevrekleri gibi tipik ürün ambalajlarından türetilmiştir.

Lean StartUp

Yalın girişim, özünde, bilimsel yöntemin bir iş modeline uygulanmasından oluşan bir işletme ve ürün geliştirme metodolojisidir.

Storyboard

Storyboarding, bir kullanıcının ürününüzle etkileşimini görsel olarak tasvir eden bir tekniktir.

Experiential Learning

Deneysel Öğrenme, “yaparak öğrenme” olarak tanımlanabilir çünkü deneyimle öğrenmeyi birleştirir ve bu nedenle çok geniş bir bilgi geliştirme sürecini kapsar.

Taking a Picture

“Fotoğraf Çekme” yöntemi, her öğrencinin dışarı çıkıp kendi seçtiği bir fotoğrafı çekmesi ve bunu grubun geri kalanına göstermesidir.

Pictionary

Pictionary veya Scribble, takımların bir grup üyesinin ne çizdiğini tahmin etmek için birbirleriyle yarıştığı bir grup etkinliğidir.